Yan Bo Xu 烟波序 Mist And Ripples Preface Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Zhi 白止

Yan Bo Xu 烟波序 Mist And Ripples Preface Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Zhi 白止.webp

Chinese Song Name:Yan Bo Xu 烟波序
English Translation Name: Mist And Ripples Preface 
Chinese Singer: Bai Zhi 白止
Chinese Composer:Mu Ke Er 沐可儿
Chinese Lyrics:Qian Yue Tu 千月兔

Yan Bo Xu 烟波序 Mist And Ripples Preface Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Zhi 白止

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn fēng lái míng yuè zài zhào gù lǐ 
春   风   来  明   月  在  照   故 里 
chūn fēng qù fēng xú xú zuì shì yí 
春   风   去 风   徐 徐 最  适  宜 
chuī dé xīn yè lǜ zhé liǔ chuī zuò dí 
吹   得 新  叶 绿 折  柳  吹   做  笛 
xià zhì wèi zhì tīng chán míng shēng shēng qǐ 
夏  至  未  至  听   蝉   鸣   声    声    起 
fēng líng luàn dào yè bàn zǐ bù yǔ 
风   凌   乱   到  夜 半  子 不 语 
zhú guāng yáo zhōu gōng zhì rù mèng qù 
烛  光    摇  周   公   至  入 梦   去 
xīn suí cháng fēng yuǎn chuī sàn wàn lǐ yún 
心  随  长    风   远   吹   散  万  里 云  
làn màn qíng shēn shēn jǐ xǔ 
烂  漫  情   深   深   几 许 
mǎn chéng huā kāi yīn fēng qǐ 
满  城    花  开  因  风   起 
qià sì dāng nián guāng jǐng 
恰  似 当   年   光    景   
jiāng àn qīng yī chàng jǐ duàn xiáo qú ér 
江    岸 青   衣 唱    几 段   小   曲 儿 
qīng méi zhé zhī lái zhú mǎ wén shēng qù 
青   梅  折  枝  来  竹  马 闻  声    去 
duō de shì nóng qíng mì yì 
多  的 是  浓   情   蜜 意 
mǎn chéng huā xiè luò mǎn dì 
满  城    花  谢  落  满  地 
sǎn luò nào shì jiē qū 
散  落  闹  市  街  区 
shuō shū rén jǐ fān dǎ mó zì jù 
说   书  人  几 番  打 磨 字 句 
wū péng jiāng shàng yǐng qiáo biān héng chuī dí 
乌 篷   江    上    影   桥   边   横   吹   笛 
yān huǒ sǎn luò yān bō lǐ zhōng chéng yì 
烟  火  散  落  烟  波 里 终    成    忆 
qiān shān guò hán méi kāi guī gù lǐ 
千   山   过  寒  梅  开  归  故 里 
yì hú jiǔ yì nuǎn lú zuì shì yí 
一 壶 酒  一 暖   炉 最  适  宜 
zhāo yáng luò shēn cè qín yīn zàn bù xī 
朝   阳   落  身   侧 琴  音  暂  不 息 
dōng zhì wèi zhì tīng xuě luò shēng shēng qǐ 
冬   至  未  至  听   雪  落  声    声    起 
qī fēn zuì sān fēn xǐng guān hán xīng 
七 分  醉  三  分  醒   观   寒  星   
hé shí qǐ yuè nán dǒng yuè qīng tīng 
何 时  起 越  难  懂   越  倾   听   
mèng suí shuí ér qù zhuàn gè yì nán píng 
梦   随  谁   而 去 赚    个 意 难  平   
pǐn yí shì jiāng nán bǎi jǐng 
品  一 世  江    南  百  景   
mǎn chéng huā kāi yīn fēng qǐ 
满  城    花  开  因  风   起 
qià sì dāng nián guāng jǐng 
恰  似 当   年   光    景   
jiāng àn qīng yī chàng jǐ duàn xiáo qú ér 
江    岸 青   衣 唱    几 段   小   曲 儿 
qīng méi zhé zhī lái zhú mǎ wén shēng qù 
青   梅  折  枝  来  竹  马 闻  声    去 
duō de shì nóng qíng mì yì 
多  的 是  浓   情   蜜 意 
mǎn chéng huā xiè luò mǎn dì 
满  城    花  谢  落  满  地 
sǎn luò nào shì jiē qū 
散  落  闹  市  街  区 
shuō shū rén jǐ fān dǎ mó zì jù 
说   书  人  几 番  打 磨 字 句 
wū péng jiāng shàng yǐng qiáo biān héng chuī dí 
乌 篷   江    上    影   桥   边   横   吹   笛 
yān huǒ sǎn luò yān bō lǐ zhōng chéng yì 
烟  火  散  落  烟  波 里 终    成    忆 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.