Categories
Pop

Xiao Feng Can Yue 晓风残月 The Morning Breeze And The Lingering Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Chinese Song Name:Xiao Feng Can Yue 晓风残月
English Tranlation Name:The Morning Breeze And The Lingering Moon
Chinese Singer: Ni Hao Yi 倪浩毅
Chinese Composer:Yin Qing Shan 尹青山
Chinese Lyrics:Yin Qing Shan 尹青山

Xiao Feng Can Yue 晓风残月 The Morning Breeze And The Lingering Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
xī fēng qǐ   lvè cháng tíng 
西 风   起   掠  长    亭   
liáo qǐ qiū yì 
撩   起 秋  意 
shuí rén mì   shuí rén qī 
谁   人  觅   谁   人  欺 
luàn le sì jì 
乱   了 四 季 
hé xiāng sī chéng jí 
何 相    思 成    疾 
hé luò huā yǒu yì 
何 落  花  有  意 
hé zhāo zhāo mù mù sī jūn rú gù 
何 朝   朝   暮 暮 思 君  如 故 
zhì sǐ bù yú 
至  死 不 渝 
luò bǐ zhǐ mì   bú jiàn gù rén guī qī 
落  笔 纸  密   不 见   故 人  归  期 
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng 
一 曲 愁   肠    
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   
xī fēng qǐ   lvè cháng tíng 
西 风   起   掠  长    亭   
liáo qǐ qiū yì 
撩   起 秋  意 
shuí rén mì   shuí rén qī 
谁   人  觅   谁   人  欺 
luàn le sì jì 
乱   了 四 季 
hé xiāng sī chéng jí 
何 相    思 成    疾 
hé luò huā yǒu yì 
何 落  花  有  意 
hé zhāo zhāo mù mù sī jūn rú gù 
何 朝   朝   暮 暮 思 君  如 故 
zhì sǐ bù yú 
至  死 不 渝 
luò bǐ zhǐ mì   bú jiàn gù rén guī qī 
落  笔 纸  密   不 见   故 人  归  期 
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng  
一 曲 愁   肠     
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng  
一 曲 愁   肠     
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.