Thursday, April 25, 2024
HomePopYi Chang Hong Chen 一唱红尘 A Sing The World Of Mortals Lyrics...

Yi Chang Hong Chen 一唱红尘 A Sing The World Of Mortals Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Mao Jiang 草帽酱

Chinese Song Name: Yi Chang Hong Chen 一唱红尘 
English Tranlation Name: A Sing The World Of Mortals
Chinese Singer: Cao Mao Jiang 草帽酱
Chinese Composer: Bing Lan Se Xiao Mo 冰蓝色小沫
Chinese Lyrics: Ru Yi 如一

Yi Chang Hong Chen 一唱红尘 A Sing The World Of Mortals Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cao Mao Jiang 草帽酱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tīng rén shuō rén jiān zhāo mù shū hū yí shùn 
听   人  说   人  间   朝   暮 倏  忽 一 瞬   
zuì hǎo kàn dàn xiāng jù lí fēn 
最  好  看  淡  相    聚 离 分  
tīng rén chàng gēng dié bǎi dài lù dì chéng cāng hǎi 
听   人  唱    更   迭  百  代  陆 地 成    沧   海  
zuì hòu chuán chéng jǐ jù shī wén 
最  后  传    成    几 句 诗  文  
wǒ zǒu guò wàn lǐ qiān shān bù wéi zhuī xún 
我 走  过  万  里 千   山   不 为  追   寻  
què yòu cōng cōng lù guò yuè yè qīng chén 
却  又  匆   匆   路 过  月  夜 清   晨   
wǒ yù jiàn yún xià xíng rén cháo sì fāng ér bēn 
我 遇 见   云  下  行   人  朝   四 方   而 奔  
hóng chén 
红   尘   
suǒ jiàn chūn guāng qiū sè huáng liáng yì zhěn 
所  见   春   光    秋  色 黄    粱    一 枕   
kàn guò qiān fān cái néng chēng shì rén 
看  过  千   帆  才  能   称    世  人  
céng shào nián shuí lái wéi wǒ yí chàng hóng chén 
曾   少   年   谁   来  为  我 一 唱    红   尘   
yāo fēng yuè tóng zuì qīng bēi zài zhēn 
邀  风   月  同   醉  倾   杯  再  斟   
píng shēng jǐ gè gù rén jǐ cì zhé liǔ 
平   生    几 个 故 人  几 次 折  柳  
yáng guān hé chù jì cǐ shēn 
阳   关   何 处  寄 此 身   
céng gān yuàn yì shēng wéi shuí chàng biàn hóng chén 
曾   甘  愿   一 生    为  谁   唱    遍   红   尘   
lí bié yǔ kǔ hèn yòu hé bì zài qù wèn 
离 别  与 苦 恨  又  何 必 再  去 问  
ruò guī qù yīng suí luò huā 
若  归  去 应   随  落  花  
sàn zuò tiān yá fēn fēn 
散  作  天   涯 纷  纷  
wǒ zǒu guò wàn lǐ qiān shān bù wéi zhuī xún 
我 走  过  万  里 千   山   不 为  追   寻  
què yòu cōng cōng lù guò yuè yè qīng chén 
却  又  匆   匆   路 过  月  夜 清   晨   
wǒ yù jiàn yún xià xíng rén cháo sì fāng ér bēn 
我 遇 见   云  下  行   人  朝   四 方   而 奔  
hóng chén 
红   尘   
suǒ jiàn chūn guāng qiū sè huáng liáng yì zhěn 
所  见   春   光    秋  色 黄    粱    一 枕   
kàn guò qiān fān cái néng chēng shì rén 
看  过  千   帆  才  能   称    世  人  
céng shào nián shuí lái wéi wǒ yí chàng hóng chén 
曾   少   年   谁   来  为  我 一 唱    红   尘   
yāo fēng yuè tóng zuì qīng bēi zài zhēn 
邀  风   月  同   醉  倾   杯  再  斟   
píng shēng jǐ gè gù rén jǐ cì zhé liǔ 
平   生    几 个 故 人  几 次 折  柳  
yáng guān hé chù jì cǐ shēn 
阳   关   何 处  寄 此 身   
céng gān yuàn yì shēng wéi shuí chàng biàn hóng chén 
曾   甘  愿   一 生    为  谁   唱    遍   红   尘   
lí bié yǔ kǔ hèn yòu hé bì zài qù wèn 
离 别  与 苦 恨  又  何 必 再  去 问  
ruò guī qù yīng suí luò huā 
若  归  去 应   随  落  花  
sàn zuò tiān yá fēn fēn 
散  作  天   涯 纷  纷  
céng shào nián shuí lái wéi wǒ yí chàng hóng chén 
曾   少   年   谁   来  为  我 一 唱    红   尘   
yāo fēng yuè tóng zuì qīng bēi zài zhēn 
邀  风   月  同   醉  倾   杯  再  斟   
píng shēng jǐ gè gù rén jǐ cì zhé liǔ 
平   生    几 个 故 人  几 次 折  柳  
yáng guān hé chù jì cǐ shēn 
阳   关   何 处  寄 此 身   
céng gān yuàn yì shēng wéi shuí chàng biàn hóng chén 
曾   甘  愿   一 生    为  谁   唱    遍   红   尘   
lí bié yǔ kǔ hèn yòu hé bì zài qù wèn 
离 别  与 苦 恨  又  何 必 再  去 问  
ruò guī qù yīng suí luò huā 
若  归  去 应   随  落  花  
sàn zuò tiān yá fēn fēn 
散  作  天   涯 纷  纷  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags