Thursday, May 23, 2024
HomePopYi Nian Yi Sheng Tan 一念一生叹 Read A Lifetime Sigh Lyrics 歌詞...

Yi Nian Yi Sheng Tan 一念一生叹 Read A Lifetime Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听书 Zhu He 祝何

Chinese Song Name: Yi Nian Yi Sheng Tan 一念一生叹
English Tranlation Name: Read A Lifetime Sigh
Chinese Singer: Wen Ren Ting Shu 闻人听书 Zhu He 祝何
Chinese Composer: Zhu He 祝何
Chinese Lyrics: Shi Yu Li 十余里

Yi Nian Yi Sheng Tan 一念一生叹 Read A Lifetime Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听书 Zhu He 祝何

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wú yì rù fán chén 
无 意 入 凡  尘   
yǒu xīn jì shì shì piān xián 
有  心  济 世  世  偏   嫌   
è  yǔ lěng miàn guān 
恶 语 冷   面   观   
què pà liáng rén xū hán nuǎn 
却  怕 良    人  嘘 寒  暖   
zhí dào xié tú zhèng guǐ dōu tà biàn 
直  到  邪  途 正    轨  都  踏 遍   
cái zhī suǒ wèi lí jīng pàn dào 
才  知  所  谓  离 经   叛  道  
bú guò shì piān jiàn 
不 过  是  偏   见   
běn xiǎng shū kuáng yì shēn xū dù zhè yú nián 
本  想    疏  狂    一 身   虚 度 这  余 年   
běn shǒu yì fāng ān 
本  守   一 方   安 
gǎi mìng mìng yùn fēng bō luàn 
改  命   命   蕴  风   波 乱   
shào nián qīng méi yǎn 
少   年   清   眉  眼  
wàn lín jiā shēn zhòng qiān dān 
万  鳞  加  身   重    千   担  
yǐ wéi yì xīn xiàng zhèng kě gǎn tiān 
以 为  一 心  向    正    可 感  天   
hū tīng shēng wéi yāo yì wéi zhèng 
忽 听   生    为  妖  异 为  正    
yì xié zhōng wéi huàn 
亦 邪  终    为  患   
zhāo lái hóng shuǐ tāo tiān zàng huāng táng liáng shàn 
招   来  洪   水   滔  天   葬   荒    唐   良    善   
yí bàn cāng míng yí bàn huǒ yàn yì zūn lián 
一 瓣  沧   溟   一 瓣  火  焰  一 尊  莲   
yí niàn shēng xiān yí niàn duò mó yì shēng tàn 
一 念   升    仙   一 念   堕  魔 一 生    叹  
huí yì tài cháng juàn tīng suì yǔ xián yán 
回  忆 太  长    倦   听   碎  语 闲   言  
suì yuè tài duǎn zhuán yǎn tiān qīng dì xiàn 
岁  月  太  短   转    眼  天   倾   地 陷   
zhǎng xīn jiāo dié shùn jiān 
掌    心  交   叠  瞬   间   
wǒ yǐ kàn biàn wàn nián 
我 已 看  遍   万  年   
běn shǒu yì fāng ān 
本  守   一 方   安 
gǎi mìng mìng yùn fēng bō luàn 
改  命   命   蕴  风   波 乱   
shào nián qīng méi yǎn 
少   年   清   眉  眼  
wàn lín jiā shēn zhòng qiān dān 
万  鳞  加  身   重    千   担  
yǐ wéi yì xīn xiàng zhèng kě gǎn tiān 
以 为  一 心  向    正    可 感  天   
hū tīng shēng wéi yāo yì wéi zhèng 
忽 听   生    为  妖  异 为  正    
yì xié zhōng wéi huàn 
亦 邪  终    为  患   
zhāo lái hóng shuǐ tāo tiān zàng huāng táng liáng shàn 
招   来  洪   水   滔  天   葬   荒    唐   良    善   
yí bàn cāng míng yí bàn huǒ yàn yì zūn lián 
一 瓣  沧   溟   一 瓣  火  焰  一 尊  莲   
yí niàn shēng xiān yí niàn duò mó yì shēng tàn 
一 念   升    仙   一 念   堕  魔 一 生    叹  
huí yì tài cháng juàn tīng suì yǔ xián yán 
回  忆 太  长    倦   听   碎  语 闲   言  
suì yuè tài duǎn zhuán yǎn tiān qīng dì xiàn 
岁  月  太  短   转    眼  天   倾   地 陷   
zhǎng xīn jiāo dié shùn jiān 
掌    心  交   叠  瞬   间   
wǒ yǐ kàn biàn wàn nián 
我 已 看  遍   万  年   
shuí liào zhuǎn shēn duì shàng le nǐ de shì xiàn 
谁   料   转    身   对  上    了 你 的 视  线   
xīn jìng rán yǒu suǒ juàn liàn 
心  竟   然  有  所  眷   恋   
yè huǒ hóng lián zhàn fàng zài nà bīng quán 
业 火  红   莲   绽   放   在  那 冰   泉   
wēn nuǎn ruò dà de rén shì jiān 
温  暖   偌  大 的 人  世  间   
yí bàn cāng míng yí bàn huǒ yàn yì zūn lián 
一 瓣  沧   溟   一 瓣  火  焰  一 尊  莲   
yí niàn shēng xiān yí niàn duò mó yì shēng tàn 
一 念   升    仙   一 念   堕  魔 一 生    叹  
huí yì tài cháng juàn tīng suì yǔ xián yán 
回  忆 太  长    倦   听   碎  语 闲   言  
suì yuè tài duǎn zhuán yǎn tiān qīng dì xiàn 
岁  月  太  短   转    眼  天   倾   地 陷   
zhǎng xīn jiāo dié shùn jiān 
掌    心  交   叠  瞬   间   
wǒ yǐ kàn biàn wàn nián 
我 已 看  遍   万  年   
zhǎng xīn jiāo dié shùn jiān 
掌    心  交   叠  瞬   间   
wǒ yǐ kàn biàn wàn nián 
我 已 看  遍   万  年   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags