Xiang Bie 相别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Yi Ning 魏一宁

Xiang Bie 相别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Yi Ning 魏一宁

Chinese Song Name:Xiang Bie 相别
English Translation Name: Say Goodbye 
Chinese Singer: Wei Yi Ning 魏一宁
Chinese Composer:Gao Wei Ran 高伟然
Chinese Lyrics:Li Ji Qing 李暨青

Xiang Bie 相别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Yi Ning 魏一宁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuì jiāng yuè   xià gū yǐng xié   dǔ rén miàn 
醉  江    月    下  孤 影   斜    笃 人  面   
huǎng rú yí mèng   bái shǒu xiàng jiàn 
恍    如 一 梦     白  首   相    见   
qiáo yī rén   guī xīn sì jiàn   shuāng mǎn tiān 
憔   伊 人    归  心  似 箭     霜     满  天   
jūn nán xíng   mò rú   xiāng bié 
君  难  行     莫 如   相    别  
shēng shēng màn   qín sè zhuǎn 
声    声    慢    琴  瑟 转    
cháo sī wéi mù   mù wéi niàn 
朝   思 为  暮   暮 为  念   
kōng hóu sàn   jìn rén jiān wàn qiān chóu yì qǔ 
箜   篌  散    尽  人  间   万  千   愁   一 曲 
dú yǐn huā hǎo yuè yuán 
独 饮  花  好  月  圆   
shí guāng bù tíng   rú hé wàng què 
时  光    不 停     如 何 忘   却  
tā rì   tā rén   tā qíng 
他 日   他 人    他 情   
huī shǒu zuò bié   zhōng yǒu yì tiān 
挥  手   作  别    终    有  一 天   
hé shí   hé rén   hé yuán 
何 时    何 人    何 缘   
shēng shēng màn   qín sè zhuǎn 
声    声    慢    琴  瑟 转    
cháo sī wéi mù   mù wéi niàn 
朝   思 为  暮   暮 为  念   
kōng hóu sàn   jìn rén jiān wàn qiān chóu yì qǔ 
箜   篌  散    尽  人  间   万  千   愁   一 曲 
dú yǐn huā hǎo yuè yuán 
独 饮  花  好  月  圆   
shí guāng bù tíng   rú hé wàng què 
时  光    不 停     如 何 忘   却  
tā rì   tā rén   tā qíng 
他 日   他 人    他 情   
huī shǒu zuò bié   zhōng yǒu yì tiān 
挥  手   作  别    终    有  一 天   
hé shí   hé rén   hé yuán 
何 时    何 人    何 缘   
shí guāng bù tíng   rú hé wàng què 
时  光    不 停     如 何 忘   却  
tā rì   tā rén   tā qíng 
他 日   他 人    他 情   
huī shǒu zuò bié   zhōng yǒu yì tiān 
挥  手   作  别    终    有  一 天   
hé shí   hé rén   hé yuán 
何 时    何 人    何 缘   
hé shí   hé rén   hé yuán 
何 时    何 人    何 缘   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.