Ye Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Lin Tian Jiao 黎林添娇

Ye Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Ye Gui Chen 叶归尘
English Tranlation Name: Leaf To Dusts
Chinese Singer: Li Lin Tian Jiao 黎林添娇
Chinese Composer: Li Xing Yan 黎星妍
Chinese Lyrics: Li Xing Yan 黎星妍

Ye Gui Chen 叶归尘 Leaf To Dusts Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Lin Tian Jiao 黎林添娇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

àn yuè dú zhào zhú yǐng shēn 
暗 月  独 照   烛  影   深   
dēng kū chuāng biān xiào cháng fēng 
灯   枯 窗     边   笑   长    风   
céng yǔ nǐ shù biàn nián lún 
曾   与 你 数  遍   年   轮  
kōng zuò lóu gé tīng xiāo shēng 
空   坐  楼  阁 听   萧   声    
zhī sǔn huā zhé kū yè zhī lěng 
枝  损  花  折  枯 叶 知  冷   
bié hòu bù zhī hé shí guī chéng 
别  后  不 知  何 时  归  程    
cǐ ài wú léng yòu yí dào chūn 
此 爱 无 棱   又  一 道  春   
pō mò jǐ hén liǎng háng qíng fèn 
泼 墨 几 痕  两    行   情   分  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  
àn yuè dú zhào zhú yǐng shēn 
暗 月  独 照   烛  影   深   
dēng kū chuāng biān xiào cháng fēng 
灯   枯 窗     边   笑   长    风   
céng yǔ nǐ shù biàn nián lún 
曾   与 你 数  遍   年   轮  
kōng zuò lóu gé tīng xiāo shēng 
空   坐  楼  阁 听   萧   声    
zhī sǔn huā zhé kū yè zhī lěng 
枝  损  花  折  枯 叶 知  冷   
bié hòu bù zhī hé shí guī chéng 
别  后  不 知  何 时  归  程    
cǐ ài wú léng yòu yí dào chūn 
此 爱 无 棱   又  一 道  春   
pō mò jǐ hén liǎng háng qíng fèn 
泼 墨 几 痕  两    行   情   分  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  
wǒ děng qiān nián de bèi fēn 
我 等   千   年   的 辈  分  
mǒ shà le duō shǎo rén xiāng féng 
抹 煞  了 多  少   人  相    逢   
shuí bǎ cuì yān sàn le fén 
谁   把 翠  烟  散  了 焚  
qiān qiū guò wán bàn shēng chén lún 
千   秋  过  完  半  生    沉   沦  
wǒ děng luò yè de guī chén 
我 等   落  叶 的 归  尘   
pàn fán huā luò mǎn chéng 
盼  繁  花  落  满  城    
cǐ qíng bú zài chóng wēn 
此 情   不 再  重    温  
zhǐ wàng jūn luò yè guī gēn 
只  望   君  落  叶 归  根  
cǐ shēng kōng děng gù rén 
此 生    空   等   故 人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.