Xian Er 仙儿 XianEr Lyrics 歌詞 With Pinyin By Er Shou Mei Gui 二手玫瑰乐队

Xian Er 仙儿 XianEr Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Xian Er 仙儿
English Tranlation Name: XianEr
Chinese Singer: Er Shou Mei Gui 二手玫瑰乐队
Chinese Composer: Yao Lan 姚澜
Chinese Lyrics: Yao Lan 姚澜 Qi Tong Zhen 齐铜震

Xian Er 仙儿 XianEr Lyrics 歌詞 With Pinyin By Er Shou Mei Gui 二手玫瑰乐队

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hēi ya hēi ya hēi ya 
嘿  呀 嘿  呀 嘿  呀 
hēi ya hēi ya hēi ya 
嘿  呀 嘿  呀 嘿  呀 
hēi ya hēi ya hēi ya 
嘿  呀 嘿  呀 嘿  呀 
hēi ya hēi ya hēi ya 
嘿  呀 嘿  呀 嘿  呀 
yī … … hēi … … 
咿 … … 嘿  … … 
ò  … … ya … … 
哦 … … 呀 … … 
dōng bian ér bú liàng xī bian ér liàng ā  
东   边   儿 不 亮    西 边   儿 亮    啊 
shài jìn cán yáng wǒ shài yōu shāng 
晒   尽  残  阳   我 晒   忧  伤    
qián yè bù máng hòu yè máng ā  
前   夜 不 忙   后  夜 忙   啊 
mèng wán huáng jīn wǒ mèng huáng liáng 
梦   完  黄    金  我 梦   黄    粱    
chūn yǔ bù shī zhī xīn guǐ 
春   雨 不 湿  知  心  鬼  
qiū hán tòu dǎ chī qíng rén 
秋  寒  透  打 痴  情   人  
niàn tiān niàn dì niàn zhī jǐ 
念   天   念   地 念   知  己 
wàng shān wàng shuǐ wǒ wàng qīng chén 
望   山   望   水   我 望   清   晨   
yī … … hēi … … 
咿 … … 嘿  … … 
ò  … … ya … … 
哦 … … 呀 … … 
wǒ luò rén zhōng rán zì zai āi 
我 落  人  中    然  自 在  哎 
běn shì tiān shàng xiāo yáo de xiān ér 
本  是  天   上    逍   遥  的 仙   儿 
bù wéi sú chén sǎ yí wù ā  
不 为  俗 尘   洒 一 物 啊 
zhǐ wéi měi jiǔ dòng xīn xián ér 
只  为  美  酒  动   心  弦   儿 
qiàn nǚ yōu hún qiàn nǚ ér zhài āi 
倩   女 幽  魂  欠   女 儿 债   哎 
yí yè zhī jiān jiù xǐ qīng bái 
一 夜 之  间   就  洗 清   白  
quàn tiān quàn dì quàn zì jǐ 
劝   天   劝   地 劝   自 己 
wàng shān wàng shuǐ wǒ wàng qíng rén 
忘   山   忘   水   我 忘   情   人  
yì shuō ēi ya 
一 说   诶 呀 
yì shuō ēi ya 
一 说   诶 呀 
yì shuō ēi ya 
一 说   诶 呀 
yì shuō ēi ya 
一 说   诶 呀 
niàn tiān niàn dì niàn tiān niàn zhī jǐ 
念   天   念   地 念   天   念   知  己 
quàn tiān quàn dì quàn tiān quàn zì jǐ 
劝   天   劝   地 劝   天   劝   自 己 
niàn tiān niàn dì niàn zhī jǐ 
念   天   念   地 念   知  己 
wàng shān wàng shuǐ wǒ wàng qīng chén 
望   山   望   水   我 望   清   晨   
quàn tiān quàn dì quàn quàn zì jǐ 
劝   天   劝   地 劝   劝   自 己 
wàng shān wàng shuǐ wǒ wàng qíng rén 
忘   山   忘   水   我 忘   情   人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.