Thursday, April 25, 2024
HomePopYi Lv Liang Shuai Weng 伊吕两衰翁 Iro Ryokai Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Lv Liang Shuai Weng 伊吕两衰翁 Iro Ryokai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend

Chinese Song Name:Yi Lv Liang Shuai Weng 伊吕两衰翁 
English Translation Name: Iro Ryokai 
Chinese Singer: Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend
Chinese Composer:Chu Ran 楚然
Chinese Lyrics:Jia Mei 假寐

Yi Lv Liang Shuai Weng 伊吕两衰翁 Iro Ryokai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yī lǚ liǎng shuāi wēng   lì biàn qióng tōng 
伊 吕 两    衰    翁     历 遍   穷    通   
yì wéi diào sǒu yì gēng yōng 
一 为  钓   叟  一 耕   佣   
ruò shǐ dāng shí shēn bú yù   lǎo le yīng xióng 
若  使  当   时  身   不 遇   老  了 英   雄    
tāng wǔ ǒu xiāng féng   fēng hǔ yún lóng 
汤   武 偶 相    逢     风   虎 云  龙   
xìng wáng zhǐ zài xiào tán zhōng 
兴   王   只  在  笑   谈  中    
zhí zhì rú jīn qiān zǎi hòu   qiān zǎi hòu   shuí yǔ zhēng gōng 
直  至  如 今  千   载  后    千   载  后    谁   与 争    功   
ruò yì shēng zhī jǐ nán yù 
若  一 生    知  己 难  遇 
xìng dé bó lè shí qiān lǐ 
幸   得 伯 乐 识  千   里 
nǐ wéi cháng jiàn   wǒ wéi fēng 
你 为  长    剑     我 为  锋   
lì yè jiàn gōng   hòu rén chēng sòng 
立 业 建   功     后  人  称    颂   
zhǐ xiè dāng nián   qià xiāng féng 
只  谢  当   年     恰  相    逢   
tāng wǔ ǒu xiāng féng   fēng hǔ yún lóng 
汤   武 偶 相    逢     风   虎 云  龙   
xìng wáng zhǐ zài xiào tán zhōng 
兴   王   只  在  笑   谈  中    
zhí zhì rú jīn qiān zǎi hòu   qiān zǎi hòu   shuí yǔ zhēng gōng 
直  至  如 今  千   载  后    千   载  后    谁   与 争    功   
ruò yì shēng zhī jǐ nán yù 
若  一 生    知  己 难  遇 
xìng dé bó lè shí qiān lǐ 
幸   得 伯 乐 识  千   里 
nǐ wéi cháng jiàn   wǒ wéi fēng 
你 为  长    剑     我 为  锋   
lì yè jiàn gōng   hòu rén chēng sòng 
立 业 建   功     后  人  称    颂   
zhǐ xiè dāng nián   qià xiāng féng 
只  谢  当   年     恰  相    逢   
ruò yì shēng zhī jǐ nán yù 
若  一 生    知  己 难  遇 
xìng dé bó lè shí qiān lǐ 
幸   得 伯 乐 识  千   里 
nǐ wéi cháng jiàn   wǒ wéi fēng 
你 为  长    剑     我 为  锋   
lì yè jiàn gōng   hòu rén chēng sòng 
立 业 建   功     后  人  称    颂   
zhǐ xiè dāng nián   qià xiāng féng 
只  谢  当   年     恰  相    逢   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags