Xun Qin Ji 寻琴记 Qin Hunting Record Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Ji Rong 裘继戎 Cai Feng Pu 裁缝铺 Zhong Guo Chao Yin 中国潮音

Xun Qin Ji 寻琴记 Qin Hunting Record Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Ji Rong 裘继戎 Cai Feng Pu 裁缝铺 Zhong Guo Chao Yin 中国潮音Xun Qin Ji 寻琴记 Qin Hunting Record Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Ji Rong 裘继戎 Cai Feng Pu 裁缝铺 Zhong Guo Chao Yin 中国潮音

Chinese Song Name:Xun Qin Ji 寻琴记 
English Translation Name:Qin Hunting Record
Chinese Singer: Qiu Ji Rong 裘继戎 Cai Feng Pu 裁缝铺 Zhong Guo Chao Yin 中国潮音
Chinese Composer:Lu Di 卢笛
Chinese Lyrics:Li Xin Qing 李欣磬 Wang Jin Qi 王瑾琦

Xun Qin Ji 寻琴记 Qin Hunting Record Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Ji Rong 裘继戎 Cai Feng Pu 裁缝铺 Zhong Guo Chao Yin 中国潮音

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lú dí : 
卢 笛 : 
yì xī yáo qín fèng xián qù 
忆 昔 瑶  琴  凤   衔   去 
xún biàn dà mò wú rén yān 
寻  遍   大 漠 无 人  烟  
qiú jì róng : 
裘  继 戎   : 
jǔ bēi xīng hé zuì 
举 杯  星   河 醉  
suì yuè cháng jì mò 
岁  月  常    寂 寞 
xī rì líng yún zhì 
昔 日 凌   云  志  
gū hóng shàng jiǔ xiāo 
孤 鸿   上    九  霄   
hé : 
合 : 
qì   shēng   yì   tiān 
气   生      意   天   
dì   huà   líng   hé 
地   化    灵     和 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.