Xian Sheng Xin Li You Ta Ren 先生心里有她人 Sir Has Her In His Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ting Ting 陈婷婷

Xian Sheng Xin Li You Ta Ren 先生心里有她人 Sir Has Her In His Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ting Ting 陈婷婷

Chinese Song Name:Xian Sheng Xin Li You Ta Ren 先生心里有她人 
English Translation Name:Sir Has Her In His Heart 
Chinese Singer: Chen Ting Ting 陈婷婷
Chinese Composer:Liu Jia 刘佳
Chinese Lyrics:Song Pu Zhao 宋普照

Xian Sheng Xin Li You Ta Ren 先生心里有她人 Sir Has Her In His Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ting Ting 陈婷婷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cuò guài yì chǎng dà mèng 
错  怪   一 场    大 梦   
yǎn jìn wǒ de rèn zhēn 
演  尽  我 的 认  真   
cuò guài yì lǎn xīng hé 
错  怪   一 揽  星   河 
kàn jìn nǐ de yǎn shén 
看  尽  你 的 眼  神   
nài hé qíng shēn zhù dìng fú chén 
奈  何 情   深   注  定   浮 沉   
chūn qiū wǎng fù dú wò yuān yāng zhěn 
春   秋  往   复 独 卧 鸳   鸯   枕   
zuì shǒu hóng zhú liáng chén 
醉  守   红   烛  良    辰   
xīn mén wú nǐ de hén 
心  门  无 你 的 痕  
jiǎo tà suì yuè nián lún 
脚   踏 岁  月  年   轮  
nán duàn chī qíng de gēn 
难  断   痴  情   的 根  
zhè yí fèn ài wǒ zì fēng cún 
这  一 份  爱 我 自 封   存  
liú luò xīn dǐ bàn tā dù chén hūn 
流  落  心  底 伴  它 渡 晨   昏  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   wú chù zài zhì shēn 
我 便     无 处  再  置  身   
xiān sheng xiāng quàn wǒ   bié chù xún yuán fèn 
先   生    相    劝   我   别  处  寻  缘   分  
kě xī wǒ yǐ wú lì zài wéi shuí xiāo hún 
可 惜 我 已 无 力 再  为  谁   销   魂  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   tuì què rù hóng chén 
我 便     退  却  入 红   尘   
xiān sheng yǒu ài   què nán fēn wǒ jǐ cùn 
先   生    有  爱   却  难  分  我 几 寸  
cǐ shēng bú bàn jūn wǒ xiàn mù yě hán hèn 
此 生    不 伴  君  我 羡   慕 也 含  恨  
zuì shǒu hóng zhú liáng chén 
醉  守   红   烛  良    辰   
xīn mén wú nǐ de hén 
心  门  无 你 的 痕  
jiǎo tà suì yuè nián lún 
脚   踏 岁  月  年   轮  
nán duàn chī qíng de gēn 
难  断   痴  情   的 根  
zhè yí fèn ài wǒ zì fēng cún 
这  一 份  爱 我 自 封   存  
liú luò xīn dǐ bàn tā dù chén hūn 
流  落  心  底 伴  它 渡 晨   昏  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   wú chù zài zhì shēn 
我 便     无 处  再  置  身   
xiān sheng xiāng quàn wǒ   bié chù xún yuán fèn 
先   生    相    劝   我   别  处  寻  缘   分  
kě xī wǒ yǐ wú lì zài wéi shuí xiāo hún 
可 惜 我 已 无 力 再  为  谁   销   魂  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   tuì què rù hóng chén 
我 便     退  却  入 红   尘   
xiān sheng yǒu ài   què nán fēn wǒ jǐ cùn 
先   生    有  爱   却  难  分  我 几 寸  
cǐ shēng bú bàn jūn wǒ xiàn mù yě hán hèn 
此 生    不 伴  君  我 羡   慕 也 含  恨  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   wú chù zài zhì shēn 
我 便     无 处  再  置  身   
xiān sheng xiāng quàn wǒ   bié chù xún yuán fèn 
先   生    相    劝   我   别  处  寻  缘   分  
kě xī wǒ yǐ wú lì zài wéi shuí xiāo hún 
可 惜 我 已 无 力 再  为  谁   销   魂  
xiān sheng   xīn lǐ yǒu tā rén 
先   生      心  里 有  他 人  
wǒ biàn   tuì què rù hóng chén 
我 便     退  却  入 红   尘   
xiān sheng yǒu ài   què nán fēn wǒ jǐ cùn 
先   生    有  爱   却  难  分  我 几 寸  
cǐ shēng bú bàn jūn wǒ xiàn mù yě hán hèn 
此 生    不 伴  君  我 羡   慕 也 含  恨  
xiān sheng yǒu ài   què nán fēn wǒ jǐ cùn 
先   生    有  爱   却  难  分  我 几 寸  
cǐ shēng bú bàn jūn wǒ xiàn mù yě hán hèn 
此 生    不 伴  君  我 羡   慕 也 含  恨  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.