Wu Se 舞色 Dance Charm Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Wu Se 舞色 Dance Charm Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Chinese Song Name:Wu Se 舞色
English Translation Name:Dance Charm 
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Wu Se 舞色 Dance Charm Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lán zhèng hǎo   qīng huā hán yān 
蓝  正    好    青   花  含  烟  
xiāng sì rú rǎn   qíng rú xiàn   qíng rú xiàn 
相    似 如 染    情   如 线     情   如 线   
bīng xīn tàn   yù hú qiǎn zhēn   yáng liǔ àn 
冰   心  叹    玉 壶 浅   斟     杨   柳  岸 
chuān bō dōng liú   rù hǎi tiān   rù hǎi tiān 
川    波 东   流    入 海  天     入 海  天   
huáng zhèng hǎo   yuán yuè qiǎn quǎn 
黄    正    好    圆   月  缱   绻   
méng lóng xiāng tán 
朦   胧   香    檀  
líng lóng yǎn   líng lóng yǎn 
玲   珑   眼    玲   珑   眼  
jūn bú jiàn   mí shā yī rán   chàng yáng guān 
君  不 见     迷 沙  依 然    唱    阳   关   
fú chén wú biān   yàn ér hái   yàn ér hái 
浮 尘   无 边     雁  儿 还    雁  儿 还  
bái zhèng hǎo   zǒng zài yún duān 
白  正    好    总   在  云  端   
fàng hè xī shān   kuài huo xiān   kuài huo xiān 
放   鹤 西 山     快   活  仙     快   活  仙   
shēng shēng màn 
声    声    慢  
pí pá yáo jì   cǎi lián chuán 
琵 琶 遥  寄   采  莲   船    
bàn zhōng fēi xuě   guò jiāng nán   guò jiāng nán 
伴  钟    飞  雪    过  江    南    过  江    南  
hēi zhèng hǎo   xián chóu sì zuì 
黑  正    好    闲   愁   似 醉  
xiǎo lóu yī rén   huà é  méi 
小   楼  伊 人    画  峨 眉  
níng móu chù   bìn shū bìn juǎn   róu ruò shuǐ 
凝   眸  处    鬓  舒  鬓  卷     柔  若  水   
mèng lǐ mèng wài   chūn bú mèi 
梦   里 梦   外    春   不 寐  
chūn bú mèi 
春   不 寐  
hóng zhèng hǎo   mǔ dān kāi biàn 
红   正    好    牡 丹  开  遍   
xù rì shēng kōng   zhào dà qiān   wǔ pián xiān 
旭 日 升    空     照   大 千     舞 蹁   跹   
fēng huá jué dài 
风   华  绝  代  
huǒ zhī yàn 
火  之  焰  
yí xiào qīng chéng qīng guó huān 
一 笑   倾   城    倾   国  欢   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.