Monday, February 26, 2024
HomePopWo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su...

Wo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Chinese Song Name:Wo Qiu 握秋 
English Translation Name:Hold Autumn
Chinese Singer: Jing Su 井宿
Chinese Composer:Jing Su 井宿
Chinese Lyrics:Issaki Luo issaki洛

Wo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàng jìn shēng qián yǔ shēn hòu 
望   尽  生    前   与 身   后  
kàn jìng zhōng rén shén mào shàng sì jiù 
看  镜   中    人  神   貌  尚    似 旧  
zhǐ wú tiān zhēn yì qì liú 
只  无 天   真   意 气 留  
sháo guāng qīng bó qióng zhuī bù huí tóu 
韶   光    轻   薄 穷    追   不 回  头  
hán lái míng huā rú guǐ yì yǎn shōu 
寒  来  名   花  如 鬼  一 眼  收   
liáo shuāi zhī guāng xià shì chéng yàn kū lóu 
撩   衰    枝  光    下  饰  成    艳  骷 髅  
xiān lián kāi chū qīng jǐng 
掀   帘   开  出  清   景   
zhǎng xīn shēn hóng yīng shì 
掌    心  深   红   应   是  
jiāng huī mǔ dān cùn xīn pōu 
将    灰  牡 丹  寸  心  剖  
fā shū nán zān zè yún bìn 
发 疏  难  簪  仄 云  鬓  
bìng gǔ zhī lí kuān qīng qiú 
病   骨 支  离 宽   轻   裘  
wǒ rú cǐ kuàng zhū yǒu 
我 如 此 况    诸  友  
hé dāng wǎng lái xī hé dāng bié jiǔ 
合 当   往   来  稀 合 当   别  久  
rú jīn cè jiān huí bì mǒu 
如 今  侧 肩   回  避 某  
céng tōng líng xī céng fēng yǔ tóng zhōu 
曾   通   灵   犀 曾   风   雨 同   舟   
bú gào ér cí kāi yán dú wǒ liú 
不 告  而 辞 开  筵  独 我 留  
bù qī ér zhì rén jiān hū rán qiū 
不 期 而 至  人  间   忽 然  秋  
hán lái míng huā rú guǐ yì yǎn shōu 
寒  来  名   花  如 鬼  一 眼  收   
liáo shuāi zhī guāng xià shì chéng yàn kū lóu 
撩   衰    枝  光    下  饰  成    艳  骷 髅  
xiān lián kāi chū tiān dì 
掀   帘   开  出  天   地 
zhǎng xīn luò méi yīng shì 
掌    心  落  梅  应   是  
wēi fēng yǔ wǒ zài wò shǒu 
微  风   与 我 在  握 手   
zhēng mù xié huī hóng xiù 
怔    目 斜  晖  红   锈  
kùn yì lǎn lǎn xián bǎ shuì māo dòu 
困  意 懒  懒  闲   把 睡   猫  逗  
shēn zhǎo dī hū lū zhèng mī móu 
伸   爪   低 呼 噜 正    眯 眸  
gǒng shēn shuǎi wěi còu mó xū yǎng móu 
拱   身   甩    尾  凑  摩 须 仰   眸  
qīng huān tōu 
清   欢   偷  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags