Tuesday, June 18, 2024
HomePopXiao Kan 笑看 Always Try Some Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng...

Xiao Kan 笑看 Always Try Some Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng Shen Me Jun 等什么君

Chinese Song Name: Xiao Kan 笑看
English Tranlation Name: Always Try Some
Chinese Singer: Deng Shen Me Jun 等什么君
Chinese Composer: Xu Yun Xiao 徐云霄
Chinese Lyrics: Xu Yun Xiao 徐云霄

Xiao Kan 笑看 Always Try Some Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng Shen Me Jun 等什么君

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā jiān yì hú jiǔ dú zhuó wú yīn 
花  间   一 壶 酒  独 酌   无 音  
yuè yǐng bù tóng yǐn suí yuàn rù wǒ xīn 
月  影   不 同   饮  随  愿   入 我 心  
guāng wú yì qīng xī jiàn jūn shēn yǐng 
光    无 意 清   晰 见   君  身   影   
cāng máng huí yì yòu hé yòng yì 
苍   茫   回  忆 又  何 用   意 
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
xiào kàn yún yān fēng qīng 
笑   看  云  烟  风   轻   
duì jiǔ shān huā kāi 
对  酒  山   花  开  
xīn tóu huái qiān yōu zāi 
心  头  怀   千   忧  哉  
yù mián yòu yì fǔ qín lái 
欲 眠   又  意 抚 琴  来  
wǒ xiào kàn hóng chén duō qíng 
我 笑   看  红   尘   多  情   
sī liang kān tóu bái 
思 量    堪  头  白  
fú shì rú chūn mèng zāi 
浮 世  如 春   梦   哉  
yǔ jūn tóng yǐn bǎ jiǔ huān 
与 君  同   饮  把 酒  欢   
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  
huā jiān yì hú jiǔ dú zhuó wú yīn 
花  间   一 壶 酒  独 酌   无 音  
yuè yǐng bù tóng yǐn suí yuàn rù wǒ xīn 
月  影   不 同   饮  随  愿   入 我 心  
guāng wú yì qīng xī jiàn jūn shēn yǐng 
光    无 意 清   晰 见   君  身   影   
cāng máng huí yì yòu hé yòng yì 
苍   茫   回  忆 又  何 用   意 
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
xiào kàn yún yān fēng qīng 
笑   看  云  烟  风   轻   
duì jiǔ shān huā kāi 
对  酒  山   花  开  
xīn tóu huái qiān yōu zāi 
心  头  怀   千   忧  哉  
yù mián yòu yì fǔ qín lái 
欲 眠   又  意 抚 琴  来  
wǒ xiào kàn hóng chén duō qíng 
我 笑   看  红   尘   多  情   
sī liang kān tóu bái 
思 量    堪  头  白  
fú shì rú chūn mèng zāi 
浮 世  如 春   梦   哉  
yǔ jūn tóng yǐn bǎ jiǔ huān 
与 君  同   饮  把 酒  欢   
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  
xiào kàn yún yān fēng qīng 
笑   看  云  烟  风   轻   
duì jiǔ shān huā kāi 
对  酒  山   花  开  
xīn tóu huái qiān yōu zāi 
心  头  怀   千   忧  哉  
yù mián yòu yì fǔ qín lái 
欲 眠   又  意 抚 琴  来  
wǒ xiào kàn hóng chén duō qíng 
我 笑   看  红   尘   多  情   
sī liang kān tóu bái 
思 量    堪  头  白  
fú shì rú chūn mèng zāi 
浮 世  如 春   梦   哉  
yǔ jūn tóng yǐn bǎ jiǔ huān 
与 君  同   饮  把 酒  欢   
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  
qǔ yì chóu   jiǔ yì bēi 
曲 一 惆     酒  一 杯  
qǔ duàn cháng   qīng yì bēi 
曲 断   肠      倾   一 杯  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags