Wednesday, February 21, 2024
HomePopWo Yi Piao Ling Yuan 我亦飘零远 I Become Faded And Fallen Lyrics...

Wo Yi Piao Ling Yuan 我亦飘零远 I Become Faded And Fallen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Dong Ni 张东尼

Chinese Song Name:Wo Yi Piao Ling Yuan 我亦飘零远 
English Translation Name:I Become Faded And Fallen 
Chinese Singer: Zhang Dong Ni 张东尼
Chinese Composer:Yeaking
Chinese Lyrics:Zi Wu 子午

Wo Yi Piao Ling Yuan 我亦飘零远 I Become Faded And Fallen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Dong Ni 张东尼

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cǐ qù míng yuè mǎn chuán yún chuī xīng luò sān qiān 
此 去 明   月  满  船    云  吹   星   落  三  千   
rén jiān hū wǎn cāng hǎi héng liú xǐ chén shān 
人  间   忽 晚  沧   海  横   流  洗 尘   衫   
gū zhōu yì bēi yú huān jiāng hú yè yǔ shí nián 
孤 舟   一 杯  余 欢   江    湖 夜 雨 十  年   
liáng rén wú qī zài xiāng jiàn wǒ yì piāo líng yuǎn 
良    人  无 期 再  相    见   我 亦 飘   零   远   
yí jiàn jiǔ zhōu guāng hán qín bō wàn lǐ guān shān 
一 剑   九  州   光    寒  琴  拨 万  里 关   山   
wú huǐ gān dǎn què kuì hóng yī zhào yín zān 
无 悔  肝  胆  却  愧  红   衣 照   银  簪  
yuán qǐ huā huǒ lán shān yuán miè tiān yá liǎng duàn 
缘   起 花  火  阑  珊   缘   灭  天   涯 两    断   
cán shēng qiū shuǐ shuí wàng chuān 
残  生    秋  水   谁   望   穿    
fó qián qīng dēng huáng juǎn nán wù shēng lǎo bǎi nián 
佛 前   青   灯   黄    卷   难  悟 生    老  百  年   
dà xuě shì jiān wéi yǒu kū gǔ bù zhī hán 
大 雪  世  间   唯  有  枯 骨 不 知  寒  
xiāng sī lí hèn wú biān qíng zì cóng lái xīn suān 
相    思 离 恨  无 边   情   字 从   来  辛  酸   
wǎng shì wēi máng shuí qīng tàn 
往   事  微  茫   谁   轻   叹  
tiān yì wú rén shuō èr sān 
天   意 无 人  说   二 三  
nián zhuǎn sù mìng lǐ wéi nán 
辗   转    宿 命   里 为  难  
fēng zhōng dāo xīn tóu jiàn 
风   中    刀  心  头  剑   
bìn méi zhòu xuě duàn cháng jiān 
鬓  眉  骤   雪  断   肠    间   
wàn niàn chéng huī yòu shí nián 
万  念   成    灰  又  十  年   
mǐng dǐng sàn fā kòu cāng tiān 
酩   酊   散  发 叩  苍   天   
hé yǐ fēi hóng chóu wàn diǎn xiāng féng jí bié yán 
何 以 飞  红   愁   万  点   相    逢   即 别  筵  
cǐ qù míng yuè mǎn chuán yún chuī xīng luò sān qiān 
此 去 明   月  满  船    云  吹   星   落  三  千   
rén jiān hū wǎn cāng hǎi héng liú xǐ chén shān 
人  间   忽 晚  沧   海  横   流  洗 尘   衫   
gū zhōu yì bēi yú huān jiāng hú yè yǔ shí nián 
孤 舟   一 杯  余 欢   江    湖 夜 雨 十  年   
liáng rén wú qī zài xiāng jiàn wǒ yì piāo líng yuǎn 
良    人  无 期 再  相    见   我 亦 飘   零   远   
yí jiàn jiǔ zhōu guāng hán qín bō wàn lǐ guān shān 
一 剑   九  州   光    寒  琴  拨 万  里 关   山   
wú huǐ gān dǎn què kuì hóng yī zhào yín zān 
无 悔  肝  胆  却  愧  红   衣 照   银  簪  
yuán qǐ huā huǒ lán shān yuán miè tiān yá liǎng duàn 
缘   起 花  火  阑  珊   缘   灭  天   涯 两    断   
cán shēng qiū shuǐ shuí wàng chuān 
残  生    秋  水   谁   望   穿    
fó qián qīng dēng huáng juǎn nán wù shēng lǎo bǎi nián 
佛 前   青   灯   黄    卷   难  悟 生    老  百  年   
dà xuě shì jiān wéi yǒu kū gǔ bù zhī hán 
大 雪  世  间   唯  有  枯 骨 不 知  寒  
xiāng sī lí hèn wú biān qíng zì cóng lái xīn suān 
相    思 离 恨  无 边   情   字 从   来  辛  酸   
wǎng shì wēi máng shuí qīng tàn 
往   事  微  茫   谁   轻   叹  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags