Sunday, December 10, 2023
HomePopYe Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Ye Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Lin Tian Jiao 黎林添娇

Chinese Song Name: Ye Gui Chen 叶归尘
English Tranlation Name: Leaf To Dusts
Chinese Singer: Li Lin Tian Jiao 黎林添娇
Chinese Composer: Li Xing Yan 黎星妍
Chinese Lyrics: Li Xing Yan 黎星妍

Ye Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Lin Tian Jiao 黎林添娇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

àn yuè dú zhào zhú yǐng shēn 
暗 月  独 照   烛  影   深   
dēng kū chuāng biān xiào cháng fēng 
灯   枯 窗     边   笑   长    风   
céng yǔ nǐ shù biàn nián lún 
曾   与 你 数  遍   年   轮  
kōng zuò lóu gé tīng xiāo shēng 
空   坐  楼  阁 听   萧   声    
zhī sǔn huā zhé kū yè zhī lěng 
枝  损  花  折  枯 叶 知  冷   
bié hòu bù zhī hé shí guī chéng 
别  后  不 知  何 时  归  程    
cǐ ài wú léng yòu yí dào chūn 
此 爱 无 棱   又  一 道  春   
pō mò jǐ hén liǎng háng qíng fèn 
泼 墨 几 痕  两    行   情   分  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  
àn yuè dú zhào zhú yǐng shēn 
暗 月  独 照   烛  影   深   
dēng kū chuāng biān xiào cháng fēng 
灯   枯 窗     边   笑   长    风   
céng yǔ nǐ shù biàn nián lún 
曾   与 你 数  遍   年   轮  
kōng zuò lóu gé tīng xiāo shēng 
空   坐  楼  阁 听   萧   声    
zhī sǔn huā zhé kū yè zhī lěng 
枝  损  花  折  枯 叶 知  冷   
bié hòu bù zhī hé shí guī chéng 
别  后  不 知  何 时  归  程    
cǐ ài wú léng yòu yí dào chūn 
此 爱 无 棱   又  一 道  春   
pō mò jǐ hén liǎng háng qíng fèn 
泼 墨 几 痕  两    行   情   分  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags