Wo Shi Yi Ke Tiao Tiao Tang 我是一颗跳跳糖 I Am A Jumping Sugar Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang

Wo Shi Yi Ke Tiao Tiao Tang 我是一颗跳跳糖 I Am A Jumping Sugar Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang

Chinese Song Name: Wo Shi Yi Ke Tiao Tiao Tang 我是一颗跳跳糖
English Tranlation Name:  I Am A Jumping Sugar 
Chinese Singer:  Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang
Chinese Composer:  Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang
Chinese Lyrics:  Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang

Wo Shi Yi Ke Tiao Tiao Tang 我是一颗跳跳糖  I Am A Jumping Sugar Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Zhang Wei 大张伟 Wowkie Zhang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

hā lou 
哈 喽  
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē huó lì sì shè 
我 是  一 颗 活  力 四 射  
zhāo qì péng bó   wú cǎi bīn fēn de 
朝   气 蓬   勃   五 彩  缤  纷  的 
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   
táng lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè 
糖   里 个 糖   里 个 糖   里 个 
lǐ gè lǐ gè 
里 个 里 个 
táng lǐ gè táng lǐ gè táng 
糖   里 个 糖   里 个 糖   
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   
táng lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè 
糖   里 个 糖   里 个 糖   里 个 
lǐ gè lǐ gè 
里 个 里 个 
táng lǐ gè táng lǐ gè táng 
糖   里 个 糖   里 个 糖   
mèng ba táng 
梦   吧 糖   
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da bèng 
蹦   跶 跶   蹦   跶 蹦   
tiào tiào   tiào tiào táng 
跳   跳     跳   跳   糖   
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da bèng 
蹦   跶 跶   蹦   跶 蹦   
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   ba lā   ba lā   bèng bèng 
吧 楞   吧 楞     吧 啦   吧 啦   蹦   蹦   
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   ba lā   ba lā   bèng bèng 
吧 楞   吧 楞     吧 啦   吧 啦   蹦   蹦   
bèi wǒ de kě ài yǎo yì kǒu 
被  我 的 可 爱 咬  一 口  
líng hún dōu shī zhòng 
灵   魂  都  失  重    
shuí   ba léng ba   léng ba 
谁     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   tián sū le nǐ gǔ tou 
吧 楞   吧 楞     甜   酥 了 你 骨 头  
mǎ liáng zhàn zhe cǎi hóng 
马 良    蘸   着  彩  虹   
huà chū le gè wǒ xiāng sòng 
画  出  了 个 我 相    送   
bēn zhe nǐ chōng xiāng yōng 
奔  着  你 冲    相    拥   
jiù xiàng lán bú zhù de fēng 
就  像    拦  不 住  的 风   
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   hā lou 
吧 楞   吧 楞     哈 喽  
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   hā lou 
吧 楞   吧 楞     哈 喽  
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē huó lì sì shè 
我 是  一 颗 活  力 四 射  
zhāo qì péng bó   wú cǎi bīn fēn de 
朝   气 蓬   勃   五 彩  缤  纷  的 
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   
táng lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè 
糖   里 个 糖   里 个 糖   里 个 
lǐ gè lǐ gè 
里 个 里 个 
táng lǐ gè táng lǐ gè táng 
糖   里 个 糖   里 个 糖   
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   
táng lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè 
糖   里 个 糖   里 个 糖   里 个 
lǐ gè lǐ gè 
里 个 里 个 
táng lǐ gè táng lǐ gè táng 
糖   里 个 糖   里 个 糖   
mèng ba táng 
梦   吧 糖   
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da bèng 
蹦   跶 跶   蹦   跶 蹦   
tiào tiào   tiào tiào táng 
跳   跳     跳   跳   糖   
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da 
蹦   跶 跶   蹦   跶 
bèng da da   bèng da bèng 
蹦   跶 跶   蹦   跶 蹦   
bèng ba léng   bèng ba léng 
蹦   吧 楞     蹦   吧 楞   
bèng ba lā   ba lā   bèng bèng 
蹦   吧 啦   吧 啦   蹦   蹦   
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   ba lā   ba lā   bèng bèng 
吧 楞   吧 楞     吧 啦   吧 啦   蹦   蹦   
bèi nǐ de wēn róu yǎo yì kǒu 
被  你 的 温  柔  咬  一 口  
yuán qì dōu shī kòng 
元   气 都  失  控   
shuí   ba léng ba   léng ba 
谁     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   mì liú wǒ mǎn liǎn méng 
吧 楞   吧 楞     蜜 流  我 满  脸   萌   
mǎ liáng zhàn zhe cǎi hóng 
马 良    蘸   着  彩  虹   
huà chū le gè wǒ xiāng sòng 
画  出  了 个 我 相    送   
téng chán shù shù chán téng 
藤   缠   树  树  缠   藤   
jiù xiàng jiě bù kāi de shéng 
就  像    解  不 开  的 绳    
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   hā lou 
吧 楞   吧 楞     哈 喽  
bèng   ba léng ba   léng ba 
蹦     吧 楞   吧   楞   吧 
ba léng ba léng   hā lou 
吧 楞   吧 楞     哈 喽  
wǒ shì yì kē yi kē yi kē 
我 是  一 颗 一 颗 一 颗 
yì kē yi kē yi kē 
一 颗 一 颗 一 颗 
yì kē yi kē yi kē 
一 颗 一 颗 一 颗 
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē táng 
我 是  一 颗 糖   
yì kē shén me táng 
一 颗 什   么 糖   
wǒ shì yì kē huó lì sì shè  
我 是  一 颗 活  力 四 射   
zhāo qì péng bó   wú cǎi bīn fēn de 
朝   气 蓬   勃   五 彩  缤  纷  的 
tiào tiào táng 
跳   跳   糖   

