Xian Tian Yuan 献天缘 With Luck Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ping Sheng Qing Ya 平生青涯

Xian Tian Yuan 献天缘 With Luck Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Xian Tian Yuan 献天缘
English Translation Name: With Luck
Chinese Singer: Ping Sheng Qing Ya 平生青涯
Chinese Composer: Li Dong Cheng 李东城
Chinese Lyrics: He Xiao Lu 何晓露

Xian Tian Yuan 献天缘 With Luck Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ping Sheng Qing Ya 平生青涯

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tān chén shì wàng yán jué qiān liàn 
贪  尘   世  妄   言  绝  千   恋   
ruò bèi yáo yán mí le yǎn 
若  被  谣  言  迷 了 眼  
yuàn huà zuò yún yān 
愿   化  作  云  烟  
xiǎo mèng tuō hú dié 
晓   梦   托  蝴 蝶  
yān huǒ lán shān yǐ rén jiān 
烟  火  阑  珊   倚 人  间   
yí xiào niān huā ràng ēn yuàn juàn 
一 笑   拈   花  让   恩 怨   倦   
yí niàn miè chén shì huà chéng tiān 
一 念   灭  尘   世  化  成    天   
yí liàn chéng chī xīn 
一 恋   成    痴  心  
ài hèn jiū jié xīn tòng lí bié nà shì yuán 
爱 恨  纠  结  心  痛   离 别  那 是  缘   
dù qiān nián   xiāo shēng yuǎn 
渡 千   年     箫   声    远   
yì mián mián   yǎn lèi dī chéng lián 
意 绵   绵     眼  泪  滴 成    莲   
děng nǐ wǒ xiāng yuē huī qíng jiàn 
等   你 我 相    约  挥  情   剑   
shuí   néng gòu pò jiǎn 
谁     能   够  破 茧   
kàn chuān ēn yuàn 
看  穿    恩 怨   
xiān   xiāo yáo zài rén jiān 
仙     逍   遥  在  人  间   
tān chén shì wàng yán jué qiān liàn 
贪  尘   世  妄   言  绝  千   恋   
ruò bèi yáo yán mí le yǎn 
若  被  谣  言  迷 了 眼  
yuàn huà zuò yún yān 
愿   化  作  云  烟  
xiǎo mèng tuō hú dié 
晓   梦   托  蝴 蝶  
yān huǒ lán shān yǐ rén jiān 
烟  火  阑  珊   倚 人  间   
dù qiān nián   xiāo shēng yuǎn 
渡 千   年     箫   声    远   
yì mián mián   yǎn lèi dī chéng lián 
意 绵   绵     眼  泪  滴 成    莲   
děng nǐ wǒ xiāng yuē huī qíng jiàn 
等   你 我 相    约  挥  情   剑   
shuí   néng gòu pò jiǎn 
谁     能   够  破 茧   
kàn chuān ēn yuàn 
看  穿    恩 怨   
xiān   xiāo yáo zài rén jiān 
仙     逍   遥  在  人  间   
tān chén shì wàng yán jué qiān liàn 
贪  尘   世  妄   言  绝  千   恋   
ruò bèi yáo yán mí le yǎn 
若  被  谣  言  迷 了 眼  
yuàn huà zuò yún yān 
愿   化  作  云  烟  
xiǎo mèng tuō hú dié 
晓   梦   托  蝴 蝶  
yān huǒ lán shān yǐ rén jiān 
烟  火  阑  珊   倚 人  间   
tān chén shì wàng yán jué qiān liàn 
贪  尘   世  妄   言  绝  千   恋   
ruò bèi yáo yán mí le yǎn 
若  被  谣  言  迷 了 眼  
yuàn huà zuò yún yān 
愿   化  作  云  烟  
xiǎo mèng tuō hú dié 
晓   梦   托  蝴 蝶  
yān huǒ lán shān yǐ rén jiān 
烟  火  阑  珊   倚 人  间   
tān chén shì wàng yán jué qiān liàn 
贪  尘   世  妄   言  绝  千   恋   
ruò bèi yáo yán mí le yǎn 
若  被  谣  言  迷 了 眼  
yuàn huà zuò yún yān 
愿   化  作  云  烟  
xiǎo mèng tuō hú dié 
晓   梦   托  蝴 蝶  
yān huǒ lán shān yǐ rén jiān 
烟  火  阑  珊   倚 人  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.