Saturday, December 9, 2023
HomePopYao Shan Zui Yue 遥山醉月 Drunk In The Far Mountain And Moon...

Yao Shan Zui Yue 遥山醉月 Drunk In The Far Mountain And Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dou Yu Xuan 窦雨萱

Chinese Song Name:Yao Shan Zui Yue 遥山醉月
English Translation Name:Drunk In The Far Mountain And Moon
Chinese Singer: Dou Yu Xuan 窦雨萱
Chinese Composer:Jiang Yu Han 姜雨涵
Chinese Lyrics:Shi Man 十满

Yao Shan Zui Yue 遥山醉月 Drunk In The Far Mountain And Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dou Yu Xuan 窦雨萱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tú shēng mèng pín pín   nán běi bié lí yuǎn 
徒 生    梦   频  频    南  北  别  离 远   
lǎo yè wú rén lián   xiāng sī lèi mó yǎn 
老  叶 无 人  怜     相    思 泪  磨 眼  
cǐ shēng bù xiāng jiàn   zhōng liǎo ruò wú xuě mǎn tiān 
此 生    不 相    见     终    了   若  无 雪  满  天   
xiāng sī qián   wǒ yǔ yuè zuì liǎng fān 
相    思 前     我 与 月  醉  两    番  
chéng bēi huān   yì sǎ mǎn tíng yuàn 
承    悲  欢     忆 洒 满  庭   院   
zhè lí sàn   kǒng cǐ shēng wèi néng zài jiàn 
这  离 散    恐   此 生    未  能   再  见   
shān rán luò lèi huī yī shān 
潸   然  落  泪  挥  衣 衫   
běi fēng jiān   kàn dà mò sòng gū yān 
北  风   间     看  大 漠 送   孤 烟  
yuán yù duàn   fēi xuě fēn fēn luàn 
缘   欲 断     飞  雪  纷  纷  乱   
xīn hái niàn   nà mèng zhōng tā de róng yán 
心  还  念     那 梦   中    她 的 容   颜  
luò méi hóng rú nǐ méi jiān 
落  梅  红   如 你 眉  间   
zhè liú nián yí tàn   rén jiān duǎn duǎn 
这  流  年   一 叹    人  间   短   短   
zhī nǐ nán jiàn   què zuò qī pàn 
知  你 难  见     却  做  期 盼  
shuō hǎo dāng huā kāi biàn   nǐ biàn zhé fǎn 
说   好  当   花  开  遍     你 便   折  返  
jú huáng mǎn tiān   rén wèi hái 
橘 黄    满  天     人  未  还  
zhè yú xuě bīng yán   dī dī cán chuǎn 
这  余 雪  冰   檐    滴 滴 残  喘    
yáo shān xīn chóu tiān méi jiān   niàn jù sàn 
遥  山   新  愁   添   眉  间     念   聚 散  
zhōng shì yǒu shí wú xū yán 
终    是  有  时  无 需 言  
běi fēng jiān   kàn dà mò sòng gū yān 
北  风   间     看  大 漠 送   孤 烟  
yuán yù duàn   fēi xuě fēn fēn luàn 
缘   欲 断     飞  雪  纷  纷  乱   
xīn hái niàn   nà mèng zhōng tā de róng yán 
心  还  念     那 梦   中    她 的 容   颜  
luò méi hóng rú nǐ méi jiān 
落  梅  红   如 你 眉  间   
zhè liú nián yí tàn   rén jiān duǎn duǎn 
这  流  年   一 叹    人  间   短   短   
zhī nǐ nán jiàn   què zuò qī pàn 
知  你 难  见     却  做  期 盼  
shuō hǎo dāng huā kāi biàn   nǐ biàn zhé fǎn 
说   好  当   花  开  遍     你 便   折  返  
jú huáng mǎn tiān   rén wèi hái 
橘 黄    满  天     人  未  还  
zhè yú xuě bīng yán   dī dī cán chuǎn 
这  余 雪  冰   檐    滴 滴 残  喘    
yáo shān xīn chóu tiān méi jiān   niàn jù sàn 
遥  山   新  愁   添   眉  间     念   聚 散  
zhōng shì yǒu shí wú xū yán 
终    是  有  时  无 需 言  
zhè liú nián yí tàn   rén jiān duǎn duǎn 
这  流  年   一 叹    人  间   短   短   
zhī nǐ nán jiàn   què zuò qī pàn 
知  你 难  见     却  做  期 盼  
shuō hǎo dāng huā kāi biàn   nǐ biàn zhé fǎn 
说   好  当   花  开  遍     你 便   折  返  
jú huáng mǎn tiān   rén wèi hái 
橘 黄    满  天     人  未  还  
zhè yú xuě bīng yán   dī dī cán chuǎn 
这  余 雪  冰   檐    滴 滴 残  喘    
yáo shān xīn chóu tiān méi jiān   niàn jù sàn 
遥  山   新  愁   添   眉  间     念   聚 散  
zhōng shì yǒu shí wú xū yán 
终    是  有  时  无 需 言  
tú shēng mèng pín pín   nán běi bié lí yuǎn 
徒 生    梦   频  频    南  北  别  离 远   
lǎo yè wú rén lián   xiāng sī lèi mó yǎn 
老  叶 无 人  怜     相    思 泪  磨 眼  
cǐ shēng bù xiāng jiàn   zhōng liǎo ruò wú xuě mǎn tiān 
此 生    不 相    见     终    了   若  无 雪  满  天   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags