Saturday, June 22, 2024
HomePopWu Ze Tian 武则天 Wu Zetian Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni...

Wu Ze Tian 武则天 Wu Zetian Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Chinese Song Name: Wu Ze Tian 武则天
English Translation Name: Wu Zetian
Chinese Singer: Ni Hao Yi 倪浩毅
Chinese Composer: Min Cheng Wei 闵成伟
Chinese Lyrics: Qiu Qiu 球球

Wu Ze Tian 武则天 Wu Zetian Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ni Hao Yi 倪浩毅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ yǐn xià liè yàn míng huǒ yāo yì bēi huáng hūn 
我 饮  下  烈  焰  明   火  邀  一 杯  黄    昏  
niè zú yú àn hé fèi zhuó chū shí zhū mén chūn 
蹑  足 于 暗 河 沸  灼   初  识  朱  门  春   
jì zhī rén jiān hūn hūn biàn shāo yù zhù jīn zūn 
既 知  人  间   昏  昏  便   烧   玉 箸  金  樽  
kuài yì dǎ mǎ cháng ān chéng 
快   意 打 马 长    安 城    
wǎng lái fēng yǔ cuī liú yán kùn shā wǒ tiān zhēn 
往   来  风   雨 催  流  言  困  杀  我 天   真   
lí huā mǎn dì bù kāi mén gū zì wēi yú wēn 
梨 花  满  地 不 开  门  孤 自 煨  余 温  
bù rěn liáo dǎo jìn cǐ shēng yù huǒ hòu chóng shēng 
不 忍  潦   倒  尽  此 生    浴 火  后  重    生    
wèn fēng xuě wǒ mìng píng hé yóu rén 
问  风   雪  我 命   凭   何 由  人  
wǒ kāi qiān qiū dǐng shèng diǎn hàn cháng fēng shēng 
我 开  千   秋  鼎   盛    点   瀚  长    风   生    
yào wéi qīng shǐ lào bǐ cháng héng 
要  为  青   史  烙  笔 长    横   
xuè rèn jī shēn 
血  刃  跻 身   
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  
nǐ lái mèng xǐng mù ǎi shēng hóng lún zhèng xī chén 
你 来  梦   醒   暮 霭 升    红   轮  正    西 沉   
zì lì cán bēi wú zì wén rú jīn cǎo mù shēn 
自 立 残  碑  无 字 文  如 今  草  木 深   
shì fēi gōng guò wǒ héng chén bāo biǎn yóu hòu rén 
是  非  功   过  我 横   陈   褒  贬   由  后  人  
wèn tiān dì shàn è  duì cuò zěn lùn 
问  天   地 善   恶 对  错  怎  论  
wǒ kāi qiān qiū dǐng shèng diǎn hàn cháng fēng shēng 
我 开  千   秋  鼎   盛    点   瀚  长    风   生    
yào wéi qīng shǐ lào bǐ cháng héng 
要  为  青   史  烙  笔 长    横   
xuè rèn jī shēn 
血  刃  跻 身   
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  
tàng huǒ zhōng zǒu guò hǎo jǐ zāo guǐ mén 
趟   火  中    走  过  好  几 遭  鬼  门  
shān hé yǔ rì yuè yào ěr děng fǔ shǒu chēng chén 
山   河 与 日 月  要  尔 等   俯 首   称    臣   
suǒ mù jí zhòng shēng wǒ huī xiù fù qián kūn 
所  目 及 众    生    我 挥  袖  覆 乾   坤  
wàn gǔ yì rén 
万  古 一 人  
rèn hóng chén gún gǔn 
任  红   尘   滚  滚  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags