Yan Huo Ren Jian 烟火人间 Fireworks Human Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Er Bei 添儿呗

Yan Huo Ren Jian 烟火人间 Fireworks Human Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yan Huo Ren Jian 烟火人间
English Tranlation Name: Fireworks Human
Chinese Singer: Tian Er Bei 添儿呗
Chinese Composer: Wang Yun Cheng 王韵澄
Chinese Lyrics: Wang Yun Cheng 王韵澄

Yan Huo Ren Jian 烟火人间 Fireworks Human Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Er Bei 添儿呗

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bēi wèi mǎn 
杯  未  满  
kuī dé xīng hé càn làn 
窥  得 星   河 灿  烂  
yí niàn jiān chī yú bēn bō shān chuān 
一 念   间   痴  于 奔  波 山   川    
yì wèi miè 
意 未  灭  
qí yuàn mǐn rén bēi tiān 
祈 愿   悯  人  悲  天   
shēng yǐng jué shì yǒng cuī mǎ yáng biān 
声    影   绝  恃  勇   催  马 扬   鞭   
shèng hán bù fán 
盛    寒  不 凡  
níng zhěng yè qǐn kuì nán ān 
宁   整    夜 寝  馈  难  安 
zhí mí dú duàn de dóu dǎn 
执  迷 独 断   的 斗  胆  
ào hán tàn wǎn 
傲 寒  叹  惋  
céng lóu cì gǔ què nán yán 
层   楼  刺 骨 却  难  言  
chū yū ní zěn néng bù rǎn 
出  淤 泥 怎  能   不 染  
wǒ yǔ chán shēng wéi bàn liú dēng yì zhǎn 
我 与 蝉   声    为  伴  留  灯   一 盏   
bù shí yān huǒ rén jiān 
不 识  烟  火  人  间   
yàn xià xū yú bēi huān jù jù xī xū guǎ yán 
咽  下  须 臾 悲  欢   句 句 唏 嘘 寡  言  
jiǔ mǎn rǎn shī yī shān xíng zhī yǐng dān 
酒  满  染  湿  衣 衫   形   只  影   单  
yú shēng bú bì wéi nán 
余 生    不 必 为  难  
wǒ yuàn qiān jiù lí sàn lún wéi zhòng shēng zhǎng tán 
我 愿   迁   就  离 散  沦  为  众    生    长    谈  
qiān xǐ suì yuè 
迁   徙 岁  月  
shì gu rú mèng chū jiào 
世  故 如 梦   初  觉   
rén shì zhí niàn 
人  世  执  念   
sù mìng shān gāo lù yuǎn 
宿 命   山   高  路 远   
ēn ēn yuàn yuàn 
恩 恩 怨   怨   
yīn rén yuán yě yīn rén quē 
因  人  圆   也 因  人  缺  
nán duàn hé wéi yóu yuán 
难  断   何 为  由  原   
wǒ yǔ chán shēng wéi bàn liú dēng yì zhǎn 
我 与 蝉   声    为  伴  留  灯   一 盏   
bù shí yān huǒ rén jiān 
不 识  烟  火  人  间   
yàn xià xū yú bēi huān jù jù xī xū guǎ yán 
咽  下  须 臾 悲  欢   句 句 唏 嘘 寡  言  
jiǔ mǎn rǎn shī yī shān xíng zhī yǐng dān 
酒  满  染  湿  衣 衫   形   只  影   单  
yú shēng bú bì wéi nán 
余 生    不 必 为  难  
wǒ yuàn qiān jiù lí sàn lún wéi zhòng shēng zhǎng tán 
我 愿   迁   就  离 散  沦  为  众    生    长    谈  
wǒ yǐ bú wèn shì jiān xī xì zhēng biàn 
我 已 不 问  世  间   嬉 戏 争    辩   
jiāng zhū jūn jiē kàn chuān 
将    诸  君  皆  看  穿    
wú fēi kǒu shé huān yàn jìn jiē què yuè fēng diān 
无 非  口  舌  欢   宴  尽  皆  雀  跃  疯   癫   
yuàn huà zuò chén shì jiān yān huǒ yì piē 
愿   化  作  尘   世  间   烟  火  一 瞥  
bú wèi zhòng shēng zhí diǎn 
不 畏  众    生    指  点   
rèn xīng yuè biàn qiān wǒ réng zì bǎo zhōu quán 
任  星   月  变   迁   我 仍   自 保  周   全   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.