Sunday, February 25, 2024
HomePopXiang Si Wei Ji 相思为疾 Long For To Disease Lyrics 歌詞 With...

Xiang Si Wei Ji 相思为疾 Long For To Disease Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Zi Xuan 文子轩

Chinese Song Name: Xiang Si Wei Ji 相思为疾
English Translation Name: Long For To Disease
Chinese Singer: Wen Zi Xuan 文子轩
Chinese Composer: Zi San San 籽三三
Chinese Lyrics: Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Xiang Si Wei Ji 相思为疾 Long For To Disease Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Zi Xuan 文子轩

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cháo táng wèi gāo   shǒu yí zì wéi zhōng 
朝   堂   位  高    守   一 字 为  忠    
gèng shēn lù zhòng kè rú gōng 
更   深   露 重    恪 如 弓   
jīng luò dēng huā   zhe yì zǐ wéi zhōng 
惊   落  灯   花    着  一 子 为  终    
cǐ pán yòu nán fēn shū shèng 
此 盘  又  难  分  输  胜    
【 chǔ míng yǔn 】 
【 楚  明   允  】 
běn shì hóng āi   tiān dì yì piāo péng 
本  是  红   埃   天   地 一 飘   蓬   
gū qí qiān lǐ xíng zòng héng 
孤 骑 千   里 行   纵   横   
yàn jiǔ zhě zuì   chī xīn yǐ wàng dòng 
宴  酒  者  醉    痴  心  已 妄   动   
cǐ jú zǎo móu yú wò zhōng 
此 局 早  谋  于 幄 中    
【 chǔ míng yǔn 】 
【 楚  明   允  】 
yí chù zhū qiáng wài fēng xuě gè bái tóu 
一 处  朱  墙    外  风   雪  各 白  头  
kě zhī nǎ chù qíng zài àn yǒng 
可 知  哪 处  情   在  暗 涌   
【 sū shì yù 】 
【 苏 世  誉 】 
kū lián zhòng zhàn   mǎn pán qí zǐ jiāng fèng 
枯 莲   重    绽     满  盘  棋 子 将    奉   
hé bì zài wèn xū yú ní hóng 
何 必 再  问  须 臾 泥 鸿   
【 chǔ míng yǔn 】 
【 楚  明   允  】 
pèi huán míng fēng   yú yì chuán hǎo mèng 
佩  环   鸣   风     余 一 船    好  梦   
xiāng sī yǒu yán dào wú qióng 
相    思 有  言  道  无 穷    
mǎn àn duàn hóng   jiāng zhēn xīn xiāng fèng 
满  案 断   鸿     将    真   心  相    奉   
rú sī niàn zhì dì yǒu shēng 
如 思 念   掷  地 有  声    
【 sū shì yù 】 
【 苏 世  誉 】 
hán méi zhàn hòu   líng luò le cán hóng 
寒  梅  绽   后    零   落  了 残  红   
mǎn tíng yuè sè hū xiāng féng 
满  庭   月  色 忽 相    逢   
zhǐ jiān zǒu xián   fēn luàn le qín shēng 
指  尖   走  弦     纷  乱   了 琴  声    
rú qí chéng qì jú wéi zhōng 
如 棋 成    弃 局 为  终    
【 chǔ míng yǔn 】 
【 楚  明   允  】 
yí chù zhū qiáng wài fēng xuě gè bái tóu 
一 处  朱  墙    外  风   雪  各 白  头  
kě zhī nǎ chù qíng zài àn yǒng 
可 知  哪 处  情   在  暗 涌   
【 sū shì yù 】 
【 苏 世  誉 】 
kū lián zhòng zhàn   mǎn pán qí zǐ jiāng fèng 
枯 莲   重    绽     满  盘  棋 子 将    奉   
hé bì zài wèn xū yú ní hóng 
何 必 再  问  须 臾 泥 鸿   
【 chǔ míng yǔn 】 
【 楚  明   允  】 
yǔ wǎn fēng xiāng yōng   hé luò xuě àn róng 
与 晚  风   相    拥     和 落  雪  暗 融   
hé rén chēng sǎn huǎn bù tíng zhōng 
何 人  撑    伞  缓   步 庭   中    
【 sū shì yù 】 
【 苏 世  誉 】 
dēng huǒ jiāo yìng   huā shù fēn yǐng wēi dòng 
灯   火  交   映     花  树  纷  影   微  动   
sì chuāng biān yuè yǐ nǐ méng lóng 
似 窗     边   月  旖 旎 朦   胧   
【 hé 】 
【 合 】 
yí chù xiāng sī qǐ liǎng fāng qíng bù xiū 
一 处  相    思 起 两    方   情   不 休  
hé rén hái shí dé chūn yǔ qiū 
何 人  还  识  得 春   与 秋  
xiāng sī wéi jí   biàn yǐ wú yào gào zhōng 
相    思 为  疾   便   以 无 药  告  终    
hé xū zài yōu fán chén dà mèng 
何 须 再  忧  凡  尘   大 梦   
hé xū zài yōu fán chén dà mèng 
何 须 再  忧  凡  尘   大 梦   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags