Monday, July 15, 2024
HomePopWu Jiang Bie 乌将别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi...

Wu Jiang Bie 乌将别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Xiu 十䄂

Chinese Song Name:Wu Jiang Bie 乌将别 
English Translation Name:Say Goodbye 
Chinese Singer: Shi Xiu 十䄂
Chinese Composer:Wang Shuai 王帅
Chinese Lyrics:Tang Tang 糖糖

Wu Jiang Bie 乌将别 Say Goodbye Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Xiu 十䄂

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiāo xián dú yōu 
挑   弦   独 忧  
xuān chuāng wēn jiǔ 
轩   窗     温  酒  
jiǔ rù cháng xián què duàn sī xiū 
酒  入 肠    弦   却  断   思 休  
jiāng shuǐ yōu yōu 
江    水   悠  悠  
hóng zhú rù mèng 
红   烛  入 梦   
mèng duàn hún shuǐ zì liú bù xiū 
梦   断   魂  水   自 流  不 休  
tiāo xián bú zì yōu 
挑   弦   不 自 忧  
jǔ bēi yǐn wēn jiǔ 
举 杯  饮  温  酒  
jiǔ rù cháng xián bú duàn xù wú chóu 
酒  入 肠    弦   不 断   绪 无 愁   
jiāng shuǐ xù yōu yōu 
江    水   续 悠  悠  
hóng zhú yòu rù mèng 
红   烛  又  入 梦   
mèng duàn hún shuǐ tíng liú qíng gòng yǒu 
梦   断   魂  水   停   流  情   共   有  
jiàn luò bīng chuān chéng shuāng 
剑   落  冰   川    成    霜     
cháng qiāng duàn huà xuě 
长    枪    断   化  雪  
gū yān miè cháng hé luò rì yī jiù yuán 
孤 烟  灭  长    河 落  日 依 旧  圆   
biān shēng jiǎo qǐ yàn qù 
边   声    角   起 雁  去 
kōng liú jiāng shān dú zì yì 
空   留  江    山   独 自 异 
gū chéng bì wàn qiān jīn jiǎ shì sǐ xīn 
孤 城    闭 万  千   金  甲  誓  死 心  
tiāo xián bú zì yōu 
挑   弦   不 自 忧  
jǔ bēi yǐn wēn jiǔ 
举 杯  饮  温  酒  
jiǔ rù cháng xián bú duàn xù wú chóu 
酒  入 肠    弦   不 断   绪 无 愁   
jiāng shuǐ xù yōu yōu 
江    水   续 悠  悠  
hóng zhú yòu rù mèng 
红   烛  又  入 梦   
mèng duàn hún shuǐ tíng liú qíng gòng yǒu 
梦   断   魂  水   停   流  情   共   有  
jiàn luò bīng chuān chéng shuāng 
剑   落  冰   川    成    霜     
cháng qiāng duàn huà xuě 
长    枪    断   化  雪  
gū yān miè cháng hé luò rì yī jiù yuán 
孤 烟  灭  长    河 落  日 依 旧  圆   
biān shēng jiǎo qǐ yàn qù 
边   声    角   起 雁  去 
kōng liú jiāng shān dú zì yì 
空   留  江    山   独 自 异 
gū chéng bì wàn qiān jīn jiǎ shì sǐ xīn 
孤 城    闭 万  千   金  甲  誓  死 心  
jiàn luò bīng chuān chéng shuāng 
剑   落  冰   川    成    霜     
cháng qiāng duàn huà xuě 
长    枪    断   化  雪  
gū yān miè cháng hé luò rì yī jiù yuán 
孤 烟  灭  长    河 落  日 依 旧  圆   
biān shēng jiǎo qǐ yàn qù 
边   声    角   起 雁  去 
kōng liú jiāng shān dú zì yì 
空   留  江    山   独 自 异 
gū chéng bì wàn qiān jīn jiǎ shì sǐ xīn 
孤 城    闭 万  千   金  甲  誓  死 心  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags