Wednesday, February 28, 2024
HomePopYi Jun Lei 忆君泪 Tears Of Recalling You Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Jun Lei 忆君泪 Tears Of Recalling You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Yun Qian Qian 紫云浅浅

Chinese Song Name:Yi Jun Lei 忆君泪 
English Translation Name: Tears Of Recalling You 
Chinese Singer: Zi Yun Qian Qian 紫云浅浅
Chinese Composer:Zi Yun Qian Qian 紫云浅浅
Chinese Lyrics:Zi Yun Qian Qian 紫云浅浅

Yi Jun Lei 忆君泪 Tears Of Recalling You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Yun Qian Qian 紫云浅浅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

míng yuè rù wèn jūn yuè yè hé shí guī 
明   月  入 问  君  月  夜 何 时  归  
chūn fēng chuī luò huā sàn jiǔ kāi chóu méi 
春   风   吹   落  花  散  酒  开  愁   眉  
wàng mù xiāng duì qīng fēng dàn yuè rén qiáo cuì 
望   目 相    对  轻   风   淡  月  人  憔   悴  
màn shū tóu qiǎn huà méi ér jīn wù shì rén fēi 
慢  梳  头  浅   画  眉  而 今  物 是  人  非  
dài huā kāi huā xiè zuò kàn yàn xiàng nán fēi 
待  花  开  花  谢  坐  看  雁  向    南  飞  
xī yáng xié tiǎo dēng yù jiāng xīn shì xiě 
夕 阳   斜  挑   灯   欲 将    心  事  写  
xiāng sī qīng lèi luò jìn yì tíng hóng yè 
相    思 清   泪  落  尽  一 庭   红   叶 
jǐ shí zài xiāng huì yòu hé shí yǔ jūn bié 
几 时  再  相    会  又  何 时  与 君  别  
yì jūn luò lèi huā kāi wéi shuí 
忆 君  落  泪  花  开  为  谁   
mù rán huí shǒu mèng bù xiāng suí 
暮 然  回  首   梦   不 相    随  
kě tàn chóu yǔ bēi wú rén kě xiāng suí 
可 叹  愁   与 悲  无 人  可 相    随  
tīng wén yì qǔ hóng chén gòng yǐn zhuó jiǔ yì bēi 
听   闻  一 曲 红   尘   共   饮  浊   酒  一 杯  
zěn nài cǐ shēng shì yǔ yuàn wéi 
怎  奈  此 生    事  与 愿   违  
chūn huā qiū yuè hé rén xiāng péi 
春   花  秋  月  何 人  相    陪  
fàng bú xià shì shuí hóng yán zhuǎn qiáo cuì 
放   不 下  是  谁   红   颜  转    憔   悴  
rú hé bù zài yuàn tàn zì bēi 
如 何 不 再  怨   叹  自 悲  
shēng sǐ xiāng suí 
生    死 相    随  
bú dào yuán lín 
不 到  园   林  
zěn zhī chūn sè rú xǔ 
怎  知  春   色 如 许 
míng yuè rù wèn jūn yuè yè hé shí guī 
明   月  入 问  君  月  夜 何 时  归  
chūn fēng chuī luò huā sàn jiǔ kāi chóu méi 
春   风   吹   落  花  散  酒  开  愁   眉  
wàng mù xiāng duì qīng fēng dàn yuè rén qiáo cuì 
望   目 相    对  轻   风   淡  月  人  憔   悴  
màn shū tóu qiǎn huà méi ér jīn wù shì rén fēi 
慢  梳  头  浅   画  眉  而 今  物 是  人  非  
dài huā kāi huā xiè zuò kàn yàn xiàng nán fēi 
待  花  开  花  谢  坐  看  雁  向    南  飞  
xī yáng xié tiǎo dēng yù jiāng xīn shì xiě 
夕 阳   斜  挑   灯   欲 将    心  事  写  
xiāng sī qīng lèi luò jìn yì tíng hóng yè 
相    思 清   泪  落  尽  一 庭   红   叶 
jǐ shí zài xiāng huì yòu hé shí yǔ jūn bié 
几 时  再  相    会  又  何 时  与 君  别  
yì jūn luò lèi huā kāi wéi shuí 
忆 君  落  泪  花  开  为  谁   
mù rán huí shǒu mèng bù xiāng suí 
暮 然  回  首   梦   不 相    随  
kě tàn chóu yǔ bēi wú rén kě xiāng suí 
可 叹  愁   与 悲  无 人  可 相    随  
tīng wén yì qǔ hóng chén gòng yǐn zhuó jiǔ yì bēi 
听   闻  一 曲 红   尘   共   饮  浊   酒  一 杯  
zěn nài cǐ shēng shì yǔ yuàn wéi 
怎  奈  此 生    事  与 愿   违  
chūn huā qiū yuè hé rén xiāng péi 
春   花  秋  月  何 人  相    陪  
fàng bú xià shì shuí hóng yán zhuǎn qiáo cuì 
放   不 下  是  谁   红   颜  转    憔   悴  
rú hé bù zài yuàn tàn zì bēi 
如 何 不 再  怨   叹  自 悲  
shēng sǐ xiāng suí 
生    死 相    随  
bú dào yuán lín 
不 到  园   林  
zěn zhī chūn sè rú xǔ 
怎  知  春   色 如 许 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags