Tuesday, July 16, 2024
HomeFolkYi Ren Hao Yue 一人皓月 A Bright Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Ren Hao Yue 一人皓月 A Bright Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Ling 锦零

Chinese Song Name: Yi Ren Hao Yue 一人皓月
English Tranlation Name: A Bright Moon
Chinese Singer:  Jin Ling 锦零
Chinese Composer: Mu Lan Hua 木兰花
Chinese Lyrics: Yoki

Yi Ren Hao Yue 一人皓月 A Bright Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Ling 锦零

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shān sì yōu yōu zhǒng qǐ chuī yān 
山   寺 悠  悠  种    起 炊   烟  
gū hóng xián lái sù sè huā jiān 
孤 鸿   衔   来  素 色 花  笺   
ruò chèn yān yǔ shí jié xíng chuán 
若  趁   烟  雨 时  节  行   船    
suàn dé rén jiān yì zhǒng xiāo qiǎn 
算   得 人  间   一 种    消   遣   
shí qiáo   chán yīn yuán hóng xiàn 
石  桥     缠   姻  缘   红   线   
lóu tái   cáng qíng yì mián mián 
楼  台    藏   情   意 绵   绵   
shào nián   zuì gǎn jiāng nà tì tǎng fēng liú 
少   年     最  敢  将    那 倜 傥   风   流  
āi gè cháng xiān 
挨 个 尝    鲜   
liú yíng   zhuī zhú zài cóng jiān 
流  萤     追   逐  在  丛   间   
ér wǒ   nián zhuǎn nǐ méi yǎn 
而 我   辗   转    你 眉  眼  
cǐ fān dìng yào tǎo gè bú xiàn xiān 
此 番  定   要  讨  个 不 羡   仙   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
xīn shì àn kuī jiàn 
心  事  暗 窥  见   
zhū bān nán chéng quán 
诸  般  难  成    全   
hái xiào luò hóng wú rén lián 
还  笑   落  红   无 人  怜   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
yì zhāo qíng shēn xiàn 
一 朝   情   深   陷   
què xiào wǒ chī diān 
却  笑   我 痴  癫   
yōu rán zhuàng jìn zhè fāng shān chuān 
悠  然  撞     进  这  方   山   川    
tí qù yì zhī chūn sè làn màn 
题 去 一 枝  春   色 烂  漫  
ruò wǎng sōng jiān xiǎo jìng cān chán 
若  往   松   间   小   径   参  禅   
cǐ chù rén jiān zuì shì huán huǎn 
此 处  人  间   最  是  缓   缓   
cháng yè   yǒu shuǐ bō dàn dàn 
长    夜   有  水   波 澹  澹  
yuè huá   liú zhuǎn tā shēn pàn 
月  华    流  转    她 身   畔  
fēng qíng   zòng shǐ qiān zhǒng dí bú guò tā 
风   情     纵   使  千   种    敌 不 过  她 
méi yǎn wān wān 
眉  眼  弯  弯  
jīn shēng   jiāng shān shuǐ kàn biàn 
今  生      将    山   水   看  遍   
wàn bān   yě wèi céng rù yǎn 
万  般    也 未  曾   入 眼  
xīn zhī suǒ xiàng què zuì nán chéng quán 
心  之  所  向    却  最  难  成    全   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
xīn shì àn kuī jiàn 
心  事  暗 窥  见   
zhū bān nán chéng quán 
诸  般  难  成    全   
hái xiào luò hóng wú rén lián 
还  笑   落  红   无 人  怜   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
yì zhāo qíng shēn xiàn 
一 朝   情   深   陷   
què xiào wǒ chī diān 
却  笑   我 痴  癫   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
xīn shì àn kuī jiàn 
心  事  暗 窥  见   
zhū bān nán chéng quán 
诸  般  难  成    全   
hái xiào luò hóng wú rén lián 
还  笑   落  红   无 人  怜   
wǒ jiàn yì rén rú hào yuè 
我 见   一 人  如 皓  月  
wán zhuǎn fēng zī liǎng xiù jiān 
婉  转    风   姿 两    袖  间   
yì zhāo qíng shēn xiàn 
一 朝   情   深   陷   
què xiào wǒ chī diān 
却  笑   我 痴  癫   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags