Xiao Yao Xian 逍遥仙 Happy Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Xiao Yao Xian 逍遥仙 Happy Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Chinese Song Name: Xiao Yao Xian 逍遥仙 
English Tranlation Name: Happy Fairy
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊

Xiao Yao Xian 逍遥仙 Happy Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dòu jiǔ shí jǐ qiān 
斗  酒  十  几 千   
liú   tài bái shī bǎi piān 
留    太  白  诗  百  篇   
zhōng   zuì sù huà chéng xiān 
终      醉  宿 化  成    仙   
táo huā ān lǐ miàn 
桃  花  庵 里 面   
yǒu   bó hǔ de liú yán 
有    伯 虎 的 留  言  
zhāi   táo huā huàn jiǔ qián 
摘     桃  花  换   酒  钱   
jiān jiā wéi hóng yán 
蒹   葭  为  红   颜  
què   sān fān nán rù yè 
却    三  番  难  入 夜 
niǎn   zhuǎn wéi shuí ér lián 
辗     转    为  谁   而 怜   
wú guān fēng   yuè 
无 关   风     月  
suí fēng rù yè 
随  风   入 夜 
qín sè yǐ   duàn xián 
琴  瑟 已   断   弦   
xián yún yě hè bù piān piān 
闲   云  野 鹤 步 翩   翩   
bú xiàn nà yuān yāng xiān 
不 羡   那 鸳   鸯   仙   
màn shān biàn yě yōu yōu xián 
漫  山   遍   野 悠  悠  闲   
jīn zūn yí zuì mèng dié 
金  樽  一 醉  梦   蝶  
dì guǎng wú biān tiān zuò jiè 
地 广    无 边   天   作  界  
xiāo yáo zài rén shì jiān 
逍   遥  在  人  世  间   
huā kāi mǎn huā luò yòu yì nián 
花  开  满  花  落  又  一 年   
dōng lí hé shí jiàn chuī yān 
东   篱 何 时  见   炊   烟  
sù qín qiān bǎi biàn 
素 琴  千   百  遍   
shì   mèng dé zài chuāng qián 
是    梦   得 在  窗     前   
kàn   cǎo sè yìng rù lián 
看    草  色 映   入 帘   
nán shān lín lǐ miàn 
南  山   林  里 面   
yǒu   yuán liàng chú zuò tián 
有    元   亮    锄  作  田   
rán   xīn yuǎn dì zì piān 
然    心  远   地 自 偏   
zǐ měi guān rén jiān 
子 美  观   人  间   
tú   guǎng shà qiān wàn jiān 
徒   广    厦  千   万  间   
wèi   jiàn hán shì huān yán 
未    见   寒  士  欢   颜  
sì shuǐ liú   nián 
似 水   流    年   
hào hàn rú yān 
浩  瀚  如 烟  
hé shí néng suí yuàn 
何 时  能   随  愿   
xián yún yě hè bù piān piān 
闲   云  野 鹤 步 翩   翩   
bú xiàn nà yuān yāng xiān 
不 羡   那 鸳   鸯   仙   
màn shān biàn yě yōu yōu xián 
漫  山   遍   野 悠  悠  闲   
jīn zūn yí zuì mèng dié 
金  樽  一 醉  梦   蝶  
dì guǎng wú biān tiān zuò jiè 
地 广    无 边   天   作  界  
xiāo yáo zài rén shì jiān 
逍   遥  在  人  世  间   
huā kāi mǎn huā luò yòu yì nián 
花  开  满  花  落  又  一 年   
dōng lí hé shí jiàn chuī yān 
东   篱 何 时  见   炊   烟  
xián yún yě hè bù piān piān 
闲   云  野 鹤 步 翩   翩   
bú xiàn nà yuān yāng xiān 
不 羡   那 鸳   鸯   仙   
màn shān biàn yě yōu yōu xián 
漫  山   遍   野 悠  悠  闲   
jīn zūn yí zuì mèng dié 
金  樽  一 醉  梦   蝶  
dì guǎng wú biān tiān zuò jiè 
地 广    无 边   天   作  界  
xiāo yáo zài rén shì jiān 
逍   遥  在  人  世  间   
huā kāi mǎn huā luò yòu yì nián 
花  开  满  花  落  又  一 年   
dōng lí hé shí jiàn chuī yān 
东   篱 何 时  见   炊   烟  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.