Yao Zhou Ling 遥舟令 From The Boat To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Su Er Mo 苏二墨 Ao Xue 奡雪

Yao Zhou Ling 遥舟令 From The Boat To Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yao Zhou Ling 遥舟令
English Tranlation Name: From The Boat To
Chinese Singer: Su Er Mo 苏二墨 Ao Xue 奡雪
Chinese Composer: Su Er Mo 苏二墨
Chinese Lyrics: Zhou Can En 周灿恩

Yao Zhou Ling 遥舟令 From The Boat To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Su Er Mo 苏二墨 Ao Xue 奡雪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sū èr mò : 
苏 二 墨 : 
tīng wén àn biān sī zhú shēng 
听   闻  岸 边   丝 竹  声    
qiáo nǚ dǎ mǎ guī lái chí 
樵   女 打 马 归  来  迟  
mù dí jiàn yuǎn cuī huáng hūn 
牧 笛 渐   远   催  黄    昏  
báo shān tiǎo dēng wǎn huí rén 
薄  衫   挑   灯   晚  回  人  
shí lǐ hóng méi bú jiàn chūn 
十  里 红   梅  不 见   春   
qīng shí zhǔ jiǔ nuǎn wú shēn 
青   石  煮  酒  暖   吾 身   
dú zuò chuí diào yì lǎo wēng 
独 坐  垂   钓   一 老  翁   
bàn zhǐ yú gān xiě yì shēng 
半  只  鱼 竿  写  一 生    
hán jiāng yáo yáo chéng zhōu zhě 
寒  江    遥  遥  乘    舟   者  
wò bǐ huà lǐ táo hóng sè 
握 笔 画  里 桃  红   色 
gū péng bú sù dān zhǐ yàn 
孤 蓬   不 宿 单  只  雁  
yú cūn yóu dài jiāng nán kè 
渔 村  犹  待  江    南  客 
ào xuě : 
奡 雪  : 
qiān fān guò jìn rè nao 
千   帆  过  尽  热 闹  
jìng wǒ bàn shēng kuáng ào 
敬   我 半  生    狂    傲 
qǐ zhī wǒ fēi yīng háo 
岂 知  我 非  英   豪  
gū dú nán rù yào 
孤 独 难  入 药  
ái ái jiāng xuě dú diào 
皑 皑 江    雪  独 钓   
sī rén yǐ bù nián shào 
斯 人  已 不 年   少   
cuò yǐn dāng nián zhuó jiǔ 
错  饮  当   年   浊   酒  
lèi bǎ bīng róng diào 
泪  把 冰   融   掉   
sū èr mò : 
苏 二 墨 : 
shí lǐ hóng méi bú jiàn chūn 
十  里 红   梅  不 见   春   
qīng shí zhǔ jiǔ nuǎn wú shēn 
青   石  煮  酒  暖   吾 身   
dú zuò chuí diào yì lǎo wēng 
独 坐  垂   钓   一 老  翁   
bàn zhǐ yú gān xiě yì shēng 
半  只  鱼 竿  写  一 生    
hán jiāng yáo yáo chéng zhōu zhě 
寒  江    遥  遥  乘    舟   者  
wò bǐ huà lǐ táo hóng sè 
握 笔 画  里 桃  红   色 
gū péng bú sù dān zhǐ yàn 
孤 蓬   不 宿 单  只  雁  
yú cūn yóu dài jiāng nán kè 
渔 村  犹  待  江    南  客 
ào xuě : 
奡 雪  : 
mén qián shēn cǎo yě hè 
门  前   深   草  野 鹤 
yún jiǎn qīng shān mài mò 
云  剪   青   山   脉  脉 
fāng jiān guī lái shì wǒ 
坊   间   归  来  是  我 
tān yì shǎng chūn sè 
贪  一 晌    春   色 
sān gēng mèng xǐng huā luò 
三  更   梦   醒   花  落  
shí yuè bàn zhōu xiǎo zuò 
拾  月  伴  舟   小   坐  
tiáo tiáo wàn lǐ xīng hé jiè jiǔ èr liǎng 
迢   迢   万  里 星   河 借  酒  二 两    
jìng bàn shēng cuō tuó 
敬   半  生    蹉  跎  
qiān fān guò jìn rè nao 
千   帆  过  尽  热 闹  
jìng wǒ bàn shēng kuáng ào 
敬   我 半  生    狂    傲 
qǐ zhī wǒ fēi yīng háo 
岂 知  我 非  英   豪  
gū dú nán rù yào 
孤 独 难  入 药  
ái ái jiāng xuě dú diào 
皑 皑 江    雪  独 钓   
sī rén yǐ bù nián shào 
斯 人  已 不 年   少   
cuò yǐn dāng nián zhuó jiǔ 
错  饮  当   年   浊   酒  
lèi bǎ bīng róng diào 
泪  把 冰   融   掉   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.