Monday, May 20, 2024
HomePopWu Fang 无方 In The Wrong Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Wu Fang 无方 In The Wrong Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Ling 青令

Chinese Song Name:Wu Fang 无方 
English Translation Name: In The Wrong Way 
Chinese Singer: Qing Ling 青令
Chinese Composer:UNCLECAT
Chinese Lyrics:UNCLECAT

Wu Fang 无方 In The Wrong Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Ling 青令

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tái lǜ mǎn cháng jiē 
苔  绿 满  长    阶  
xiào tán zuó rì gù rén xiè 
笑   谈  昨  日 故 人  谢  
lái lù jiē shì fēng xuě 
来  路 皆  是  风   雪  
suì mò hán zhì yǒu péng fù xiāng yuē 
岁  末 寒  至  有  朋   赴 相    约  
bǎi cǎo yá biān wàng yuè 
百  草  崖 边   望   月  
chén shì mèng lǐ wàng què 
尘   世  梦   里 忘   却  
cháng bái shān mài zhàng dié xiāng féng nán xiāng bié 
长    白  山   脉  嶂    叠  相    逢   难  相    别  
xíng yī xíng dé xíng shàn 
行   医 行   德 行   善   
liè cǎo zhì qì xuè 
列  草  治  气 血  
xíng jì zhì yào zhì dú 
行   忌 制  药  制  毒 
zhì shēng zhì sǐ zhì fāng dí lù jué 
治  生    至  死 制  方   敌 路 绝  
líng bō fēi yè zhǎn dí rú qiū yè 
凌   波 飞  叶 斩   敌 如 秋  叶 
xíng yī wèn dào shàn yòng shén nóng bǎi cǎo jué 
行   医 问  道  善   用   神   农   百  草  决  
shì fēi lùn duàn rén jiān 
是  非  论  断   人  间   
zhàn huǒ nán xiē zì yǒu bù píng shì 
战   火  难  歇  自 有  不 平   事  
wéi yī bǎi dú bù qīn zhì bìng nán zhì chī 
为  医 百  毒 不 侵  治  病   难  治  痴  
dào shì suǒ chī jiē yào shí 
道  是  所  痴  皆  药  石  
gǎn tóng shēng sǐ bù shàng shì 
敢  同   生    死 簿 上    试  
yòu féng xuě liú chūn yǔ jūn zuì yíng sī 
又  逢   雪  留  春   与 君  最  萦   思 
cháng ān wàng lóu què 
长    安 望   楼  阙  
yáo yì dào xiāng huā zhōng xiē 
遥  忆 稻  香    花  中    歇  
zhuī yì suì yuè wú fāng 
追   忆 岁  月  无 方   
léng yǎn rú shuāng rèn yè fēng sì lvè 
冷   眼  如 霜     任  夜 风   肆 掠  
yòu tīng shuí zài wū yè 
又  听   谁   在  呜 咽 
zhòng shēng mìng rú kū yè 
众    生    命   如 枯 叶 
luàn shì kú hǎi wú yá gū zhōu yìng gū yuè 
乱   世  苦 海  无 涯 孤 舟   映   孤 月  
xíng yī xíng dé xíng shàn 
行   医 行   德 行   善   
liè zuì liè guò liè cǎo zhì qì xuè 
列  罪  列  过  列  草  治  气 血  
xíng jì zhì yào zhì dú 
行   忌 制  药  制  毒 
zhì shēng zhì sǐ zhì fāng dí lù jué 
治  生    至  死 制  方   敌 路 绝  
líng bō fēi yè cuī miè 
凌   波 飞  叶 摧  灭  
fēng huǒ jì yè zhǎn dí rú qiū yè 
烽   火  寂 夜 斩   敌 如 秋  叶 
xíng yī wèn dào shàn yòng shén nóng bǎi cǎo jué 
行   医 问  道  善   用   神   农   百  草  决  
shì fēi lùn duàn rén jiān 
是  非  论  断   人  间   
zhàn huǒ nán xiē zì yǒu bù píng shì 
战   火  难  歇  自 有  不 平   事  
wéi yī bǎi dú bù qīn zhì bìng nán zhì chī 
为  医 百  毒 不 侵  治  病   难  治  痴  
dào shì suǒ chī jiē yào shí 
道  是  所  痴  皆  药  石  
gǎn tóng shēng sǐ bù shàng shì 
敢  同   生    死 簿 上    试  
yòu féng xuě liú chūn yǔ jūn zuì yíng sī 
又  逢   雪  留  春   与 君  最  萦   思 
ā  
啊 
wéi yī bǎi dú bù qīn zhì bìng nán zhì chī 
为  医 百  毒 不 侵  治  病   难  治  痴  
dào shì suǒ chī jiē yào shí 
道  是  所  痴  皆  药  石  
gǎn tóng shēng sǐ bù shàng shì 
敢  同   生    死 簿 上    试  
yòu féng xuě liú chūn yǔ jūn zuì yíng sī 
又  逢   雪  留  春   与 君  最  萦   思 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags