Monday, December 11, 2023
HomePopYi Bei Chou 一杯愁 A Cup Of Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Bei Chou 一杯愁 A Cup Of Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Chinese Song Name: Yi Bei Chou 一杯愁
English Tranlation Name: A Cup Of Sorrow
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦
Chinese Composer: Li Xing Yue 李星月
Chinese Lyrics: Qing Xuan Ju Zhu Ren 清玄居住人

Yi Bei Chou 一杯愁 A Cup Of Sorrow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shū yǐng qīng shān wài   fēng dòng yú zhōu 
疏  影   青   山   外    风   动   渔 舟   
wǒ zhe bái yī guàn   jūn dài wú gōu 
我 着  白  衣 冠     君  带  吴 钩  
dào zuǒ qià xiāng féng   tóng háng wàng qù liú 
道  左  恰  相    逢     同   行   忘   去 留  
cháng yún mù yǔ shā zhōu 
长    云  暮 雨 沙  洲   
yì bēi jǐn bō chūn rù hóu 
一 杯  锦  波 春   入 喉  
bàn hú qióng huā lù rǎn chóu 
半  斛 琼    花  露 染  愁   
shuí jiě zhǎng xiàng zhī   qīng méi zhuó jiǔ 
谁   解  长    相    知    青   梅  浊   酒  
jǐ fēn qíng yì jì bēi zhǎn 
几 分  情   谊 寄 杯  盏   
yǐn xià nán huì wǎn fēng yōu 
饮  下  难  会  晚  风   悠  
fù shuǐ zěn shōu 
覆 水   怎  收   
hán fēng tuī chuāng rù xī lóu 
寒  风   推  窗     入 西 楼  
dēng zhú míng miè kè mèng yōu 
灯   烛  明   灭  客 梦   幽  
nán yán zhǎng xiàng yì 
难  言  长    相    忆 
luò yè wú tóng kōng jì mò qīng shān xiù 
落  叶 梧 桐   空   寂 寞 青   衫   袖  
wú yǔ chuí móu liǎn méi shāo 
无 语 垂   眸  敛   眉  梢   
yǎn jìn jǐ fēn sī xù jì wú yóu 
掩  尽  几 分  思 绪 寄 无 由  
gèng shēng cán lòu 
更   声    残  漏  
jiù suì yǔ yún qiān   luò huā shí hou 
旧  岁  予 云  迁     落  花  时  候  
jūn xīn cóng róng mǎ   wǒ jì xián yóu 
君  心  从   戎   马   我 寄 闲   游  
gè zài tiān yá yuǎn   xīn niàn jǐ shí xiū 
各 在  天   涯 远     心  念   几 时  休  
lù zhòng yān nóng rén shòu 
露 重    烟  浓   人  瘦   
yì bēi jǐn bō chūn rù hóu 
一 杯  锦  波 春   入 喉  
bàn hú qióng huā lù rǎn chóu 
半  斛 琼    花  露 染  愁   
shuí jiě zhǎng xiàng zhī   qīng méi zhuó jiǔ 
谁   解  长    相    知    青   梅  浊   酒  
jǐ fēn qíng yì jì bēi zhǎn 
几 分  情   谊 寄 杯  盏   
yǐn xià nán huì wǎn fēng yōu 
饮  下  难  会  晚  风   悠  
fù shuǐ zěn shōu 
覆 水   怎  收   
hán fēng tuī chuāng rù xī lóu 
寒  风   推  窗     入 西 楼  
dēng zhú míng miè kè mèng yōu 
灯   烛  明   灭  客 梦   幽  
nán yán zhǎng xiàng yì 
难  言  长    相    忆 
luò yè wú tóng kōng jì mò qīng shān xiù 
落  叶 梧 桐   空   寂 寞 青   衫   袖  
wú yǔ chuí móu liǎn méi shāo 
无 语 垂   眸  敛   眉  梢   
yǎn jìn jǐ fēn sī xù jì wú yóu 
掩  尽  几 分  思 绪 寄 无 由  
gèng shēng cán lòu 
更   声    残  漏  
hán fēng tuī chuāng rù xī lóu 
寒  风   推  窗     入 西 楼  
dēng zhú míng miè kè mèng yōu 
灯   烛  明   灭  客 梦   幽  
nán yán zhǎng xiàng yì 
难  言  长    相    忆 
luò yè wú tóng kōng jì mò qīng shān xiù 
落  叶 梧 桐   空   寂 寞 青   衫   袖  
wú yǔ chuí móu liǎn méi shāo 
无 语 垂   眸  敛   眉  梢   
yǎn jìn jǐ fēn sī xù jì wú yóu 
掩  尽  几 分  思 绪 寄 无 由  
gèng shēng cán lòu 
更   声    残  漏  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags