Wednesday, October 4, 2023
HomePopXie Shi Fu Yan Yu 携诗赴烟雨 Take Poems To Misty Rain Lyrics...

Xie Shi Fu Yan Yu 携诗赴烟雨 Take Poems To Misty Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY

Chinese Song Name: Xie Shi Fu Yan Yu 携诗赴烟雨
English Tranlation Name: Take Poems To Misty Rain
Chinese Singer: CRITTY
Chinese Composer: Heng Zhao 恒曌
Chinese Lyrics: You Li 有礼

Xie Shi Fu Yan Yu 携诗赴烟雨 Take Poems To Misty Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chēng gāo huán huǎn yáo guò xiāo xiāng sān yuè tiān 
撑    篙  缓   缓   摇  过  潇   湘    三  月  天   
táo huā shēng liǎng àn   fēi xù wěn méi biān 
桃  花  生    两    岸   飞  絮 吻  眉  边   
tīng shàng bái lù yī xī liǎng sān diǎn 
汀   上    白  鹭 依 稀 两    三  点   
dù kǒu tíng zhōu hū wén dí yīn yōu yōu rán 
渡 口  停   舟   忽 闻  笛 音  悠  悠  然  
jiè lǚ jiāng shàng yān   qiǎo zuò chéng shī piān 
借  缕 江    上    烟    巧   作  成    诗  篇   
cáng yú cuì fēng bàn zhé shàn 
藏   于 翠  峰   半  折  扇   
xiǎo chéng xìng yǔ mǎn cháng jiē  
小   城    杏   雨 满  长    街   
hū lái xiǎo èr huán pèi dǐ jiǔ qián 
呼 来  小   二 环   佩  抵 酒  钱   
chèn zuì yì xún shēng zhì qiáo nán  
趁   醉  意 循  声    至  桥   南   
tīng shuō shū cháng tán 
听   说   书  长    谈  
tán dòng tíng hú shàng xiāo xiāo yān yǔ 
谈  洞   庭   湖 上    潇   潇   烟  雨 
tán yuè yáng lóu shàng mò kè lái qù 
谈  岳  阳   楼  上    墨 客 来  去 
tán nǐ wǒ xīn shàng rén jiān tiān dì 
谈  你 我 心  上    人  间   天   地 
tán cǐ jiān gù shi   méi yǒu jié jú 
谈  此 间   故 事    没  有  结  局 
jiǔ xǐng pāi lán zhé lái huā zhī bìn biān zān 
酒  醒   拍  阑  折  来  花  枝  鬓  边   簪  
yī rén gé chuāng kàn   tí xiù xiào yān rán 
伊 人  隔 窗     看    提 袖  笑   嫣  然  
qià féng chūn yǔ xié xié chéng yì lián 
恰  逢   春   雨 斜  斜  成    一 帘   
shí tíng xiǎo qì xián fān yé shǐ duō shǎo juǎn 
石  亭   小   憩 闲   翻  野 史  多  少   卷   
jiǎn lái shū zhōng yù   còu qí cí bàn què 
拣   来  书  中    玉   凑  齐 词 半  阕  
kǎn kǎn shuō yǔ hǎo hé shān 
侃  侃  说   与 好  河 山   
xiǎo chéng xìng yǔ mǎn cháng jiē  
小   城    杏   雨 满  长    街   
hū lái xiǎo èr huán pèi dǐ jiǔ qián 
呼 来  小   二 环   佩  抵 酒  钱   
chèn zuì yì xún shēng zhì qiáo nán  
趁   醉  意 循  声    至  桥   南   
tīng shuō shū cháng tán 
听   说   书  长    谈  
tán dòng tíng hú shàng xiāo xiāo yān yǔ 
谈  洞   庭   湖 上    潇   潇   烟  雨 
tán yuè yáng lóu shàng mò kè lái qù 
谈  岳  阳   楼  上    墨 客 来  去 
tán nǐ wǒ xīn shàng rén jiān tiān dì 
谈  你 我 心  上    人  间   天   地 
tán cǐ jiān gù shi   méi yǒu jié jú 
谈  此 间   故 事    没  有  结  局 
tán píng shàng qù rù mìng sì shī jù 
谈  平   上    去 入 命   似 诗  句 
tán shēng dàn jìng chǒu dà mèng rú xì 
谈  生    旦  净   丑   大 梦   如 戏 
tán yīng xióng jiā rén zuì dǎo fēng yǔ 
谈  英   雄    佳  人  醉  倒  风   雨 
tán bǎi zǎi guāng jǐng   dōu fù yān yǔ 
谈  百  载  光    景     都  付 烟  雨 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags