Tuesday, April 23, 2024
HomePopYi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞...

Yi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Guang 苜茪

Chinese Song Name:Yi Pin Chun Shan 一品春山
English Translation Name:Enjoy The Spring Mountain Scenery
Chinese Singer: Mu Guang 苜茪
Chinese Composer:Xian Yin 弦音 ZETA
Chinese Lyrics:Mu Guang 苜茪

Yi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Guang 苜茪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎo yuè shǐ   wàn wù zhī cháo   gān lù chūn xiǎo 
卯  月  始    万  物 之  朝     甘  露 春   晓   
jì guāng luò   yù dí fēi shēng   huā jiān wǎn zhào 
霁 光    落    玉 笛 飞  声      花  间   晚  照   
bàn juǎn lián   zhà nuǎn hái hán   chūn shān shàng báo 
半  卷   帘     乍  暖   还  寒    春   衫   尚    薄  
jiàn wài shān   bēi zhōng wù   yǎn qián rén xiāng yāo 
槛   外  山     杯  中    物   眼  前   人  相    邀  
tā méi yǎn zhèng hán xiào   shì zhuó zhuó rú shāo 
他 眉  眼  正    含  笑     是  灼   灼   如 烧   
biàn wèn bù zhī   yán xià hé chù jīng hóng mào 
遍   问  不 知    檐  下  何 处  惊   鸿   貌  
dōng fēng sòng wǒ yún jiān mèng   zhuì xiàng bì xiāo 
东   风   送   我 云  间   梦     坠   向    碧 霄   
qīng lián bǎi zǐ lú zhōng shēng   què yě nán pāo 
青   莲   柏  子 炉 中    生      却  也 难  抛  
jiù shū fān kāi yí yè  
旧  书  翻  开  一 页  
xiào shuō dāng nián   wú yì huá fú xīn miǎn 
笑   说   当   年     无 意 华  服 新  冕   
cháng jì yù fēng dú jué  
常    记 豫 峰   独 绝   
cǐ fāng kāi yàn   dǎo qīng zūn tuó yán 
此 方   开  宴    倒  青   樽  酡  颜  
shū juàn hé   róng huá xiè  
书  卷   阖   荣   华  谢   
rú hé bǐ mò   bú guò zhǐ shàng yún yān 
如 何 笔 墨   不 过  纸  上    云  烟  
chuān huā fú liǔ luò méi jiān   yòu jiàn tīng yǔ mián 
穿    花  拂 柳  落  眉  间     又  见   听   雨 眠   
mǎo yuè shǐ   wàn wù zhī cháo   gān lù chūn xiǎo 
卯  月  始    万  物 之  朝     甘  露 春   晓   
jì guāng luò   yù dí fēi shēng   huā jiān wǎn zhào 
霁 光    落    玉 笛 飞  声      花  间   晚  照   
bàn juǎn lián   zhà nuǎn hái hán   chūn shān shàng báo 
半  卷   帘     乍  暖   还  寒    春   衫   尚    薄  
jiàn wài shān   bēi zhōng wù   yǎn qián rén xiāng yāo 
槛   外  山     杯  中    物   眼  前   人  相    邀  
tā méi yǎn zhèng hán xiào   shì zhuó zhuó rú shāo 
他 眉  眼  正    含  笑     是  灼   灼   如 烧   
biàn wèn bù zhī   yán xià hé chù jīng hóng mào 
遍   问  不 知    檐  下  何 处  惊   鸿   貌  
dōng fēng sòng wǒ yún jiān mèng   zhuì xiàng bì xiāo 
东   风   送   我 云  间   梦     坠   向    碧 霄   
qīng lián bǎi zǐ lú zhōng shēng   què yě nán pāo 
青   莲   柏  子 炉 中    生      却  也 难  抛  
jiù shū fān kāi yí yè  
旧  书  翻  开  一 页  
xiào shuō dāng nián   wú yì huá fú xīn miǎn 
笑   说   当   年     无 意 华  服 新  冕   
cháng jì yù fēng dú jué  
常    记 豫 峰   独 绝   
cǐ fāng kāi yàn   dǎo qīng zūn tuó yán 
此 方   开  宴    倒  青   樽  酡  颜  
shū juàn hé   róng huá xiè  
书  卷   阖   荣   华  谢   
rú hé bǐ mò   bú guò zhǐ shàng yún yān 
如 何 笔 墨   不 过  纸  上    云  烟  
chuān huā fú liǔ luò méi jiān  
穿    花  拂 柳  落  眉  间    
yòu jiàn tīng yǔ mián 
又  见   听   雨 眠   
jiǎn dú gāo duī àn biān  
简   牍 高  堆  案 边    
nán dé lǎn juàn   xìn shǒu luàn bō sù xián 
难  得 懒  倦     信  手   乱   拨 素 弦   
zuó rì qīn cǎi yá jiān  
昨  日 亲  采  芽 尖    
xián lái yì pǐn   chá lù xù xīn piān 
闲   来  一 品    茶  录 续 新  篇   
zhǎn jiàn nóng   cuì yù liú  
盏   渐   浓     翠  欲 流   
mǎn táng xiāng sè   qīng niǎo hái xián lǜ qiǎn 
满  堂   香    色   青   鸟   还  嫌   绿 浅   
xián lái qióng lín dì yì zhī  
衔   来  琼    林  第 一 枝   
xié guà chūn shān qián 
斜  挂  春   山   前   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags