Monday, May 27, 2024
HomePopYe Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng...

Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖

Chinese Song Name:Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧
English Translation Name:Nostalgia At Night
Chinese Singer: Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖
Chinese Composer:Qing Feng Fu Lai 清风拂来  Qi Li 七梨
Chinese Lyrics:Qing Feng Fu Lai 清风拂来

Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng yuè rù jú zěn tàn xiāng sī kǔ 
风   月  入 局 怎  叹  相    思 苦 
wàng bú jiàn cǐ jiān fēng yǔ chù 
望   不 见   此 间   风   雨 处  
tàn wú xiāng féng zhǐ nài guāng yīn xū dù 
叹  无 相    逢   只  奈  光    阴  虚 度 
gèng wú shuí rén néng gòng yǔ 
更   无 谁   人  能   共   语 
yì bǐ zhǐ yuān xiě jìn yí shì shū 
一 笔 纸  鸢   写  尽  一 世  书  
yáo yáo wàn lǐ hé néng rú gù 
遥  遥  万  里 何 能   如 故 
zuì shì xiāng féng bù dǒng chén shì fú chén 
最  是  相    逢   不 懂   尘   世  浮 沉   
wú rén gòng wǒ dú xíng lù 
无 人  共   我 独 行   路 
wàng bú jiàn dēng huǒ yǐ huáng hūn 
望   不 见   灯   火  已 黄    昏  
wù yǐ sàn zěn nài qíng yǐ shēn 
雾 已 散  怎  奈  情   已 深   
dào bú jìn guò wǎng shuǐ guò wú hén 
道  不 尽  过  往   水   过  无 痕  
bù yīng zhǐ liú hèn 
不 应   只  留  恨  
yè yǐ shēn què bú jiàn xīng chén 
夜 已 深   却  不 见   星   辰   
lóu yǐ kōng què bú jiàn gù rén 
楼  已 空   却  不 见   故 人  
zuì mèng xǐng zěn tàn lèi yǔ fēn fēn 
醉  梦   醒   怎  叹  泪  雨 纷  纷  
yòu yǒu hé rén wèn 
又  有  何 人  问  
yì bǐ zhǐ yuān xiě jìn yí shì shū 
一 笔 纸  鸢   写  尽  一 世  书  
yáo yáo wàn lǐ hé néng rú gù 
遥  遥  万  里 何 能   如 故 
zuì shì xiāng féng bù dǒng chén shì fú chén 
最  是  相    逢   不 懂   尘   世  浮 沉   
wú rén gòng wǒ dú xíng lù 
无 人  共   我 独 行   路 
wàng bú jiàn dēng huǒ yǐ huáng hūn 
望   不 见   灯   火  已 黄    昏  
wù yǐ sàn zěn nài qíng yǐ shēn 
雾 已 散  怎  奈  情   已 深   
dào bú jìn guò wǎng shuǐ guò wú hén 
道  不 尽  过  往   水   过  无 痕  
bù yīng zhǐ liú hèn 
不 应   只  留  恨  
yè yǐ shēn què bú jiàn xīng chén 
夜 已 深   却  不 见   星   辰   
lóu yǐ kōng què bú jiàn gù rén 
楼  已 空   却  不 见   故 人  
zuì mèng xǐng zěn tàn lèi yǔ fēn fēn 
醉  梦   醒   怎  叹  泪  雨 纷  纷  
yòu yǒu hé rén wèn 
又  有  何 人  问  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags