Xian Sheng You Li 先生有礼 Mr Polite Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Zi You 丸子呦

Xian Sheng You Li 先生有礼 Mr Polite Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Xian Sheng You Li 先生有礼
English Tranlation Name: Mr Polite
Chinese Singer: Wan Zi You 丸子呦
Chinese Composer: Jian You Xiang 简佑翔
Chinese Lyrics: Jian You Xiang 简佑翔

Xian Sheng You Li 先生有礼 Mr Polite Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Zi You 丸子呦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè lǎng fēng qīng   shū shēng yóu wén 
月  朗   风   清     书  声    犹  闻  
jiāng nán fēng qíng 
江    南  风   情   
shuí zài xù 
谁   在  叙 
xiān sheng wèi hé tíng 
先   生    为  何 停   
tīng 
听   
chán chóng shēng shēng míng 
蝉   虫    声    声    鸣   
pí pá dòng tīng 
琵 琶 动   听   
shēng shēng qīng 
声    声    轻   
jiā rén yán rú yù 
佳  人  颜  如 玉 
tíng 
停   
yīn wèi yù jiàn le nǐ 
因  为  遇 见   了 你 
yè wēi liáng 
夜 微  凉    
xiān sheng yǎn móu xīng guāng 
先   生    眼  眸  星   光    
dēng huǒ lán shān zuì jiǔ píng lán 
灯   火  阑  珊   醉  酒  凭   栏  
tiān yù wǎn 
天   欲 晚  
xiǎng wèn gū niang jīn xī hé fāng 
想    问  姑 娘    今  夕 何 芳   
gèng xiǎng yǔ nǐ shǎng yuè guāng 
更   想    与 你 赏    月  光    
zhè jiā rén hǎo shēng qí guài 
这  佳  人  好  生    奇 怪   
ràng rén xīn ài 
让   人  心  爱 
zài xià bù cái 
在  下  不 才  
xiǎng yào 
想    要  
gū niang shǎng xià qīng lài 
姑 娘    赏    下  青   睐  
zhè shū shēng yú mù nǎo dai 
这  书  生    榆 木 脑  袋  
zhǐ huì fā dāi 
只  会  发 呆  
hái bú kuài guò lái 
还  不 快   过  来  
xì qǔ zhèng chàng shān bó yǔ yīng tái 
戏 曲 正    唱    山   伯 与 英   台  
děng lái nián dōng qù chūn lái 
等   来  年   冬   去 春   来  
sū háng chéng wài 
苏 杭   城    外  
yáng liǔ jìn kāi 
杨   柳  尽  开  
bù dǐ gū niang sān fēn zī tài 
不 抵 姑 娘    三  分  姿 态  
děng fēng chuī chūn qù qiū lái 
等   风   吹   春   去 秋  来  
nà nián gōng zǐ 
那 年   公   子 
hé shí guī lái 
何 时  归  来  
huí shǒu tū rán yōng wǒ rù huái 
回  首   突 然  拥   我 入 怀   
yì xīn xiāng zhī   liǎng xiāng wú cāi 
一 心  相    知    两    厢    无 猜  
yè wēi liáng 
夜 微  凉    
xiān sheng yǎn móu xīng guāng 
先   生    眼  眸  星   光    
dēng huǒ lán shān zuì jiǔ píng lán 
灯   火  阑  珊   醉  酒  凭   栏  
tiān yù wǎn 
天   欲 晚  
xiǎng wèn gū niang jīn xī hé fāng 
想    问  姑 娘    今  夕 何 芳   
gèng xiǎng yǔ nǐ shǎng yuè guāng 
更   想    与 你 赏    月  光    
zhè jiā rén hǎo shēng qí guài 
这  佳  人  好  生    奇 怪   
ràng rén xīn ài 
让   人  心  爱 
zài xià bù cái 
在  下  不 才  
xiǎng yào 
想    要  
gū niang shǎng xià qīng lài 
姑 娘    赏    下  青   睐  
zhè shū shēng yú mù nǎo dai 
这  书  生    榆 木 脑  袋  
zhǐ huì fā dāi 
只  会  发 呆  
hái bú kuài guò lái 
还  不 快   过  来  
xì qǔ zhèng chàng shān bó yǔ yīng tái 
戏 曲 正    唱    山   伯 与 英   台  
děng lái nián dōng qù chūn lái 
等   来  年   冬   去 春   来  
sū háng chéng wài 
苏 杭   城    外  
yáng liǔ jìn kāi 
杨   柳  尽  开  
bù dǐ gū niang sān fēn zī tài 
不 抵 姑 娘    三  分  姿 态  
děng fēng chuī chūn qù qiū lái 
等   风   吹   春   去 秋  来  
nà nián gōng zǐ 
那 年   公   子 
hé shí guī lái 
何 时  归  来  
huí shǒu tū rán yōng wǒ rù huái 
回  首   突 然  拥   我 入 怀   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *