Wednesday, February 28, 2024
HomePopWu Ling Chun Chun Wan 武陵春春晚 Wuling Spring Festival Gala Lyrics 歌詞...

Wu Ling Chun Chun Wan 武陵春春晚 Wuling Spring Festival Gala Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue Lao Ban 晓月老板

Chinese Song Name: Wu Ling Chun Chun Wan 武陵春春晚 
English Tranlation Name: Wuling Spring Festival Gala
Chinese Singer:  Xiao Yue Lao Ban 晓月老板 
Chinese Composer:  Xiao Yue Lao Ban 晓月老板 
Chinese Lyrics:  Li Qing Zhao 李清照

Wu Ling Chun Chun Wan 武陵春春晚 Wuling Spring Festival Gala Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yue Lao Ban 晓月老板 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 
风   住  尘   香    花  已 尽  
rì wǎn juàn shū tóu 
日 晚  倦   梳  头  
wù shì rén fēi shì shì xiū 
物 是  人  非  事  事  休  
yù yǔ lèi xiān liú 
欲 语 泪  先   流  
wén shuō shuāng xī chūn shàng hǎo 
闻  说   双     溪 春   尚    好  
yě nǐ fàn qīng zhōu 
也 拟 泛  轻   舟   
zhǐ kǒng shuāng xī zé měng zhōu 
只  恐   双     溪 舴 艋   舟   
zǎi bú dòng xǔ duō chóu 
载  不 动   许 多  愁   
fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 
风   住  尘   香    花  已 尽  
rì wǎn juàn shū tóu 
日 晚  倦   梳  头  
wù shì rén fēi shì shì xiū 
物 是  人  非  事  事  休  
yù yǔ lèi xiān liú 
欲 语 泪  先   流  
wén shuō shuāng xī chūn shàng hǎo 
闻  说   双     溪 春   尚    好  
yě nǐ fàn qīng zhōu 
也 拟 泛  轻   舟   
zhǐ kǒng shuāng xī zé měng zhōu 
只  恐   双     溪 舴 艋   舟   
zǎi bú dòng xǔ duō chóu 
载  不 动   许 多  愁   
wén shuō shuāng xī chūn shàng hǎo 
闻  说   双     溪 春   尚    好  
yě nǐ fàn qīng zhōu 
也 拟 泛  轻   舟   
zhǐ kǒng shuāng xī zé měng zhōu 
只  恐   双     溪 舴 艋   舟   
zǎi bú dòng xǔ duō chóu 
载  不 动   许 多  愁   
fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 
风   住  尘   香    花  已 尽  
rì wǎn juàn shū tóu 
日 晚  倦   梳  头  
wù shì rén fēi shì shì xiū 
物 是  人  非  事  事  休  
yù yǔ lèi xiān liú 
欲 语 泪  先   流  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags