Wo Zai Fo Qian Xu Xia Yi Ge Yuan 我在佛前许下一个愿 I Made A Wish In Front Of The Buddha Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Zhou 一只舟

Wo Zai Fo Qian Xu Xia Yi Ge Yuan 我在佛前许下一个愿 I Made A Wish In Front Of The Buddha Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Zhou 一只舟

Chinese Song Name: Wo Zai Fo Qian Xu Xia Yi Ge Yuan 我在佛前许下一个愿
English Tranlation Name: I Made A Wish In Front Of The Buddha
Chinese Singer: Yi Zhi Zhou 一只舟
Chinese Composer: Yi Zhi Zhou 一只舟
Chinese Lyrics: Suo Xin 锁心

Wo Zai Fo Qian Xu Xia Yi Ge Yuan 我在佛前许下一个愿 I Made A Wish In Front Of The Buddha Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Zhou 一只舟

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǔ luò xīn suì yǔ mián mián 
雨 落  心  碎  雨 绵   绵   
yǐ chuāng tīng yǔ lèi mǎn yǎn 
倚 窗     听   雨 泪  满  眼  
yè shēng huā què yǒng bù néng xiāng jiàn 
叶 生    花  却  永   不 能   相    见   
xiāng niàn xiāng xī tiān gè yì biān 
相    念   相    惜 天   各 一 边   
dié huā yǔn luò bú fù fǎn 
蝶  花  陨  落  不 复 返  
yuán dào jìn tóu qíng yǐ yuǎn 
缘   到  尽  头  情   已 远   
qiān qiān jié huà chéng níng gù de yóng yuǎn 
千   千   结  化  成    凝   固 的 永   远   
yì shēng xiāng sī jīn shēng cā jiān 
一 生    相    思 今  生    擦 肩   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
lái shēng zài wéi nǐ kāi chū huā bàn 
来  生    再  为  你 开  出  花  瓣  
huà dié fēi wǔ wǒ men zài xù chán mián 
化  蝶  飞  舞 我 们  再  续 缠   绵   
pú xiě fēng huā xuě yuè de shī piān 
谱 写  风   花  雪  月  的 诗  篇   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
liǎo què nǐ wǒ zhī jiān zhè duàn yuán 
了   却  你 我 之  间   这  段   缘   
ruò yǒu lún huí wǒ men lái shì zài jiàn 
若  有  轮  回  我 们  来  世  再  见   
wǒ yuàn wéi nǐ zài xiū xíng yí wàn nián 
我 愿   为  你 再  修  行   一 万  年   
yǔ luò xīn suì yǔ mián mián 
雨 落  心  碎  雨 绵   绵   
yǐ chuāng tīng yǔ lèi mǎn yǎn 
倚 窗     听   雨 泪  满  眼  
yè shēng huā què yǒng bù néng xiāng jiàn 
叶 生    花  却  永   不 能   相    见   
xiāng niàn xiāng xī tiān gè yì biān 
相    念   相    惜 天   各 一 边   
dié huā yǔn luò bú fù fǎn 
蝶  花  陨  落  不 复 返  
yuán dào jìn tóu qíng yǐ yuǎn 
缘   到  尽  头  情   已 远   
qiān qiān jié huà chéng níng gù de yóng yuǎn 
千   千   结  化  成    凝   固 的 永   远   
yì shēng xiāng sī jīn shēng cā jiān 
一 生    相    思 今  生    擦 肩   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
lái shēng zài wéi nǐ kāi chū huā bàn 
来  生    再  为  你 开  出  花  瓣  
huà dié fēi wǔ wǒ men zài xù chán mián 
化  蝶  飞  舞 我 们  再  续 缠   绵   
pú xiě fēng huā xuě yuè de shī piān 
谱 写  风   花  雪  月  的 诗  篇   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
liǎo què nǐ wǒ zhī jiān zhè duàn yuán 
了   却  你 我 之  间   这  段   缘   
ruò yǒu lún huí wǒ men lái shì zài jiàn 
若  有  轮  回  我 们  来  世  再  见   
wǒ yuàn wéi nǐ zài xiū xíng yí wàn nián 
我 愿   为  你 再  修  行   一 万  年   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
lái shēng zài wéi nǐ kāi chū huā bàn 
来  生    再  为  你 开  出  花  瓣  
huà dié fēi wǔ wǒ men zài xù chán mián 
化  蝶  飞  舞 我 们  再  续 缠   绵   
pú xiě fēng huā xuě yuè de shī piān 
谱 写  风   花  雪  月  的 诗  篇   
wǒ zài fó qián xǔ xià yí gè yuàn 
我 在  佛 前   许 下  一 个 愿   
liǎo què nǐ wǒ zhī jiān zhè duàn yuán 
了   却  你 我 之  间   这  段   缘   
ruò yǒu lún huí wǒ men lái shì zài jiàn 
若  有  轮  回  我 们  来  世  再  见   
wǒ yuàn wéi nǐ zài xiū xíng yí wàn nián 
我 愿   为  你 再  修  行   一 万  年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.