English Translation For Wo Shi Yi Ke Tiao Tiao Tang 我是一颗跳跳糖  I Am A Jumping Sugar Lyrics

Hah-Hare

I'm a sugar.

I'm a sugar.

I'm a vibrant,

Vibrant Colorful

Jumping Sugar

One sugar in the sugar, one in the inside.

Sugar in sugar, sugar in sugar.

Sugar in sugar, sugar in sugar.

Dream Candy

Bounce, jumping, jumping.

Jumping, jumping, jumping.

Jump Jump Jump Sugar

Bounce, jumping, jumping.

Jumping, jumping, jumping.

Jump bar, it's on the bar.

Let's jump.

Jump bar, it's on the bar.

Let's jump.

By my lovely bite, my soul is weightless.

Who's it, it's corrugated,  it's

Sweet and your bones.

Ma Liang, with a rainbow, drew a send-off of me.

Running towards you is like the wind that can't stop

Jump bar, it's corrugated, it's corrugated, it's a bar,

Jump bar, it's corrugated, it's corrugated, it's a bar,

I'm a sugar.

I'm a sugar.

I'm a vibrant, vibrant

Colorful Jumping Sugar

One sugar in the sugar, one in the inside.

Sugar in sugar, sugar in sugar.

Sugar in sugar, sugar in sugar.

Dream Candy

Bounce, jumping, jumping.

Jumping, jumping, jumping.

Jump Jump Jump Sugar

Bounce, jumping, jumping.

Jumping, jumping, jumping.

Jump bar, jump on it, jump on  it.

Jump bar, it's on the bar.

Let's jump.

A bite of your gentleness is out of control.

Who's it, it's corrugated,  it's

Honey flow i'm full of germ

Ma Liang, with a rainbow, drew a send-off of me.

The vine-tangled tree is like an untouchable rope.

Jump bar, it's corrugated, it's corrugated, it's a bar,

Jump bar, it's corrugated, it's corrugated, it's a bar,

I am one one one, one at a time.

I'm a sugar.

Jumping Sugar

I'm a sugar.

I'm a sugar.

I'm a vibrant, vibrant

Colorful Jumping Sugar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.