Tuesday, February 27, 2024
HomePopYao Er Diao 谣儿调 Dear Son Transferred Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Yao Er Diao 谣儿调 Dear Son Transferred Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Qi Qi 戚琦

Chinese Song Name: Yao Er Diao 谣儿调 
English Tranlation Name: Dear Son Transferred
Chinese Singer:  Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Qi Qi 戚琦
Chinese Composer:  Zhou Ming Cong 周明聪
Chinese Lyrics:  Xiao Liu 小六

Yao Er Diao 谣儿调 Dear Son Transferred Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Qi Qi 戚琦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè ér míng   fēng ér jìng 
月  儿 明     风   儿 静   
shù yè ér zhē chuāng líng ya 
树  叶 儿 遮  窗     棂   呀 
qū qū ér   jiào zhēng zhēng 
蛐 蛐 儿   叫   铮    铮    
háo bǐ nà qín xián ér shēng 
好  比 那 琴  弦   儿 声    
ā  
啊 
yuè ér míng   fēng ér jìng 
月  儿 明     风   儿 静   
bái yún ér zì piāo líng ya 
白  云  儿 自 飘   零   呀 
yàn guī cháo   rǔ shēng míng 
燕  归  巢     乳 声    鸣   
zěn rǎo zhè piàn kè níng jìng 
怎  扰  这  片   刻 宁   静   
liǔ yè ér qīng   zhī ér chéng yǐng 
柳  叶 儿 轻     枝  儿 成    影   
chuāng huā ér fèn wài hóng 
窗     花  儿 分  外  红   
niáng de bǎo bao   bì shàng yǎn jing 
娘    的 宝  宝    闭 上    眼  睛   
zuí jiǎo nà gè   yáng zhe xiào róng 
嘴  角   那 个   扬   着  笑   容   
yuè ér míng   fēng ér jìng 
月  儿 明     风   儿 静   
yè yǔ xiāo xiāo luò yán dǐng 
夜 雨 潇   潇   落  檐  顶   
niáng qīn ér   niàn shēng shēng 
娘    亲  儿   念   声    声    
bǐ àn chù kě fàng qíng ya 
彼 岸 处  可 放   晴   呀 
yǔ shēng ér dīng   wā ér chéng qún 
雨 声    儿 叮     蛙 儿 成    群  
hé yè qīng bǎi dòng ā  
荷 叶 轻   摆  动   啊 
niáng de bǎo bao   ruò zài mèng lǐ 
娘    的 宝  宝    若  在  梦   里 
shì fǒu guān dé hǎo fēng jǐng 
是  否  观   得 好  风   景   
ān shuì ba   xiǎo bǎo bèi 
安 睡   吧   小   宝  贝  
wǒ yǐ bèi hǎo xíng náng 
我 已 备  好  行   囊   
qù xún nà dào huā xiāng 
去 寻  那 稻  花  香    
chèn zhe wēi fēng qīng qīng yáng 
趁   着  微  风   轻   轻   扬   
ān shuì ba   xiǎo bǎo bèi 
安 睡   吧   小   宝  贝  
bēi huān rú mèng yì chǎng 
悲  欢   如 梦   一 场    
wǒ duō xiǎng ruò yuè liang 
我 多  想    若  月  亮    
péi zhe nǐ qù xiàng yuǎn fāng 
陪  着  你 去 向    远   方   
ā  
啊 
yuè ér míng   fēng ér jìng 
月  儿 明     风   儿 静   
míng yuè rǎn rǎn zhào cháng tíng 
明   月  冉  冉  照   长    亭   
qīng fēng ér   fǔ huā yǐng 
清   风   儿   抚 花  影   
yù lián zhōng juǎn bú jìn ya 
玉 帘   中    卷   不 尽  呀 
dú qín wú qù   suì yuè wú qíng 
独 琴  无 趣   岁  月  无 情   
bái jū guò cháng xì ya 
白  驹 过  长    隙 呀 
niáng hé bǎo bao   gé zhe qiān lǐ 
娘    和 宝  宝    隔 着  千   里 
yáo wàng dōu jì zài jiāng liú 
遥  望   都  寄 在  江    流  
shuì ba   shuì ba 
睡   吧   睡   吧 
qīn ài de 
亲  爱 的 
bǎo bèi 
宝  贝  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags