Wednesday, February 28, 2024
HomePopXue Yong Jin Ling An 雪拥金陵岸 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu...

Xue Yong Jin Ling An 雪拥金陵岸 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Xue Yong Jin Ling An 雪拥金陵岸
English Tranlation Name: The Jinling Bank Is Surrounded By Snow
Chinese Singer: Mu Han 慕寒 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: BYE
Chinese Lyrics: Cheng Wu You Xin 乘物游心

Xue Yong Jin Ling An 雪拥金陵岸 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
zì gǔ dì wáng zhōu 
自 古 帝 王   州   
yù yù cōng cōng jiā qì fú 
郁 郁 葱   葱   佳  气 浮 
sì bǎi nián lái chéng yí mèng 
四 百  年   来  成    一 梦   
kān chóu 
堪  愁   
jìn dài yī guàn chéng gǔ qiū 
晋  代  衣 冠   成    古 丘  
shí yín xìng yè mài 
拾  银  杏   叶 脉  
qīng tuī rù dàn dàn qín huái 
轻   推  入 澹  澹  秦  淮   
hū fú mò xì xuě 
忽 浮 沫 细 雪  
rén jiān jīn líng tiān yù wǎn 
人  间   金  陵   天   欲 晚  
diǎn jiǎn guò qiān zǎi 
点   检   过  千   载  
shí yí duàn dōng wú jiāng àn 
识  一 段   东   吴 江    岸 
tiān fēng màn chuī luàn 
天   风   漫  吹   乱   
shí tou chéng bō jiān yuè lán 
石  头  城    波 尖   月  澜  
wū yī xiàng mò 
乌 衣 巷    陌 
táng xià yàn lái 
堂   下  燕  来  
cā jiān yù jìn shí yī guàn 
擦 肩   遇 晋  时  衣 冠   
kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
jiù shí wáng xiè táng qián yàn 
旧  时  王   谢  堂   前   燕  
fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 
飞  入 寻  常    百  姓   家  
zhú lín pàn 
竹  林  畔  
yǒu zhēng qīng qīng dàn 
有  筝    轻   轻   弹  
wèn dōng shān 
问  东   山   
xiè gōng ān zài 
谢  公   安 在  
shì shuí qīng tuī kāi 
是  谁   轻   推  开  
liù cháo hóng chén 
六  朝   红   尘   
bái mén yí shàn 
白  门  一 扇   
qià zhú huǒ wēn ruǎn 
恰  烛  火  温  软   
yí qíng bǐ zǒu 
怡 情   笔 走  
bào xián chàng tàn 
抱  弦   唱    叹  
shuí yòu tān guān cǐ jiān qiān nián 
谁   又  贪  观   此 间   千   年   
fēng liú wán zhuǎn 
风   流  婉  转    
jīng le mén nèi zhū gōng 
惊   了 门  内  诸  公   
fēn fēn huí móu kàn 
纷  纷  回  眸  看  
kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu 
凤   凰    台  上    凤   凰    游  
fèng qù tái kōng jiāng zì liú 
凤   去 台  空   江    自 流  
réng chéng yè mài chuán 
仍   乘    叶 脉  船    
qīng bó yú táo yè dù àn 
轻   泊 于 桃  叶 渡 岸 
hū chāi tóu jiāng nán 
忽 钗   头  江    南  
sǎn dǐ méi dài xiǎo shān luán 
伞  底 眉  黛  小   山   峦   
bái lù lì zhōu tóu 
白  鹭 立 洲   头  
yōu yōu cāng cuì qíng liǎng àn 
幽  幽  苍   翠  晴   两    岸 
tíng zhōu zàn jiè wèn 
停   舟   暂  借  问  
yáo xiàng shī jiān fèng huáng tái 
遥  向    诗  间   凤   凰    台  
fú guāng yáo luàn 
浮 光    摇  乱   
chéng qiáng àn rán 
城    墙    黯 然  
kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
wáng xùn lóu chuán xià yì zhōu 
王   濬  楼  船    下  益 州   
jīn líng wáng qì àn rán shōu 
金  陵   王   气 黯 然  收   
yàn zi jī shēng shēng pāi àn 
燕  子 矶 声    声    拍  岸 
tiān dì dòng 
天   地 动   
shān líng jìn tuí rán 
山   陵   尽  颓  然  
wèn hé shì 
问  何 事  
zhū yù cháng mái 
珠  玉 长    埋  
shì shuí qīng tuī kāi 
是  谁   轻   推  开  
liù cháo hóng chén 
六  朝   红   尘   
bái mén yí shàn 
白  门  一 扇   
qià zhú huǒ wēn ruǎn 
恰  烛  火  温  软   
yí qíng bǐ zǒu 
怡 情   笔 走  
bào xián chàng tàn 
抱  弦   唱    叹  
shuí yòu tān guān cǐ jiān qiān nián 
谁   又  贪  观   此 间   千   年   
fēng liú wán zhuǎn 
风   流  婉  转    
jīng le mén nèi zhū gōng 
惊   了 门  内  诸  公   
fēn fēn huí móu kàn 
纷  纷  回  眸  看  
bǎi nián hòu què kàn 
百  年   后  却  看  
liù cháo gù dì 
六  朝   故 地 
liú guāng tài rán 
流  光    泰  然  
kūn qǔ niàn bái : 
昆  曲 念   白  : 
qiān gǔ lóng pán bìng hǔ jù 
千   古 龙   蟠  并   虎 踞 
cóng gōng yí diào xīng wáng chù 
从   公   一 吊   兴   亡   处  
yīng fèi xū zhī zhōng 
应   废  墟 之  中    
réng yǒu hòu rén 
仍   有  后  人  
chēng gāo ér lái 
撑    篙  而 来  
mǎn zǎi le shēng gē yuè yì chuán 
满  载  了 笙    歌 月  一 船    
yān bō qīng zhàn 
烟  波 清   湛   
zài pāi luò xì xuě rú jīn fěn 
再  拍  落  细 雪  如 金  粉  
bù kěn zhān 
不 肯  沾   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags