Sunday, May 19, 2024
HomePopXiao Feng Can Yue 晓风残月 The Morning Breeze And The Lingering Moon...

Xiao Feng Can Yue 晓风残月 The Morning Breeze And The Lingering Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Chinese Song Name:Xiao Feng Can Yue 晓风残月
English Tranlation Name:The Morning Breeze And The Lingering Moon
Chinese Singer: Ni Hao Yi 倪浩毅
Chinese Composer:Yin Qing Shan 尹青山
Chinese Lyrics:Yin Qing Shan 尹青山

Xiao Feng Can Yue 晓风残月 The Morning Breeze And The Lingering Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
xī fēng qǐ   lvè cháng tíng 
西 风   起   掠  长    亭   
liáo qǐ qiū yì 
撩   起 秋  意 
shuí rén mì   shuí rén qī 
谁   人  觅   谁   人  欺 
luàn le sì jì 
乱   了 四 季 
hé xiāng sī chéng jí 
何 相    思 成    疾 
hé luò huā yǒu yì 
何 落  花  有  意 
hé zhāo zhāo mù mù sī jūn rú gù 
何 朝   朝   暮 暮 思 君  如 故 
zhì sǐ bù yú 
至  死 不 渝 
luò bǐ zhǐ mì   bú jiàn gù rén guī qī 
落  笔 纸  密   不 见   故 人  归  期 
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng 
一 曲 愁   肠    
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   
xī fēng qǐ   lvè cháng tíng 
西 风   起   掠  长    亭   
liáo qǐ qiū yì 
撩   起 秋  意 
shuí rén mì   shuí rén qī 
谁   人  觅   谁   人  欺 
luàn le sì jì 
乱   了 四 季 
hé xiāng sī chéng jí 
何 相    思 成    疾 
hé luò huā yǒu yì 
何 落  花  有  意 
hé zhāo zhāo mù mù sī jūn rú gù 
何 朝   朝   暮 暮 思 君  如 故 
zhì sǐ bù yú 
至  死 不 渝 
luò bǐ zhǐ mì   bú jiàn gù rén guī qī 
落  笔 纸  密   不 见   故 人  归  期 
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng  
一 曲 愁   肠     
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   
xiǎo fēng cán yuè tā tí bǐ 
晓   风   残  月  他 提 笔 
shū xiě zhe chán yì 
书  写  着  禅   意 
zhǐ hèn yīng ér sān shēng tí 
只  恨  莺   儿 三  声    啼 
chě duàn le sī xù 
扯  断   了 思 绪 
měi féng zhāo mù bú jiàn wù 
每  逢   朝   暮 不 见   雾 
xiàn rù zhè shì gu 
陷   入 这  世  故 
hé rén mí le lù 
何 人  迷 了 路 
yì qǔ chóu cháng  
一 曲 愁   肠     
tā yě biàn le mú yàng 
她 也 变   了 模 样   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags