Saturday, July 20, 2024
HomePopYe Ye Sheng Sheng Shi Li Bie 叶叶声声是别离 Every Word Is A...

Ye Ye Sheng Sheng Shi Li Bie 叶叶声声是别离 Every Word Is A Farewell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Qing Nong 林清弄 Guo Feng Ji 国风集

Chinese Song Name:Ye Ye Sheng Sheng Shi Li Bie 叶叶声声是别离
English Translation Name:Every Word Is A Farewell 
Chinese Singer: Lin Qing Nong 林清弄 Guo Feng Ji 国风集
Chinese Composer:He Ze Bin 何泽镔
Chinese Lyrics:He Ze Bin 何泽镔

Ye Ye Sheng Sheng Shi Li Bie 叶叶声声是别离 Every Word Is A Farewell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Qing Nong 林清弄 Guo Feng Ji 国风集

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiū yuè yǐn bīng   lǎo shù diāo bì 
秋  月  饮  冰     老  树  凋   敝 
dōng fēng wú yǔ  
东   风   无 语  
yàn zhì sàn xí   qīng gē bú zhì 
宴  至  散  席   清   歌 不 至  
lèi xiān qǐ yì 
泪  先   起 意 
shēn guī mèng zhōng kè 
深   闺  梦   中    客 
cí yú chén xī de lù dī 
辞 于 晨   曦 的 露 滴 
cán huā xiè dié qù   mái mò hóng ní 
残  花  谢  蝶  去   埋  没 红   泥 
jǐn píng xiāng sī   èr zì rú hé 
仅  凭   相    思   二 字 如 何 
néng gòu wǎn xī 
能   够  惋  惜 
zuó yè de jiǔ   rú hé cái néng wàng qíng 
昨  夜 的 酒    如 何 才  能   忘   情   
huí yì dōu shī yì 
回  忆 都  失  忆 
cǐ xīn zěn cái néng bú yì 
此 心  怎  才  能   不 异 
tú liú wǒ zài cǐ dì kōng jì 
徒 留  我 在  此 地 空   寂 
piāo líng jūn bù zhī 
飘   零   君  不 知  
bié yú yún xiá de biān jì 
别  于 云  霞  的 边   际 
mù sè xiàng wǎn yǐ   xī jiāng fēi bì 
暮 色 向    晚  矣   西 江    非  碧 
wú tóng cuī luò yǔ 
梧 桐   催  落  雨 
yè yè shēng shēng shì bié lí 
叶 叶 声    声    是  别  离 
qín sè bù míng   chén xiāng xiān xī 
琴  瑟 不 鸣     沉   香    先   息 
jǐn píng xiāng sī   èr zì rú hé 
仅  凭   相    思   二 字 如 何 
néng gòu wǎn xī 
能   够  惋  惜 
zuó yè de jiǔ   rú hé cái néng wàng qíng 
昨  夜 的 酒    如 何 才  能   忘   情   
huí yì dōu shī yì 
回  忆 都  失  忆 
cǐ xīn zěn cái néng bú yì 
此 心  怎  才  能   不 异 
tú liú wǒ zài cǐ dì kōng jì 
徒 留  我 在  此 地 空   寂 
piāo líng jūn bù zhī 
飘   零   君  不 知  
bié yú yún xiá de biān jì 
别  于 云  霞  的 边   际 
mù sè xiàng wǎn yǐ   xī jiāng fēi bì 
暮 色 向    晚  矣   西 江    非  碧 
wú tóng cuī luò yǔ 
梧 桐   催  落  雨 
yè yè shēng shēng shì bié lí 
叶 叶 声    声    是  别  离 
qín sè bù míng   chén xiāng xiān xī 
琴  瑟 不 鸣     沉   香    先   息 
piāo líng jūn bù zhī 
飘   零   君  不 知  
bié yú yún xiá de biān jì 
别  于 云  霞  的 边   际 
mù sè xiàng wǎn yǐ   xī jiāng fēi bì 
暮 色 向    晚  矣   西 江    非  碧 
wú tóng cuī luò yǔ 
梧 桐   催  落  雨 
yè yè shēng shēng shì bié lí 
叶 叶 声    声    是  别  离 
qín sè bù míng   chén xiāng xiān xī 
琴  瑟 不 鸣     沉   香    先   息 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags