Wednesday, October 4, 2023
HomePopYi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo...

Yi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Chinese Song Name: Yi Ren Ye 异人也
English Tranlation Name: Makes Also
Chinese Singer: Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Composer: Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Lyrics: Xiao Niang 潇娘

Yi Ren Ye 异人也 Makes Also Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qì shēng gǔ zhǎng jiān   kuī tiān jī   duàn yīn qíng 
炁 生    股 掌    间     窥  天   机   断   阴  晴   
yì rén jiāng hú qián   pò dǔ jú   lùn shū yíng 
异 人  江    湖 前     破 赌 局   论  输  赢   
nì mìng bō sì pán   rén shì yù fēn luàn   xīn nán qiǎn 
逆 命   拨 四 盘    人  世  愈 纷  乱     心  难  遣   
tà piān zhōu yí yè   zhú yě hè   xíng guǎng kuò 
踏 扁   舟   一 叶   逐  野 鹤   行   广    阔  
lǎn xīng dǒu kuàng yě   yāo sì xiàng   dìng fēng bō 
揽  星   斗  旷    野   邀  四 象      定   风   波 
kōng zǒng rén jiān shì   yì jiǎ zǐ hòu què nán píng shuō 
倥   偬   人  间   事    一 甲  子 后  却  难  评   说   
dào bù qīng   juàn juàn shū kuáng 
道  不 清     狷   狷   疏  狂    
hòu tǔ xià   shí kōng liú tǎng 
厚  土 下    时  空   流  淌   
qīng sī juǎn   dà mèng xǐng shēn yóu zài   xuán wō zhī jiān 
青   丝 卷     大 梦   醒   身   犹  在    旋   涡 之  间   
zhǐ niàn   tiān dì cún zhèng qì 
只  念     天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
jǔ shēn rú yàn qīng 
举 身   如 雁  轻   
dēng lín tiān chí lǎn míng jìng 
登   临  天   池  览  明   镜   
míng jìng rú shuǐ nán píng bō lán yì 
明   镜   如 水   难  平   波 澜  意 
yù qióng lóu   yōng guī qù 
玉 琼    楼    慵   归  去 
dùn rù chén shì fán huá 
遁  入 尘   世  繁  华  
fāng dé   yì rén tiān xià 
方   得   异 人  天   下  
tà piān zhōu yí yè   zhú yě hè   xíng guǎng kuò 
踏 扁   舟   一 叶   逐  野 鹤   行   广    阔  
lǎn xīng dǒu kuàng yě   yāo sì xiàng   dìng fēng bō 
揽  星   斗  旷    野   邀  四 象      定   风   波 
kōng zǒng rén jiān shì   yì jiǎ zǐ hòu què nán píng shuō 
倥   偬   人  间   事    一 甲  子 后  却  难  评   说   
dào bù qīng   juàn juàn shū kuáng 
道  不 清     狷   狷   疏  狂    
hòu tǔ xià   shí kōng liú tǎng 
厚  土 下    时  空   流  淌   
qīng sī juǎn   dà mèng xǐng shēn yóu zài   xuán wō zhī jiān 
青   丝 卷     大 梦   醒   身   犹  在    旋   涡 之  间   
zhǐ niàn   tiān dì cún zhèng qì 
只  念     天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
tiān dì cún zhèng qì 
天   地 存  正    气 
zá rán bǎi tài fù liú xíng 
杂 然  百  态  赋 流  形   
dāng shùn yìng qián kūn hào rán zhī xī 
当   顺   应   乾   坤  浩  然  之  息 
fān yún fù   gǎi mìng jú 
翻  云  覆   改  命   局 
jí fāng wèi yǔ xiōng jí 
即 方   位  与 凶    吉 
wàn bān yóu wǒ xīn 
万  般  由  我 心  
jǔ shēn rú yàn qīng 
举 身   如 雁  轻   
dēng lín tiān chí lǎn míng jìng 
登   临  天   池  览  明   镜   
míng jìng rú shuǐ nán píng bō lán yì 
明   镜   如 水   难  平   波 澜  意 
yù qióng lóu   yōng guī qù 
玉 琼    楼    慵   归  去 
dùn rù chén shì fán huá 
遁  入 尘   世  繁  华  
fāng dé   yì rén tiān xià 
方   得   异 人  天   下  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags