Saturday, September 23, 2023
HomePopYi Cun Yan Yu 一寸烟雨 An Inch Of Misty Rain Lyrics 歌詞...

Yi Cun Yan Yu 一寸烟雨 An Inch Of Misty Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Yi Cun Yan Yu 一寸烟雨
English Tranlation Name: An Inch Of Misty Rain
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Wang Yi Yi 王熠熠
Chinese Lyrics: Mu Mu Mu 暮沐暮

Yi Cun Yan Yu 一寸烟雨 An Inch Of Misty Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ā  kōng : 
阿 空   : 
yān yǔ hòu gū zhōu yè sè tài niàn jiù 
烟  雨 厚  孤 舟   夜 色 太  念   旧  
wǒ fú xiù qīng shā zhàng què wú rén liú 
我 拂 袖  青   纱  帐    却  无 人  留  
jǐ xǔ chóu hóng chén cān bú tòu 
几 许 愁   红   尘   参  不 透  
què yě yǔ shū fēng zhòu 
却  也 雨 疏  风   骤   
xiǎo xiàng kǒu hái tí sān liǎng lè wú yōu 
小   巷    口  孩  提 三  两    乐 无 忧  
diǎn zhú huǒ gōu lè yán shàng sān cùn liǔ 
点   烛  火  勾  勒 檐  上    三  寸  柳  
lú huā zhōu cáng jìn diào jiǎo lóu 
芦 花  舟   藏   进  吊   脚   楼  
yuān yāng chán chán xī shuǐ yóu 
鸳   鸯   潺   潺   溪 水   游  
yòu shì jiāng nán yǔ yè mēng mēng qiū 
又  是  江    南  雨 夜 蒙   蒙   秋  
qiě zhé zhǐ yuān xiāng sī jì hóng dòu 
且  折  纸  鸢   相    思 寄 红   豆  
suì yuè yě wēn róu mò rán huí shǒu 
岁  月  也 温  柔  蓦 然  回  首   
nǐ què wèi céng děng hòu 
你 却  未  曾   等   候  
nǐ wèi wán chéng de shī wǒ chàng rán dú jǐ cì 
你 未  完  成    的 诗  我 怅    然  读 几 次 
chuāng tái yí cùn yān yǔ jì mǎn xiāng sī 
窗     台  一 寸  烟  雨 寄 满  相    思 
lín mó nǐ xiě de zì wàng bù liǎo nǐ yán cí 
临  摹 你 写  的 字 忘   不 了   你 言  辞 
yǔ dǎ bā jiāo fǎng fú xiào wǒ chī 
雨 打 芭 蕉   仿   佛 笑   我 痴  
huī páo zhǎn qù qīng sī jián yǐng xī xī wǎng shì 
挥  袍  斩   去 青   丝 剪   影   悉 悉 往   事  
nà yí cùn yān yǔ jiāng yán dǐ dǎ shī 
那 一 寸  烟  雨 将    眼  底 打 湿  
xǔ shì lèi shuǐ fàng sì huí yì mó hu jǐ cì 
许 是  泪  水   放   肆 回  忆 模 糊 几 次 
duì yǐng chéng shuāng yòu céng jǐ hé shí 
对  影   成    双     又  曾   几 何 时  
céng jǐ hé shí 
曾   几 何 时  
xiǎo xiàng kǒu hái tí sān liǎng lè wú yōu 
小   巷    口  孩  提 三  两    乐 无 忧  
diǎn zhú huǒ gōu lè yán shàng sān cùn liǔ 
点   烛  火  勾  勒 檐  上    三  寸  柳  
lú huā zhōu cáng jìn diào jiǎo lóu 
芦 花  舟   藏   进  吊   脚   楼  
yuān yāng chán chán xī shuǐ yóu 
鸳   鸯   潺   潺   溪 水   游  
yòu shì jiāng nán yǔ yè mēng mēng qiū 
又  是  江    南  雨 夜 蒙   蒙   秋  
qiě zhé zhǐ yuān xiāng sī jì hóng dòu 
且  折  纸  鸢   相    思 寄 红   豆  
suì yuè yě wēn róu mò rán huí shǒu 
岁  月  也 温  柔  蓦 然  回  首   
nǐ què wèi céng děng hòu 
你 却  未  曾   等   候  
nǐ wèi wán chéng de shī wǒ chàng rán dú jǐ cì 
你 未  完  成    的 诗  我 怅    然  读 几 次 
chuāng tái yí cùn yān yǔ jì mǎn xiāng sī 
窗     台  一 寸  烟  雨 寄 满  相    思 
lín mó nǐ xiě de zì wàng bù liǎo nǐ yán cí 
临  摹 你 写  的 字 忘   不 了   你 言  辞 
yǔ dǎ bā jiāo fǎng fú xiào wǒ chī 
雨 打 芭 蕉   仿   佛 笑   我 痴  
huī páo zhǎn qù qīng sī jián yǐng xī xī wǎng shì 
挥  袍  斩   去 青   丝 剪   影   悉 悉 往   事  
nà yí cùn yān yǔ jiāng yán dǐ dǎ shī 
那 一 寸  烟  雨 将    眼  底 打 湿  
xǔ shì lèi shuǐ fàng sì huí yì mó hu jǐ cì 
许 是  泪  水   放   肆 回  忆 模 糊 几 次 
duì yǐng chéng shuāng yòu céng jǐ hé shí 
对  影   成    双     又  曾   几 何 时  
nǐ wèi wán chéng de shī wǒ chàng rán dú jǐ cì 
你 未  完  成    的 诗  我 怅    然  读 几 次 
chuāng tái yí cùn yān yǔ jì mǎn xiāng sī 
窗     台  一 寸  烟  雨 寄 满  相    思 
lín mó nǐ xiě de zì wàng bù liǎo nǐ yán cí 
临  摹 你 写  的 字 忘   不 了   你 言  辞 
yǔ dǎ bā jiāo fǎng fú xiào wǒ chī 
雨 打 芭 蕉   仿   佛 笑   我 痴  
huī páo zhǎn qù qīng sī jián yǐng xī xī wǎng shì 
挥  袍  斩   去 青   丝 剪   影   悉 悉 往   事  
nà yí cùn yān yǔ jiāng yán dǐ dǎ shī 
那 一 寸  烟  雨 将    眼  底 打 湿  
xǔ shì lèi shuǐ fàng sì huí yì mó hu jǐ cì 
许 是  泪  水   放   肆 回  忆 模 糊 几 次 
duì yǐng chéng shuāng yòu céng jǐ hé shí 
对  影   成    双     又  曾   几 何 时  
céng jǐ hé shí 
曾   几 何 时  
Ha

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags