Friday, March 1, 2024
HomePopWo Ben Xiao Yao 我本逍遥 I'm Free And Unfettered Lyrics 歌詞 With...

Wo Ben Xiao Yao 我本逍遥 I’m Free And Unfettered Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Qi 竹七

Chinese Song Name:Wo Ben Xiao Yao 我本逍遥
English Tranlation Name:I'm Free And Unfettered
Chinese Singer: Zhu Qi 竹七
Chinese Composer:Zhang Kai Ying 张凯颖
Chinese Lyrics:Liu Yi 柳依

Wo Ben Xiao Yao 我本逍遥 I'm Free And Unfettered Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Qi 竹七

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fān fù de jiāng hú 
翻  覆 的 江    湖 
zhí jiàn bú wèn hé chù shì guī tú 
执  剑   不 问  何 处  是  归  途 
dēng huǒ lán shān chù 
灯   火  阑  珊   处  
jǐn yī róng huá wèi bì wǒ tān tú 
锦  衣 荣   华  未  必 我 贪  图 
chán míng rào cāng wú 
蝉   鸣   绕  苍   梧 
xián chóu yǔ wǒ jiē fēng chén pú pú 
闲   愁   与 我 皆  风   尘   仆 仆 
děng lái gù rén yīn xià zài zuò yǐn yì jú 
等   来  故 人  荫  下  再  坐  隐  一 局 
wǒ céng yǔ jūn wáng 
我 曾   与 君  王   
diàn zhōng duì yì dào fǎ biàn mò rú 
殿   中    对  弈 道  法 辨   墨 儒 
yě céng xíng wàn lǐ 
也 曾   行   万  里 
wéi jūn xǐ bīng dān qīng zhào hàn shū 
为  君  洗 兵   丹  青   照   汉  书  
wǒ zì nián shào bàn chén zhōng mù gǔ 
我 自 年   少   伴  晨   钟    暮 鼓 
shān hé zhǔ chén fú 
山   河 主  沉   浮 
què liú yí duàn wǎng shì dú zuì bù kěn sù 
却  留  一 段   往   事  独 醉  不 肯  诉 
zhāo zhāo yòu mù mù 
朝   朝   又  暮 暮 
wéi cǐ qiū mèng yǔ nǐ hái rú gù 
唯  此 秋  梦   与 你 还  如 故 
xǔ hóng chén gòng fù 
许 红   尘   共   赴 
jiāng shān bú fù xiāng sī què gū fù 
江    山   不 负 相    思 却  辜 负 
gū yǐng jiǎn cán zhú 
孤 影   剪   残  烛  
yáng zhuāng xiāo yáo què dào qíng zuì kǔ 
佯   装     逍   遥  却  道  情   最  苦 
cǐ jiān jiāng hú yuàn yǐ shēng sǐ zuò dǔ zhù 
此 间   江    湖 愿   以 生    死 作  赌 注  
wǒ céng yǔ jūn wáng 
我 曾   与 君  王   
diàn zhōng duì yì dào fǎ biàn mò rú 
殿   中    对  弈 道  法 辨   墨 儒 
yě céng xíng wàn lǐ 
也 曾   行   万  里 
wéi jūn xǐ bīng dān qīng zhào hàn shū 
为  君  洗 兵   丹  青   照   汉  书  
wǒ zì nián shào bàn chén zhōng mù gǔ 
我 自 年   少   伴  晨   钟    暮 鼓 
shān hé zhǔ chén fú 
山   河 主  沉   浮 
què liú yí duàn wǎng shì dú zuì bù kěn sù 
却  留  一 段   往   事  独 醉  不 肯  诉 
wǒ céng yǔ jūn wáng 
我 曾   与 君  王   
diàn zhōng duì yì dào fǎ biàn mò rú 
殿   中    对  弈 道  法 辨   墨 儒 
yě céng xíng wàn lǐ 
也 曾   行   万  里 
wéi jūn xǐ bīng dān qīng zhào hàn shū 
为  君  洗 兵   丹  青   照   汉  书  
wǒ zì nián shào bàn chén zhōng mù gǔ 
我 自 年   少   伴  晨   钟    暮 鼓 
shān hé zhǔ chén fú 
山   河 主  沉   浮 
què liú yí duàn wǎng shì dú zuì bù kěn sù 
却  留  一 段   往   事  独 醉  不 肯  诉 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags