Wednesday, February 21, 2024
HomePopXiao Yao Ren Jian Ke 逍遥人间客 Carefree Guest In The World Lyrics...

Xiao Yao Ren Jian Ke 逍遥人间客 Carefree Guest In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Yi Shan Jin 一衫衿

Chinese Song Name:Xiao Yao Ren Jian Ke 逍遥人间客 
English Translation Name:Carefree Guest In The World 
Chinese Singer: Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Yi Shan Jin 一衫衿
Chinese Composer:Lu Wen Bo 卢文博
Chinese Lyrics:Liao Du Yu Xian 聊付余弦

Xiao Yao Ren Jian Ke 逍遥人间客 Carefree Guest In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Mo Qian Xian 琴默千弦 Yi Shan Jin 一衫衿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yáng xiù yì chǐ qīng fēng 
扬   袖  一 尺  青   锋   
zhàn zhàn huá guāng rù tiān lái 
湛   湛   华  光    入 天   来  
fǔ shǒu wàn qǐng liú yún 
俯 首   万  顷   流  云  
lǎn jìn huái zhōng shān yǔ hǎi 
揽  尽  怀   中    山   与 海  
zhèng shì zhū yáng zǐ mò 
正    是  朱  杨   紫 陌 
xiāo yáo rén jiān hǎo shí jié 
逍   遥  人  间   好  时  节  
qǐ xiàn jīn tǔ zhū lì 
岂 羡   金  土 珠  砾 
jīn rì fán huá míng rì bài 
今  日 繁  华  明   日 败  
yě céng tí jiàn yáng biān yuè jìn wàn hè bō 
也 曾   提 剑   扬   鞭   跃  尽  万  壑 波 
chū yáng guān fù qún shān fǎng bái hè 
出  阳   关   赴 群  山   访   白  鹤 
báo jiǔ yì zhuó dǒu luò màn tiān xīng hé kuò 
薄  酒  一 酌   抖  落  漫  天   星   河 阔  
shì wǒ kāng kǎi wéi cǐ gē 
是  我 慷   慨  为  此 歌 
gē yuē kuài zāi 
歌 曰  快   哉  
xiào shuí yí shì bù kě huó 
笑   谁   一 世  不 可 活  
yuè xià shī huā qián jiǔ kān yí wò 
月  下  诗  花  前   酒  堪  一 握 
gù zhǐ qiān dié bú guò shèng xián èr zì yán 
故 纸  千   叠  不 过  圣    贤   二 字 言  
jiē jì mò fù guì yòu rú hé 
皆  寂 寞 富 贵  又  如 何 
bú wèn zhāng tái míng yuè 
不 问  章    台  明   月  
gǔ lái jǐ rén zú fēng liú 
古 来  几 人  足 风   流  
bú wèn dōng jiāo huāng zhǒng 
不 问  东   郊   荒    冢    
hé chù dé mì jiù wáng hóu 
何 处  得 觅 旧  王   侯  
zhǐ dào yòu qīng qīng yǐ 
只  道  又  青   青   矣 
táng shàng zhū jūn céng jì fǒu 
堂   上    诸  君  曾   记 否  
mò xiào huāng táng sì wǒ 
莫 笑   荒    唐   似 我 
bǎi nián yí mèng biàn dào tóu 
百  年   一 梦   便   到  头  
zài kòu cháng jiàn qǐng jūn wéi wǒ fàng shēng gē 
再  叩  长    剑   请   君  为  我 放   声    歌 
shēn qián shì shēn hòu míng shuí yǔ shuō 
身   前   事  身   后  名   谁   与 说   
yù bì jīn jiē jǔ mù wǎng liǎng yíng mǎn zuò 
玉 陛 金  阶  举 目 魍   魉    盈   满  座  
yuán lái shì tiān dì zhī wǎng luó 
原   来  是  天   地 织  网   罗  
zì zai hé lái liáng chén měi jǐng jù xiāo mó 
自 在  何 来  良    辰   美  景   俱 消   磨 
qià yí sì mèng zhōng shēn shí zhōng huǒ 
恰  一 似 梦   中    身   石  中    火  
bú ruò yǔ wǒ lǎn cǐ bēi zhōng hǎo yuè sè 
不 若  与 我 揽  此 杯  中    好  月  色 
lái zuò zhè fú shēng yí guò kè 
来  作  这  浮 生    一 过  客 
yě céng tí jiàn yáng biān yuè jìn wàn hè bō 
也 曾   提 剑   扬   鞭   跃  尽  万  壑 波 
chū yáng guān fù qún shān fǎng bái hè 
出  阳   关   赴 群  山   访   白  鹤 
yě céng zhuó jiǔ dǒu luò màn tiān xīng hé kuò 
也 曾   酌   酒  抖  落  漫  天   星   河 阔  
shì wǒ qīng bēi wéi cǐ gē 
是  我 倾   杯  为  此 歌 
zì zai hé lái liáng chén měi jǐng jù xiāo mó 
自 在  何 来  良    辰   美  景   俱 消   磨 
qià yí sì mèng zhōng shēn shí zhōng huǒ 
恰  一 似 梦   中    身   石  中    火  
bú ruò tóng wǒ yǐn què cǐ zhǎn fēng yǔ bō 
不 若  同   我 饮  却  此 盏   风   与 波 
hǎo zuò zhè rén jiān yí guò kè 
好  作  这  人  间   一 过  客 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags