Saturday, September 23, 2023
HomePopXiao Yao Bu Yuan 逍遥不远 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun...

Xiao Yao Bu Yuan 逍遥不远 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂

Chinese Song Name:Xiao Yao Bu Yuan 逍遥不远
English Translation Name:Not Far Away
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂
Chinese Composer:Huang Yu Ren 黄愚人
Chinese Lyrics:Wei Zi Fu 未子夫

Xiao Yao Bu Yuan 逍遥不远 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén hǎi fān zài duō bō lán 
人  海  翻  再  多  波 澜  
bú ɡuò shì qínɡ shēn yuán qiǎn 
不 过  是  情   深   缘   浅   
suì yuè jiè cānɡ hǎi sānɡ tián   tōu huàn   liú nián 
岁  月  借  沧   海  桑   田     偷  换     流  年   
xiǎnɡ dānɡ nián yì bié liǎnɡ kuān 
想    当   年   一 别  两    宽   
qínɡ lù bù yóu rén zhé fǎn 
情   路 不 由  人  折  返  
luò huā rú yún yǔ màn tiān   zhuán yǎn   piāo sàn 
落  花  如 云  雨 漫  天     转    眼    飘   散  
nián nián   tiān tiān   rì rì   yè yè 
年   年     天   天     日 日   夜 夜 
dōu dōu   zhuǎn zhuǎn   bù tínɡ   bù xiē 
兜  兜    转    转      不 停     不 歇  
fēn fēn   luàn luàn   ēn ēn   yuàn yuàn 
纷  纷    乱   乱     恩 恩   怨   怨   
bù ɡuǎn   shì rén   xiào wǒ   kě lián 
不 管     世  人    笑   我   可 怜   
shuí dào rén jiān   jiānɡ hú xiǎn 
谁   道  人  间     江    湖 险   
hào qì cún xīn jiān   xiāo yáo biàn bù yuǎn 
浩  气 存  心  间     逍   遥  便   不 远   
mò dào ɡù rén xīn yì biàn 
莫 道  故 人  心  易 变   
liú lián shān shuǐ jiān 
流  连   山   水   间   
ɡū qiě zuò ɡè xiāo yáo xiān 
姑 且  做  个 逍   遥  仙   
xiāo yáo bù qī yuǎn 
逍   遥  不 期 远   
qù zú wài xiāo chén 
趣 足 外  嚣   尘   
wú liàn yì wú yàn 
无 恋   亦 无 厌  
shǐ shì xiāo yáo rén 
始  是  逍   遥  人  
jiānɡ hú bù yuǎn 
江    湖 不 远   
xiāo yáo yǐ jiàn 
逍   遥  已 见   
dé xiāo yáo chù qiě xiāo yáo 
得 逍   遥  处  且  逍   遥  
rén hǎi fān zài duō bō lán 
人  海  翻  再  多  波 澜  
bú ɡuò shì qínɡ shēn yuán qiǎn 
不 过  是  情   深   缘   浅   
suì yuè jiè cānɡ hǎi sānɡ tián   tōu huàn   liú nián 
岁  月  借  沧   海  桑   田     偷  换     流  年   
xiǎnɡ dānɡ nián yì bié liǎnɡ kuān 
想    当   年   一 别  两    宽   
qínɡ lù bù yóu rén zhé fǎn 
情   路 不 由  人  折  返  
luò huā rú yún yǔ màn tiān   zhuán yǎn   piāo sàn 
落  花  如 云  雨 漫  天     转    眼    飘   散  
nián nián   tiān tiān   rì rì   yè yè 
年   年     天   天     日 日   夜 夜 
dōu dōu   zhuǎn zhuǎn   bù tínɡ   bù xiē 
兜  兜    转    转      不 停     不 歇  
fēn fēn   luàn luàn   ēn ēn   yuàn yuàn 
纷  纷    乱   乱     恩 恩   怨   怨   
bù ɡuǎn   shì rén   xiào wǒ   kě lián 
不 管     世  人    笑   我   可 怜   
shuí dào rén jiān   jiānɡ hú xiǎn 
谁   道  人  间     江    湖 险   
hào qì cún xīn jiān   xiāo yáo biàn bù yuǎn 
浩  气 存  心  间     逍   遥  便   不 远   
mò dào ɡù rén xīn yì biàn 
莫 道  故 人  心  易 变   
liú lián shān shuǐ jiān 
流  连   山   水   间   
ɡū qiě zuò ɡè xiāo yáo xiān 
姑 且  做  个 逍   遥  仙   
ɡū qiě   zuò ɡè   xiāo yáo xiān 
姑 且    做  个   逍   遥  仙   
ɡū qiě   zuò ɡè   xiāo yáo xiān 
姑 且    做  个   逍   遥  仙   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags