Wednesday, February 21, 2024
HomePopYan Zhi Dao 胭脂刀 Rouge Knife Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun...

Yan Zhi Dao 胭脂刀 Rouge Knife Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun の Qi 云の泣

Chinese Song Name: Yan Zhi Dao 胭脂刀 
English Tranlation Name: Rouge Knife
Chinese Singer: Yun の Qi 云の泣
Chinese Composer: RYUU
Chinese Lyrics: Yao Hu Gong Zi 妖狐公子

Yan Zhi Dao 胭脂刀 Rouge Knife Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun の Qi 云の泣

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rú dāo chūn yuè yì bǐng 
如 刀  春   月  一 柄   
yǔ wǒ xiàng rén jiān tǎo qīng míng 
予 我 向    人  间   讨  清   明   
wǎn fēng pī è  cǎo yě kāi rèn duì hán bīng 
挽  风   劈 恶 草  也 开  刃  对  寒  冰   
qióng fēng jué shuǐ kān qù xiá xīn yǒu dào kě xíng 
穷    峰   绝  水   堪  去 侠  心  有  道  可 行   
xiè shì yǒu hǎo nǚ é  méi yì jié yīng 
谢  氏  有  好  女 娥 眉  亦 杰  英   
bǐ shí tiān zhēn dèng jìng réng rán jiāo ér duō qíng 
彼 时  天   真   澄   净   仍   然  娇   儿 多  情   
zhǐ sī lǜ tíng qián méi zǐ yòu jǐ shí qīng 
只  思 虑 庭   前   梅  子 又  几 时  青   
yún gāo huì fēng hé chàng zhì qīn zhì ài kě yī 
云  高  惠  风   和 畅    至  亲  至  爱 可 依 
biàn yǐ wéi kě nián nián suì suì sì céng jīng 
便   以 为  可 年   年   岁  岁  似 曾   经   
zài rú jīn zhēng yǎn lěng yuè lòu yán bì 
再  如 今  睁    眼  冷   月  漏  檐  壁 
yǐ shí dé gū guǎ yì shēn qīng 
已 拾  得 孤 寡  一 身   轻   
wéi yǒu xuè chóu shí shí rú rèn jǐng shàng lì 
唯  有  血  仇   时  时  如 刃  颈   上    立 
nǚ ér yǒu hóng gǔ néng huàn huáng jīn bǐ 
女 儿 有  红   骨 能   换   黄    金  匕 
hé bì tā rén wéi wǒ píng 
何 必 他 人  为  我 平   
qiě bá rèn zì qù wèn tiān dì 
且  拔 刃  自 去 问  天   地 
zhàng yí fù yān zhi qū 
仗    一 副 胭  脂  躯 
jiù cáng dé shān hǎi jiǔ wàn lǐ 
就  藏   得 山   海  九  万  里 
zān zhōng bì yù xīn gèng zhāo zhāo gòng yuè míng 
簪  中    碧 玉 心  更   昭   昭   共   月  明   
ān dé xīng huǒ yí lì yǔ kuáng xuě zhòu bù xī 
安 得 星   火  一 粒 雨 狂    雪  骤   不 息 
xiān xiān yù wàn qīng kě wò qiān jūn yì 
纤   纤   玉 腕  轻   可 握 千   钧  义 
qián lù fēng xuē yǔ qī jué yá xuán shéng ér xíng 
前   路 风   削  雨 欺 绝  崖 悬   绳    而 行   
yòu hé jù zòng shēn sǐ yǒu hún yì gǎn qù 
又  何 惧 纵   身   死 有  魂  亦 敢  去 
róu gǔ dān jiù xiá xīn jīn zān lì duì tiān mìng 
柔  骨 担  就  侠  心  金  簪  立 对  天   命   
cóng cǐ hòu biàn wò dāo bù jū shì luó qún 
从   此 后  便   握 刀  不 拘 是  罗  裙  
xiá zì yí yì wú fēi gǎn hèn bù píng 
侠  字 一 义 无 非  敢  恨  不 平   
ài zēng kě yí bù kě qū 
爱 憎   可 移 不 可 屈 
nǎ pà zì gǔ shì jiān è  shì shā bú jìn 
哪 怕 自 古 世  间   恶 事  杀  不 尽  
zuì yǒu xìng zài féng chūn rì yǔ chū qíng 
最  有  幸   再  逢   春   日 雨 初  晴   
tíng qián méi zǐ fù yòu qīng 
庭   前   梅  子 复 又  青   
guī lái shí réng huàn jiù míng xìng 
归  来  时  仍   唤   旧  名   姓   
zhàng yí fù yān zhi qū 
仗    一 副 胭  脂  躯 
jiù cáng dé shān hǎi jiǔ wàn lǐ 
就  藏   得 山   海  九  万  里 
zān zhōng bì yù xīn gèng zhāo zhāo gòng yuè míng 
簪  中    碧 玉 心  更   昭   昭   共   月  明   
ān dé xīng huǒ yí lì yǔ kuáng xuě zhòu bù xī 
安 得 星   火  一 粒 雨 狂    雪  骤   不 息 
xiān xiān yù wàn qīng kě wò qiān jūn yì 
纤   纤   玉 腕  轻   可 握 千   钧  义 
rú dāo chūn yuè yì bǐng 
如 刀  春   月  一 柄   
yǔ wǒ xiàng rén jiān tǎo qīng míng 
予 我 向    人  间   讨  清   明   
wǎn fēng pī è  cǎo yě kāi rèn duì hán bīng 
挽  风   劈 恶 草  也 开  刃  对  寒  冰   
qióng fēng jué shuǐ kān qù xiá xīn yǒu dào kě xíng 
穷    峰   绝  水   堪  去 侠  心  有  道  可 行   
xiè shì yǒu hǎo nǚ é  méi yì jié yīng 
谢  氏  有  好  女 娥 眉  亦 杰  英   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags