Sunday, December 3, 2023
HomePopXin Xin Nian Nian 心心念念 Keep Thinking About You Lyrics 歌詞 With...

Xin Xin Nian Nian 心心念念 Keep Thinking About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Chinese Song Name:Xin Xin Nian Nian 心心念念
English Tranlation Name:Keep Thinking About You
Chinese Singer: Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung
Chinese Composer:Xiong Ru Lin 熊汝霖
Chinese Lyrics:Chen Ke Xin 陈可心

Xin Xin Nian Nian 心心念念 Keep Thinking About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhào yuè ér mián huàn tīng fēng chuī xuě 
照   月  而 眠   幻   听   风   吹   雪  
fēng yǔn luò xià qíng zì yì biān 
风   陨  落  下  情   字 一 边   
yì xīn zhào yí yuè qīng shān yuǎn 
一 心  照   一 月  青   山   远   
ér ài ren gèng yuǎn 
而 爱 人  更   远   
wàng qù lín jiàn suí fēng de gū yàn 
望   去 林  涧   随  风   的 孤 燕  
wǒ shēng yì piāo líng rén jiān 
我 生    亦 飘   零   人  间   
tiān yì qīng fú miàn nǐ de liǎn 
天   意 轻   拂 面   你 的 脸   
wǒ hé shí néng jiàn 
我 何 时  能   见   
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì lún yǒng héng 
翩   翩   而 梦   寻  一 轮  永   恒   
dé nǐ yì rén biàn yǔ shì wú zhēng 
得 你 一 人  便   与 世  无 争    
hé wèi yuàn nán chéng 
何 畏  愿   难  成    
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì rén gòng shēng 
翩   翩   而 梦   寻  一 人  共   生    
qiān zǎi nán féng yì yǒu yuán xiāng féng 
千   载  难  逢   亦 有  缘   相    逢   
cháng gē qiǎn fú shēng 
常    搁 浅   浮 生    
xiāng ān yú yì chéng 
相    安 于 一 城    
wéi yǒu nǐ kě ài yì shēng 
唯  有  你 可 爱 一 生    
zhào yuè ér mián huàn tīng fēng chuī xuě 
照   月  而 眠   幻   听   风   吹   雪  
fēng yǔn luò xià qíng zì yì biān 
风   陨  落  下  情   字 一 边   
yì xīn zhào yí yuè qīng shān yuǎn 
一 心  照   一 月  青   山   远   
ér ài ren gèng yuǎn 
而 爱 人  更   远   
wàng qù lín jiàn suí fēng de gū yàn 
望   去 林  涧   随  风   的 孤 燕  
wǒ shēng yì piāo líng rén jiān 
我 生    亦 飘   零   人  间   
tiān yì qīng fú miàn nǐ de liǎn 
天   意 轻   拂 面   你 的 脸   
wǒ hé shí néng jiàn 
我 何 时  能   见   
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì lún yǒng héng 
翩   翩   而 梦   寻  一 轮  永   恒   
dé nǐ yì rén biàn yǔ shì wú zhēng 
得 你 一 人  便   与 世  无 争    
hé wèi yuàn nán chéng 
何 畏  愿   难  成    
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì rén gòng shēng 
翩   翩   而 梦   寻  一 人  共   生    
qiān zǎi nán féng yì yǒu yuán xiāng féng 
千   载  难  逢   亦 有  缘   相    逢   
cháng gē qiǎn fú shēng 
常    搁 浅   浮 生    
xiāng ān yú yì chéng 
相    安 于 一 城    
wéi yǒu nǐ kě ài yì shēng 
唯  有  你 可 爱 一 生    
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì lún yǒng héng 
翩   翩   而 梦   寻  一 轮  永   恒   
dé nǐ yì rén biàn yǔ shì wú zhēng 
得 你 一 人  便   与 世  无 争    
hé wèi yuàn nán chéng 
何 畏  愿   难  成    
xīn xīn niàn niàn shēng shēng shì shì děng 
心  心  念   念   生    生    世  世  等   
piān piān ér mèng xún yì rén gòng shēng 
翩   翩   而 梦   寻  一 人  共   生    
qiān zǎi nán féng yì yǒu yuán xiāng féng 
千   载  难  逢   亦 有  缘   相    逢   
cháng gē qiǎn fú shēng 
常    搁 浅   浮 生    
xiāng ān yú yì chéng 
相    安 于 一 城    
wéi yǒu nǐ kě ài yì shēng 
唯  有  你 可 爱 一 生    
dàn yǔ nǐ yì chéng 
但  与 你 一 程    
tā rén jiē gū chéng 
他 人  皆  孤 城    
wéi yǒu nǐ kě ài yì shēng 
唯  有  你 可 爱 一 生    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags