Monday, December 4, 2023
HomePopYi Shi Zhen 一世真 I Really Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao...

Yi Shi Zhen 一世真 I Really Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Si Ming 少司命

Chinese Song Name: Yi Shi Zhen 一世真
English Tranlation Name: I Really
Chinese Singer: Shao Si Ming 少司命
Chinese Composer: Xiao Kou Dai 小口袋
Chinese Lyrics: Shao Si Ming 少司命

Yi Shi Zhen 一世真 I Really Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Si Ming 少司命

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhuō àn zhī shàng   duī mǎn le wén shū 
桌   案 之  上      堆  满  了 文  书  
yè jìn tóu   shuí rén zhèng jiǎn míng zhú 
夜 尽  头    谁   人  正    剪   明   烛  
zì lǐ háng jiān   zhēn xiàng zài dī sù 
字 里 行   间     真   相    在  低 诉 
qián fāng tiān yù míng shí jiāng chū 
前   方   天   欲 明   石  将    出  
yǐn mì chù zuì è  de duì bái 
隐  秘 处  罪  恶 的 对  白  
qiān fāng bǎi jì xiǎng yǎn gài 
千   方   百  计 想    掩  盖  
zài shì shí de mén wài 
在  事  实  的 门  外  
mí dǐ zhōng huì bèi jiē kāi 
谜 底 终    会  被  揭  开  
qiě kàn wǒ fēi yán zǒu bì   liàn jiù yì shēn wǔ gōng 
且  看  我 飞  檐  走  壁   练   就  一 身   武 功   
yí lù lái pī jīng zhǎn jí   bú shì wéi chěng yīng xióng 
一 路 来  披 荆   斩   棘   不 是  为  逞    英   雄    
bú xiè yú yīn móu guǐ jì   wú jù xiàn ní zhǎo zhōng 
不 屑  于 阴  谋  诡  计   无 惧 陷   泥 沼   中    
jiù suàn wēi nán dāng qián qiě gòng cōng róng 
就  算   危  难  当   前   且  共   从   容   
xié shǒu bìng jiān qiān lǐ tàn mí zōng 
携  手   并   肩   千   里 探  迷 踪   
rì yuè dāng kōng xià shuí zhǔ fú chén 
日 月  当   空   下  谁   主  浮 沉   
gōng míng lì lù hé xū wèn 
功   名   利 禄 何 须 问  
zòng yǒu tiān yuān wàn zhàng shēn 
纵   有  天   渊   万  丈    深   
dàn qiú wú huǐ yí shì zhēn 
但  求  无 悔  一 世  真   
yǐn xuè de bīng rèn 
饮  血  的 兵   刃  
yǐn cáng guò shāng hén 
隐  藏   过  伤    痕  
wú xū shuí shóu kěn 
无 需 谁   首   肯  
fù hóng mén   rù jú pò zhèn 
赴 鸿   门    入 局 破 阵   
miào táng zhī shàng   lā kāi de wéi mù 
庙   堂   之  上      拉 开  的 帷  幕 
qí pán zhōng   shuí rén yòu zhēn wú gū 
棋 盘  中      谁   人  又  真   无 辜 
shān yǔ yù lái   bō yún xún qián lù 
山   雨 欲 来    拨 云  寻  前   路 
lái rì fēng bō dìng jiāng shān gù 
来  日 风   波 定   江    山   固 
shí jú zhōng diān dǎo de hēi bái 
时  局 中    颠   倒  的 黑  白  
ěr yú wǒ zhà de zī tài 
尔 虞 我 诈  的 姿 态  
zhè xiōng yǒng de huàn hǎi 
这  汹    涌   的 宦   海  
wú fǎ zhì shēn zài shì wài 
无 法 置  身   在  事  外  
fēng huǒ chù wàn gǔ yǐ kū   jiāng jūn shēn sǐ chéng kōng 
烽   火  处  万  骨 已 枯   将    军  身   死 成    空   
fú hǔ shān àn cáng wú gōu   luó chà sì jī ér dòng 
伏 虎 山   暗 藏   吴 钩    罗  刹  伺 机 而 动   
yù zuò shàng tiān wēi nán cè   nìng chén zài jū shǒu gōng 
御 座  上    天   威  难  测   佞   臣   再  居 首   功   
yào hù guó zhī mìng mài bú bèi duàn sòng 
要  护 国  之  命   脉  不 被  断   送   
hǎi qīng hé yàn jǔ bēi zhù dōng fēng 
海  清   河 晏  举 杯  祝  东   风   
rì yuè dāng kōng xià shuí zhǔ fú chén 
日 月  当   空   下  谁   主  浮 沉   
gōng míng lì lù hé xū wèn 
功   名   利 禄 何 须 问  
zòng yǒu tiān yuān wàn zhàng shēn 
纵   有  天   渊   万  丈    深   
dàn qiú wú huǐ yí shì zhēn 
但  求  无 悔  一 世  真   
yǐn xuè de bīng rèn 
饮  血  的 兵   刃  
yǐn cáng guò shāng hén 
隐  藏   过  伤    痕  
wú xū shuí shóu kěn 
无 需 谁   首   肯  
fù hóng mén   rù jú pò zhèn 
赴 鸿   门    入 局 破 阵   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags