Xin Chun Bao Xi 新春报喜 Announce Good News For New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Qi Long 吴奇隆 Nicky Wu

Xin Chun Bao Xi 新春报喜 Announce Good News For New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Qi Long 吴奇隆 Nicky Wu

Chinese Song Name:Xin Chun Bao Xi 新春报喜
English Tranlation Name:Announce Good News For New Year 
Chinese Singer: Wu Qi Long 吴奇隆 Nicky Wu
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Xin Chun Bao Xi 新春报喜 Announce Good News For New Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Qi Long 吴奇隆 Nicky Wu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xǐ què   xǐ què   xīn chūn bào xǐ 
喜 鹊    喜 鹊    新  春   报  喜 
xǐ què   xǐ què   shuāng shuāng fēi 
喜 鹊    喜 鹊    双     双     飞  
gōng xǐ jīn nián   hǎo duō shēng yi 
恭   喜 今  年     好  多  生    意 
yì jiā yi jiā shùn shùn lì 
一 家  一 家  顺   顺   利 
xǐ què   xǐ què   xīn chūn bào xǐ 
喜 鹊    喜 鹊    新  春   报  喜 
zhù nǐ fū fù tiān dīng bào xǐ 
祝  你 夫 妇 添   丁   报  喜 
gōng zhù jīn nián   tiān duō yí gè 
恭   祝  今  年     添   多  一 个 
chū nián chū nián dòu lì shì 
出  年   出  年   豆  利 事  
xǐ què   xǐ què   xīn chūn bào xǐ 
喜 鹊    喜 鹊    新  春   报  喜 
zhù yǒu qíng yuān lǚ xiào yàn shuāng fēi 
祝  有  情   鸳   侣 效   燕  双     飞  
ér tóng jīn nián   xué yè jīng jìn 
儿 童   今  年     学  业 精   进  
jīng jīng guāi guāi yòu líng li 
精   精   乖   乖   又  伶   俐 
xǐ què   xǐ què   xīn chūn bào xǐ 
喜 鹊    喜 鹊    新  春   报  喜 
huā fàng chūn nuǎn tiān xīn zhī 
花  放   春   暖   添   新  枝  
gōng zhù xīn chūn tiān xīn suì 
恭   祝  新  春   添   新  岁  
chūn fēng chūn fēng lǜ dà dì 
春   风   春   风   绿 大 地 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.