Wednesday, February 21, 2024
HomePopWen Jun 问君 Ask You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei...

Wen Jun 问君 Ask You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲

Chinese Song Name: Wen Jun 问君 
English Tranlation Name:Ask You
Chinese Singer:Yun Fei Fei 云菲菲
Chinese Composer:Zheng Chang Li 郑畅立
Chinese Lyrics: Shi Li Zhai 师立宅

Wen Jun 问君 Ask You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

shì shuí chēng sǎn wàng chuān le shuāng yǎn 
是  谁   撑    伞  望   穿    了 双     眼  
shì shuí zài děng yí gè huāng miào de nuò yán 
是  谁   在  等   一 个 荒    缪   的 诺  言  
yè yǔ dǎ luò le lí huā mǎn yuàn 
夜 雨 打 落  了 梨 花  满  院   
jiù xiàng wǒ líng luàn de xīn   qǐn shí nán ān 
就  像    我 凌   乱   的 心    寝  食  难  安 
shì shuí bèi shí guāng cuī lǎo róng yán 
是  谁   被  时  光    催  老  容   颜  
shì shuí zài pàn yì zhī běi guī de hóng yàn 
是  谁   在  盼  一 只  北  归  的 鸿   雁  
dù rì rú nián zài yùn niàng míng tiān 
度 日 如 年   在  酝  酿    明   天   
tán duàn le duō shǎo qín xián xiāng sī wú mián 
弹  断   了 多  少   琴  弦   相    思 无 眠   
cháng xiù wǔ piān piān   wèn jūn hé shí hái 
长    袖  舞 翩   翩     问  君  何 时  还  
jì mò rù hóu huà chéng sī niàn 
寂 寞 入 喉  化  成    思 念   
zòng yǒu qiān bān qíng   wú nài lèi chéng xiàn 
纵   有  千   般  情     无 奈  泪  成    线   
xīn rú chén āi huāng liáng le shí jiān 
心  如 尘   埃 荒    凉    了 时  间   
cháng xiù wǔ piān piān   wèn jūn hé shí hái 
长    袖  舞 翩   翩     问  君  何 时  还  
gū dú niàng chéng yì hú xīn suān 
孤 独 酿    成    一 壶 心  酸   
xiāng sī nán rù mián   chī xīn bèi chuí liàn 
相    思 难  入 眠     痴  心  被  锤   炼   
xīn bèi qiāo suì zài měi gè yè wǎn 
心  被  敲   碎  在  每  个 夜 晚  
shì shuí bèi shí guāng cuī lǎo róng yán 
是  谁   被  时  光    催  老  容   颜  
shì shuí zài pàn yì zhī běi guī de hóng yàn 
是  谁   在  盼  一 只  北  归  的 鸿   雁  
dù rì rú nián zài yùn niàng míng tiān 
度 日 如 年   在  酝  酿    明   天   
tán duàn le duō shǎo qín xián   xiāng sī wú mián 
弹  断   了 多  少   琴  弦     相    思 无 眠   
cháng xiù wǔ piān piān   wèn jūn hé shí hái 
长    袖  舞 翩   翩     问  君  何 时  还  
jì mò rù hóu huà chéng sī niàn 
寂 寞 入 喉  化  成    思 念   
zòng yǒu qiān bān qíng   wú nài lèi chéng xiàn 
纵   有  千   般  情     无 奈  泪  成    线   
xīn rú chén āi huāng liáng le shí jiān 
心  如 尘   埃 荒    凉    了 时  间   
cháng xiù wǔ piān piān   wèn jūn hé shí hái 
长    袖  舞 翩   翩     问  君  何 时  还  
gū dú niàng chéng yì hú xīn suān 
孤 独 酿    成    一 壶 心  酸   
xiāng sī nán rù mián   chī xīn bèi chuí liàn 
相    思 难  入 眠     痴  心  被  锤   炼   
xīn bèi qiāo suì zài měi gè yè wǎn 
心  被  敲   碎  在  每  个 夜 晚  
xīn bèi qiāo suì zài měi gè yè wǎn 
心  被  敲   碎  在  每  个 夜 晚  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags