Yan Zhi Tou 胭脂透 Rouge Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Yan Zhi Tou 胭脂透 Rouge Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Yan Zhi Tou 胭脂透
English Tranlation Name: Rouge Through
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Wang Yi Yi 王熠熠
Chinese Lyrics: Jiu Cun 九寸

Yan Zhi Tou 胭脂透 Rouge Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo yú : 
小   鱼 : 
wù rào shān luán   báo yān yī jiù   mián yǔ guò xiǎo lóu 
雾 绕  山   峦     薄  烟  依 旧    绵   雨 过  小   楼  
yān huā sān yuè   chūn jǐng liáo rén   shāng kè xià yáng zhōu 
烟  花  三  月    春   景   撩   人    商    客 下  扬   州   
qiáo biān gū niang   chēng zhe zhǐ sǎn   yú xiāng qīng fú xiù 
桥   边   姑 娘      撑    着  纸  伞    余 香    轻   拂 袖  
qiǎn xiào huì yì   yí miàn chén yuán   wǒ què dài bù zǒu 
浅   笑   会  意   一 面   尘   缘     我 却  带  不 走  
wèn gù dì   kě chóng yóu 
问  故 地   可 重    游  
nán wàng hǎi táng qīng diǎn yān zhi tòu 
难  忘   海  棠   轻   点   胭  脂  透  
sì xīng hé   luò yǎn móu 
似 星   河   落  眼  眸  
guǎn ěr yí xiào zěn nài shǐ rén chóu 
莞   尔 一 笑   怎  奈  使  人  愁   
xiāng sī yì   tàng rù hóu 
相    思 意   烫   入 喉  
jǐ bēi zhuó jiǔ shēng qíng què nán shōu 
几 杯  浊   酒  升    情   却  难  收   
cǐ shēng yuàn yǔ nǐ   qīng sī bái shǒu 
此 生    愿   与 你   青   丝 白  首   
zhǐ tàn lí bié tài wéi wǎn   rén nán liú 
只  叹  离 别  太  委  婉    人  难  留  
wù rào shān luán   báo yān yī jiù   mián yǔ guò xiǎo lóu 
雾 绕  山   峦     薄  烟  依 旧    绵   雨 过  小   楼  
yān huā sān yuè   chūn jǐng liáo rén   shāng kè xià yáng zhōu 
烟  花  三  月    春   景   撩   人    商    客 下  扬   州   
qiáo biān gū niang   chēng zhe zhǐ sǎn   yú xiāng qīng fú xiù 
桥   边   姑 娘      撑    着  纸  伞    余 香    轻   拂 袖  
qiǎn xiào huì yì   yí miàn chén yuán   wǒ què dài bù zǒu 
浅   笑   会  意   一 面   尘   缘     我 却  带  不 走  
wèn gù dì   kě chóng yóu 
问  故 地   可 重    游  
nán wàng hǎi táng qīng diǎn yān zhi tòu 
难  忘   海  棠   轻   点   胭  脂  透  
sì xīng hé   luò yǎn móu 
似 星   河   落  眼  眸  
guǎn ěr yí xiào zěn nài shǐ rén chóu 
莞   尔 一 笑   怎  奈  使  人  愁   
xiāng sī yì   tàng rù hóu 
相    思 意   烫   入 喉  
jǐ bēi zhuó jiǔ shēng qíng què nán shōu 
几 杯  浊   酒  升    情   却  难  收   
cǐ shēng yuàn yǔ nǐ   qīng sī bái shǒu 
此 生    愿   与 你   青   丝 白  首   
zhǐ tàn lí bié tài wéi wǎn   rén nán liú 
只  叹  离 别  太  委  婉    人  难  留  
wèn gù dì   kě chóng yóu 
问  故 地   可 重    游  
nán wàng hǎi táng qīng diǎn yān zhi tòu 
难  忘   海  棠   轻   点   胭  脂  透  
sì xīng hé   luò yǎn móu 
似 星   河   落  眼  眸  
guǎn ěr yí xiào zěn nài shǐ rén chóu 
莞   尔 一 笑   怎  奈  使  人  愁   
xiāng sī yì   tàng rù hóu 
相    思 意   烫   入 喉  
jǐ bēi zhuó jiǔ shēng qíng què nán shōu 
几 杯  浊   酒  升    情   却  难  收   
cǐ shēng yuàn yǔ nǐ   qīng sī bái shǒu 
此 生    愿   与 你   青   丝 白  首   
zhǐ tàn lí bié tài wéi wǎn   rén nán liú 
只  叹  离 别  太  委  婉    人  难  留  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.