Sunday, April 21, 2024
HomePopXing Xiang Zi.Shu Rao Cun Zhuang 行香子.树绕村庄 Trees Surround The Village Lyrics...

Xing Xiang Zi.Shu Rao Cun Zhuang 行香子.树绕村庄 Trees Surround The Village Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Chinese Song Name:Xing Xiang Zi.Shu Rao Cun Zhuang 行香子.树绕村庄 
English Translation Name:Trees Surround The Village
Chinese Singer: Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Composer:Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Lyrics:(Song)Qian Guan (宋)秦观

Xing Xiang Zi.Shu Rao Cun Zhuang 行香子.树绕村庄 Trees Surround The Village Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo yuán jǐ xǔ   shōu jìn chūn guāng 
小   园   几 许   收   尽  春   光    
yǒu táo huā hóng   lǐ huā bái   cài huā huáng ā  
有  桃  花  红     李 花  白    菜  花  黄    啊 
shù rào cūn zhuāng   shuǐ mǎn bēi táng 
树  绕  村  庄       水   满  陂  塘   
yǐ dōng fēng   háo xìng cháng yáng 
倚 东   风     豪  兴   徜    徉   
xiǎo yuán jǐ xǔ   shōu jìn chūn guāng 
小   园   几 许   收   尽  春   光    
yǒu táo huā hóng   lǐ huā bái   cài huā huáng 
有  桃  花  红     李 花  白    菜  花  黄    
yuǎn yuǎn wéi qiáng   yǐn yǐn máo táng 
远   远   围  墙      隐  隐  茅  堂   
yáng qīng qí   liú shuǐ qiáo páng 
飏   青   旗   流  水   桥   旁   
ǒu rán chéng xìng   bù guò dōng gāng 
偶 然  乘    兴     步 过  东   冈   
zhèng yīng ér tí   yàn ér wǔ   dié ér máng 
正    莺   儿 啼   燕  儿 舞   蝶  儿 忙   
shù rào cūn zhuāng   shuǐ mǎn bēi táng 
树  绕  村  庄       水   满  陂  塘   
yǐ dōng fēng   háo xìng cháng yáng 
倚 东   风     豪  兴   徜    徉   
xiǎo yuán jǐ xǔ   shōu jìn chūn guāng 
小   园   几 许   收   尽  春   光    
yǒu táo huā hóng   lǐ huā bái   cài huā huáng 
有  桃  花  红     李 花  白    菜  花  黄    
yuǎn yuǎn wéi qiáng   yǐn yǐn máo táng 
远   远   围  墙      隐  隐  茅  堂   
yáng qīng qí   liú shuǐ qiáo páng 
飏   青   旗   流  水   桥   旁   
ǒu rán chéng xìng   bù guò dōng gāng 
偶 然  乘    兴     步 过  东   冈   
zhèng yīng ér tí   yàn ér wǔ   dié ér máng 
正    莺   儿 啼   燕  儿 舞   蝶  儿 忙   
yuǎn yuǎn wéi qiáng   yǐn yǐn máo táng 
远   远   围  墙      隐  隐  茅  堂   
yáng qīng qí   liú shuǐ qiáo páng 
飏   青   旗   流  水   桥   旁   
ǒu rán chéng xìng   bù guò dōng gāng 
偶 然  乘    兴     步 过  东   冈   
zhèng yīng ér tí   yàn ér wǔ   dié ér máng 
正    莺   儿 啼   燕  儿 舞   蝶  儿 忙   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags