Thursday, June 13, 2024
HomePopWo Qie Xun Hua Qu 我且寻花去 I Will Look For The Flowers...

Wo Qie Xun Hua Qu 我且寻花去 I Will Look For The Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Chinese Song Name: Wo Qie Xun Hua Qu 我且寻花去 
English Tranlation Name: I Will Look For The Flowers
Chinese Singer: HITA
Chinese Composer: Du Bai 肚白
Chinese Lyrics: Su Fu Sang 苏扶桑

Wo Qie Xun Hua Qu 我且寻花去 I Will Look For The Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ qiě xún huā qù 
我 且  寻  花  去 
xíng sōng jiān xiǎo jìng wèn hòu liú yún 
行   松   间   小   径   问  候  流  云  
jiù chuī yān xià jiǔ 
就  炊   烟  下  酒  
xìng zhī suǒ jí dǐ guò lǎo zhī jiāng zhì 
兴   之  所  及 抵 过  老  之  将    至  
wǒ qiě xún huā qù 
我 且  寻  花  去 
yì xī huī zuò bié liǔ fēng xìng yǔ 
挹 夕 晖  作  别  柳  风   杏   雨 
zǎn xián chóu èr liǎng 
攒  闲   愁   二 两    
suí shǒu yí zhì màn dào bù rú guī qù  
随  手   一 掷  慢  道  不 如 归  去  
ā  
啊 
zhěn shān yuè   mián shān jū 
枕   山   月    眠   山   居 
shí nián yè yǔ bù xū jì 
十  年   夜 雨 不 需 记 
wǒ rú juàn kè xíng yín zhì cǐ  
我 如 倦   客 行   吟  至  此  
luò bǐ chéng shī 
落  笔 成    诗  
fán qǐng lǎo yuè tí dēng   sōng fēng pū zhǐ 
烦  请   老  月  提 灯     松   风   铺 纸  
huò zǒu bǐ suí yì 
或  走  笔 随  意 
háng jiān zì lǐ wú chù bú shì nǐ 
行   间   字 里 无 处  不 是  你 
kàn jìn èr shí sì fān huā shì  
看  尽  二 十  四 番  花  事   
chūn fēn xià zhì 
春   分  夏  至  
jìng guān cháo jǐn luò kuí   bái lù yǐn xī 
静   观   朝   槿  落  葵    白  鹿 饮  溪 
ruò xián lái wú qù 
若  闲   来  无 趣 
biàn kě xiě xiě nǐ méi wěi xiǎo zhì 
便   可 写  写  你 眉  尾  小   痣  
wǒ qiě xún huā qù 
我 且  寻  花  去 
jí chūn lín jiān fú jiǔ qīng chá bì 
集 春   霖  煎   服 酒  清   茶  碧 
qī piān yán yì yú 
栖 偏   檐  一 隅 
rén shēng zài shì hé gāi jì zì tiān dì 
人  生    在  世  合 该  寄 自 天   地 
ā  
啊 
qíng yì lǚ   yǔ yì lǚ 
晴   一 缕   雨 一 缕 
màn bǔ qīng féng liú guāng xì 
慢  补 轻   缝   流  光    隙 
wǒ rú juàn kè xíng yín zhì cǐ  
我 如 倦   客 行   吟  至  此  
luò bǐ chéng shī 
落  笔 成    诗  
fán qǐng lǎo yuè tí dēng   sōng fēng pū zhǐ 
烦  请   老  月  提 灯     松   风   铺 纸  
huò zǒu bǐ suí yì 
或  走  笔 随  意 
háng jiān zì lǐ wú chù bú shì nǐ 
行   间   字 里 无 处  不 是  你 
kàn jìn èr shí sì fān huā shì  
看  尽  二 十  四 番  花  事   
chūn fēn xià zhì 
春   分  夏  至  
jìng guān cháo jǐn luò kuí   bái lù yǐn xī 
静   观   朝   槿  落  葵    白  鹿 饮  溪 
ruò xián lái wú qù 
若  闲   来  无 趣 
biàn kě xiě xiě nǐ méi wěi xiǎo zhì 
便   可 写  写  你 眉  尾  小   痣  
kàn jìn èr shí sì fān huā shì  
看  尽  二 十  四 番  花  事   
chūn fēn xià zhì 
春   分  夏  至  
jìng guān cháo jǐn luò kuí   bái lù yǐn xī 
静   观   朝   槿  落  葵    白  鹿 饮  溪 
ruò xián lái wú qù 
若  闲   来  无 趣 
biàn kě xiě xiě nǐ méi wěi xiǎo zhì 
便   可 写  写  你 眉  尾  小   痣  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags