Monday, May 27, 2024
HomePopYang Zhou Qu 扬州曲 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong...

Yang Zhou Qu 扬州曲 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Yang Zhou Qu 扬州曲
English Tranlation Name: Yangzhou Qu
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Wang Han Yi Lin 王韩一淋
Chinese Lyrics: Yang Yang 羊羊

Yang Zhou Qu 扬州曲 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng shān yǐn shuǐ tiáo tiáo 
青   山   隐  水   迢   迢   
guì huā niǎo míng sōng bù lǎo 
桂  花  鸟   鸣   松   不 老  
yòu jiàn èr shí sì qiáo 
又  见   二 十  四 桥   
píng lán wàng yān yǔ niǎo niǎo 
凭   栏  望   烟  雨 袅   袅   
qīng fēng fú guò fā shāo 
清   风   拂 过  发 梢   
gǔ qín yì qǔ rèn xiāo yáo 
鼓 琴  一 曲 任  逍   遥  
huī mò shū xiě piāo miǎo 
挥  墨 书  写  飘   渺   
yòu huí móu yí xiào 
又  回  眸  一 笑   
tiān qíng yǔ guò chán nào 
天   晴   雨 过  蝉   闹  
qīng tái mǎn jiē huā mǎn shāo 
青   苔  满  阶  花  满  梢   
dēng lóu zuò kàn fēi niǎo 
登   楼  坐  看  飞  鸟   
yì pín yí xiào zhèng nián shào 
一 颦  一 笑   正    年   少   
xī hú shòu shān yě gāo 
西 湖 瘦   山   也 高  
yì hú qīng jiǔ bǎ chóu xiāo 
一 壶 清   酒  把 愁   消   
shuǐ guāng shǎn míng yuè zhào 
水   光    闪   明   月  照   
qǐ wǔ jìn yáo tiǎo 
起 舞 尽  窈  窕   
qíng kōng wàn lǐ shū juǎn yún xiāo 
晴   空   万  里 舒  卷   云  霄   
bō guāng liàn yàn yú wěi qīng yáo 
波 光    潋   滟  鱼 尾  轻   摇  
lǜ zhú xiǎo xiǎo xián tīng zhōng qiāo 
绿 竹  筱   筱   闲   听   钟    敲   
qīng fēng fú yún hú guāng shān sè zhèng hǎo 
清   风   浮 云  湖 光    山   色 正    好  
qīng shān yǐn shuǐ tiáo tiáo 
青   山   隐  水   迢   迢   
guì huā niǎo míng sōng bù lǎo 
桂  花  鸟   鸣   松   不 老  
yòu jiàn èr shí sì qiáo 
又  见   二 十  四 桥   
píng lán wàng yān yǔ niǎo niǎo 
凭   栏  望   烟  雨 袅   袅   
qīng fēng fú guò fā shāo 
清   风   拂 过  发 梢   
gǔ qín yì qǔ rèn xiāo yáo 
鼓 琴  一 曲 任  逍   遥  
huī mò shū xiě piāo miǎo 
挥  墨 书  写  飘   渺   
yòu huí móu yí xiào 
又  回  眸  一 笑   
tiān qíng yǔ guò chán nào 
天   晴   雨 过  蝉   闹  
qīng tái mǎn jiē huā mǎn shāo 
青   苔  满  阶  花  满  梢   
dēng lóu zuò kàn fēi niǎo 
登   楼  坐  看  飞  鸟   
yì pín yí xiào zhèng nián shào 
一 颦  一 笑   正    年   少   
xī hú shòu shān yě gāo 
西 湖 瘦   山   也 高  
yì hú qīng jiǔ bǎ chóu xiāo 
一 壶 清   酒  把 愁   消   
shuǐ guāng shǎn míng yuè zhào 
水   光    闪   明   月  照   
qǐ wǔ jìn yáo tiǎo 
起 舞 尽  窈  窕   
qíng kōng wàn lǐ shū juǎn yún xiāo 
晴   空   万  里 舒  卷   云  霄   
bō guāng liàn yàn yú wěi qīng yáo 
波 光    潋   滟  鱼 尾  轻   摇  
lǜ zhú xiǎo xiǎo xián tīng zhōng qiāo 
绿 竹  筱   筱   闲   听   钟    敲   
qīng fēng fú yún hú guāng shān sè zhèng hǎo 
清   风   浮 云  湖 光    山   色 正    好  
qíng kōng wàn lǐ shū juǎn yún xiāo 
晴   空   万  里 舒  卷   云  霄   
bō guāng liàn yàn yú wěi qīng yáo 
波 光    潋   滟  鱼 尾  轻   摇  
lǜ zhú xiǎo xiǎo xián tīng zhōng qiāo 
绿 竹  筱   筱   闲   听   钟    敲   
qīng fēng fú yún hú guāng shān sè zhèng hǎo 
清   风   浮 云  湖 光    山   色 正    好  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags